A A A A A
Mossi (SB) 1998

Luk 181
A Zezi wẽe bãmb yel-bũnd n na n wilg-b tɩ b tog n pʋʋsa wakat fãa n da yɛ ye.
2
A Zezi yeelame: Bʋ-kaood a ye n da be tẽng a yen pʋgẽ n ka zoet Wẽnnaam, la a ka zoet ned baa a yen nif ye.
3
Pʋgkõor a ye me n da be tẽn-kãng pʋga, n wat n yet bʋ-kaoodã t'a sõng-a tɩ ned n zabd ne yẽnda.
4
Bʋ-kaoodã zãgsame n kaoos t'a ka na n sõng-a ye. La a yaool n tagsa a sũurẽ n yeele: "Baa ne mam sẽn ka zoet Wẽnnaama, la m ka zoet ned nifã,
5
pʋgkõ-kãngã sẽn pẽdgd maama yĩnga, mam na n baas n sõng-a lame t'a ra wat n namsd maam tɩ wa n loog nug ye."
6
Zu-soabã leb n yeelame yɛsa: Kelg-y bʋ-kaood-wẽngã sẽn yeelã.
7
Dẽ, Wẽnnaam kõn sõng bãmb nin-tũusdsã sẽn zẽkd b koees wĩndg la yʋng n kot bãmbã? B na kaoos n sõng-ba?
8
Mam yeta yãmb tɩ b na n sõnga bãmb tao-tao. La Ninsaal Bi-riblã sã n wa, b na n yãa tẽeb tẽng zugu?
9
A Zezi leb n wẽe yel-bũn-kãnga neb kẽer yĩnga, b sẽn da tẽed tɩ b yaa tɩrse, la b paoogd neb a taabã yĩnga, n yeele:
10
Daop a yiib n da kẽng wẽnd-doogẽ n na n tɩ pʋʋse. A ye wã yaa Fariisẽ ned la a to wã yaa yaood-dɛɛgda.
11
Fariisẽ nedã yalsa yĩngr n pʋʋs a sũurẽ a woto: "Mam Wẽnnaam, m pʋʋsda yãmb bark mam sẽn ka wẽnd wa neb a taabã sẽn ya wagda la nin-wẽnse la yoaadbã, la m ka wẽnd baa yaood-deegd-kãnga wã yĩnga.
12
Mam loeta noor naoor a yiib rasem a yopoe pʋgẽ, mam yãkda m sẽn tarã piig pʋɩɩr n kõtẽ."
13
Yaood-dɛɛgdã yalsa yɩɩga, n pʋs n ka saagd n na n doog a neng yĩngr ye. La a ra pĩisda a yãoog n yetẽ: "Mam Wẽnnaam! Zoe-y mam nimbãaneg tɩ m yaa yel-wẽn-maanda."
14
Mam yeta yãmb tɩ rao-kãng lebg n kuila a yir ne tɩrlem. La fariisẽ nedã ka paam ye. Bala, b na n sika ned ning sẽn zẽkd a menga, la b na zẽka ned ning sẽn sikd a menga.
15
Neb n dag n talled hal baa kom-peels n wat a Zezi nengẽ tɩ b sɩɩs-ba. La karen-biisã sẽn yã bõn-kãnga, b sɩngame n lengd neb nins sẽn tall-b kambã n wa wã.
16
La a Zezi kɩtame tɩ b wa ne kambã, la b yeele: Bas-y kom-bõonegã tɩ b wa mam nengẽ la y ra gɩdg-b ye. Bala, Wẽnnaam soolmã yaa neb nins sẽn wẽnd-b bãmbã yĩnga.
17
Sɩd-sɩdã, mam yeta yãmb tɩ ned ning fãa sẽn ka reegd Wẽnnaam soolmã wa bi-bilf ka na kẽ be ye.
18
Naab a yembr soka a Zezi yaa: Karen-saam-sõngo, bõe la mam tog n maan n paam vɩɩm sẽn kõn sa?
19
A Zezi yeel-a lame yaa: Bõe yĩng tɩ f boond maam tɩ nin-sõngo? Ned kae n ya sõama tɩ sã n ka Wẽnnaam b yen bala.
20
Fo mii tõodã: "Da yo ye, da kʋ ye, da zu ye, da kɩs kaset zĩrĩ ye, waoog f ba la f ma".
21
Rao wã yeelame tɩ yẽ saka bõn-kãensã fãa hal sẽn sɩng a yãadem wakate.
22
A Zezi sẽn wʋm woto, b yeel-a lame yaa: Bũmb a ye n ket n paoog foom. Koos fo sẽn tarã fãa n pʋɩ naong rãmba la f na n paama paoong arzãna. La f wa tũ maam.
23
Yẽ sẽn wʋm bõn-kãnga, a sũurã sãama hal wʋsgo, bala yẽ ra tara arzegs wʋsgo.
24
A Zezi sẽn yã t'a sũurã sãama wʋsgã, b yeelame: Ad na n yɩɩ toog ne neb nins sẽn tar arzegsã tɩ kẽ Wẽnnaam soolmẽ.
25
Bala, yʋgemd sẽn na n tũ fu-pĩim yõorẽ n loog yaa naana n yɩɩd arzɛk soab sẽn na n kẽ Wẽnnaam soolmẽ.
26
Neb nins sẽn da kelgd bãmbã yeelame tɩ rẽ, ãnna n tõe n paam fãagre.
27
La a Zezi leokame tɩ ninsaalbã sẽn ka tõe bũmb ningã, Wẽnnaam tõeeme.
28
La a Pɩyɛɛr yeelame yaa: Ade, tõnd basa d sẽn tarã n tũ yãmba.
29
La a Zezi yeela bãmb yaa: Sɩd-sɩdã, mam yeta yãmba, tɩ ned ka be sẽn na n bas a yiri, a paga, a buudu, wall a kamba, Wẽnnaam soolmã yĩnga,
30
n ka reeg wʋsg n yɩɩd a woto zamaan kãnga pʋgẽ, la a paam vɩɩm sẽn kõn sa zamaan ninga sẽn watã pʋgẽ ye.
31
A Zezi peega karen-biis piig la yiibã kɛɛng n yeel-b yaa: Ade, tõnd dabda Zeruzalɛm, la bũmb ninga fãa Wẽnnaam no-rɛɛsdbã sẽn da gʋls Ninsaal Bi-riblã yell wɛɛngẽ wã na n pidsame.
32
Bala, b na n yõka bãmb n kõ bu-zẽmsã. Bu-zẽmsã na n yaala bãmba, n gom bãmb wẽnga n tʋbs bãmb kolkoodo.
33
La b na n pãba bãmb ne kalwaase n yaool n kʋ-ba. La ra-tãtẽ-daare bãmb na n vʋʋgame.
34
La karen-biisa ka wʋm b gomda võor baa bilfu. Gom-kãensa rag n solga ne bãmba, la b ra ka mi gom kãng sẽn dat n yɛɛlg ye.
35
A Zezi sẽn kolg Zeriko, zoang a ye n da zĩ sorã kɩreng n bõsdẽ.
36
Yẽ wʋma kʋʋngã sẽn loogdã rãamde, a sokame n na n bãng sẽn ya bũmb ninga.
37
La b togsa yẽ tɩ yaa Nazarɛt dao a Zezi n da loogde.
38
La a kelmame n yeele: Zezi, a Daviid Bi-ribla, zoe-y mam nimbãanega!
39
Neb sẽn da kẽnd taoorã lenga yẽ n dat t'a sĩndi. La a kelmame n yɩɩd pĩnda n yeel tɩ: Daviid bi-ribla, zoe-y mam nimbãanega.
40
A Zezi yalsame n yeel tɩ b tall-a n wa. La a sẽn kolge, a Zezi sok-a lame:
41
Bõe la fo rat tɩ m maan n kõ-fo? Yẽ leokame tɩ: Zu-soaba, m dat n le paama m ninã.
42
La a Zezi yeela yẽnda: Leb n paam f nini. Fo tẽeb n fãag-fo.
43
Wakat kãng bala, a ninã pukame t'a tũ a Zezi la a waoogd Wẽnnaam. Neba fãa sẽn yã rẽnda wã, b pẽga Wẽnnaam.Luk 18:1

Luk 18:2

Luk 18:3

Luk 18:4

Luk 18:5

Luk 18:6

Luk 18:7

Luk 18:8

Luk 18:9

Luk 18:10

Luk 18:11

Luk 18:12

Luk 18:13

Luk 18:14

Luk 18:15

Luk 18:16

Luk 18:17

Luk 18:18

Luk 18:19

Luk 18:20

Luk 18:21

Luk 18:22

Luk 18:23

Luk 18:24

Luk 18:25

Luk 18:26

Luk 18:27

Luk 18:28

Luk 18:29

Luk 18:30

Luk 18:31

Luk 18:32

Luk 18:33

Luk 18:34

Luk 18:35

Luk 18:36

Luk 18:37

Luk 18:38

Luk 18:39

Luk 18:40

Luk 18:41

Luk 18:42

Luk 18:43Luk 1 / Luk 1

Luk 2 / Luk 2

Luk 3 / Luk 3

Luk 4 / Luk 4

Luk 5 / Luk 5

Luk 6 / Luk 6

Luk 7 / Luk 7

Luk 8 / Luk 8

Luk 9 / Luk 9

Luk 10 / Luk 10

Luk 11 / Luk 11

Luk 12 / Luk 12

Luk 13 / Luk 13

Luk 14 / Luk 14

Luk 15 / Luk 15

Luk 16 / Luk 16

Luk 17 / Luk 17

Luk 18 / Luk 18

Luk 19 / Luk 19

Luk 20 / Luk 20

Luk 21 / Luk 21

Luk 22 / Luk 22

Luk 23 / Luk 23

Luk 24 / Luk 24