A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Magyar Biblia KIB 1935

Ezekiel 371
Lett rajtam az Úr keze, és kivitt engem lélekben az Úr, és letett engem a völgy közepette; és az tele volt csontokkal.
2
És elvitt engem mellettük köröskörül; és íme sok volt nagyon a völgy felszínén, és íme igen meg voltak száradva.
3
És azt mondta nekem: Emberfia, megelevenedhetnek-e ezek a csontok? És azt mondtam: Uram, én uram, te tudod!
4
És azt mondta nekem: Prófétálj ezek felett a csontok felett; és mondd nekik: Ti száraz csontok, halljátok meg az Úr szavát!
5
Így mondta az én uram, az Úr ezeknek a csontoknak: Íme én hozok belétek leheletet, és éltek.
6
És adok reátok inakat, és teszek reátok húst, és beborítlak benneteket bőrrel, és adok belétek leheletet, és éltek; és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.
7
És prófétáltam, amint parancsolva volt nekem; és íme zaj támadt, amint prófétáltam, és íme rendülés, és közeledtek a csontok, csont a maga csontjához.
8
És láttam, és íme inak voltak rajtuk, és hús nőtt, és bőr borult reájuk felül; de lehelet nem volt bennük.
9
És azt mondta nekem: Prófétálj a leheletnek, a szellemnek; prófétálj, emberfia, és mondd a leheletnek: Így mondta az én uram, az Úr: A négy szél felől jövel, ó lehelet, és lehelj ezekbe a megölöttekbe, hogy éljenek!
10
És mikor prófétáltam, mint parancsolta nekem, beléjük szállt a lehelet, és megelevenedtek, és lábára állt egy igen-igen nagy sereg.
11
És azt mondta nekem: Emberfia, ezek a csontok az Izráel egész háza: íme azt mondják: Megszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk, kivágattattunk.
12
Ezért prófétálj és mondd nekik: Így mondta az én uram, az Úr: Íme én felnyitom sírjaitokat, és felhozlak titeket sírjaitokból, én népem; és beviszlek titeket Izráel földjére.
13
És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr; mikor felnyitom sírjaitokat, és felhozlak benneteket sírjaitokból, én népem.
14
És belétek adom leheletemet, és éltek, és leteszlek titeket a saját földetekre; és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, aki szóltam és megcselekszem, mond az Úr.
15
És lett hozzám az Úr szava, mondván:
16
És te, emberfia, végy magadnak egy fát, és írd rá: Júdáé és Izráelnek vele társult fiaié; és végy egy másik fát, és írd rá: Józsefé, Efraim fája és Izráelnek egész vele társult házáé:
17
és tedd azokat össze, egyiket a másikkal egy fává; és legyenek egyek a kezedben.
18
És mikor azt mondják neked néped fiai, mondván: Ugye megjelented nekünk, mik ezek részedről?
19
Mondd nekik: Így mondta az én uram, az Úr: Íme én veszem József fáját, mely Efraim kezében van, és Izráelnek vele társult törzseit; és teszem őket azon a Júda fájához, és egy fává teszem őket, és eggyé lesznek a kezemben.
20
És legyenek a fák, amelyekre írsz, a kezedben, szemeik előtt.
21
És szólj nekik: Így mondta az én uram, az Úr: Íme én kiveszem Izráel fiait a pogányok közül, ahova mentek; és összegyűjtöm őket mindenfelől, és beviszem őket a saját földjükre.
22
És egy nemzetté teszem őket az országban, Izráel hegyein, és egy király lesz a királyuk valamennyiüknek; és nem lesznek többé két nemzetté, és nem oszolnak már többé két királyságra.
23
És nem fertőztetik meg többé magukat bálványaikkal és undokságaikkal és semmi bűnükkel; és megszabadítom őket minden lakhelyükről, melyekben vétkeztek, és megtisztítom őket, és lesznek nekem népem gyanánt, és én leszek nekik Istenük gyanánt.
24
És az én szolgám, Dávid lesz felettük király, és egy pásztora lesz mindnyájuknak; és ítéleteimben járnak, és törvényeimet megtartják és megcselekszik azokat.
25
És laknak az országban, melyet Jákób szolgámnak adtam, melyben atyáitok laktak; és benne laknak ők és fiaik és fiaiknak fiai örökké, és szolgám Dávid lesz fejedelmük örökké.
26
És kötök velük békeszövetséget, mely örökkévaló szövetség lesz velük; és elhelyezem őket, és megsokasítom őket, és szenthelyemet közöttük helyezem el örökre.
27
És felettük lesz hajlékom, és én Istenük gyanánt leszek nekik; ők pedig népem gyanánt lesznek nekem.
28
És megtudják a pogányok, hogy én vagyok az Úr, ki Izráelt szentté teszem; amennyiben szentélyem közöttük lesz örökre.Ezekiel 37:1

Ezekiel 37:2

Ezekiel 37:3

Ezekiel 37:4

Ezekiel 37:5

Ezekiel 37:6

Ezekiel 37:7

Ezekiel 37:8

Ezekiel 37:9

Ezekiel 37:10

Ezekiel 37:11

Ezekiel 37:12

Ezekiel 37:13

Ezekiel 37:14

Ezekiel 37:15

Ezekiel 37:16

Ezekiel 37:17

Ezekiel 37:18

Ezekiel 37:19

Ezekiel 37:20

Ezekiel 37:21

Ezekiel 37:22

Ezekiel 37:23

Ezekiel 37:24

Ezekiel 37:25

Ezekiel 37:26

Ezekiel 37:27

Ezekiel 37:28Ezekiel 1 / Ezé 1

Ezekiel 2 / Ezé 2

Ezekiel 3 / Ezé 3

Ezekiel 4 / Ezé 4

Ezekiel 5 / Ezé 5

Ezekiel 6 / Ezé 6

Ezekiel 7 / Ezé 7

Ezekiel 8 / Ezé 8

Ezekiel 9 / Ezé 9

Ezekiel 10 / Ezé 10

Ezekiel 11 / Ezé 11

Ezekiel 12 / Ezé 12

Ezekiel 13 / Ezé 13

Ezekiel 14 / Ezé 14

Ezekiel 15 / Ezé 15

Ezekiel 16 / Ezé 16

Ezekiel 17 / Ezé 17

Ezekiel 18 / Ezé 18

Ezekiel 19 / Ezé 19

Ezekiel 20 / Ezé 20

Ezekiel 21 / Ezé 21

Ezekiel 22 / Ezé 22

Ezekiel 23 / Ezé 23

Ezekiel 24 / Ezé 24

Ezekiel 25 / Ezé 25

Ezekiel 26 / Ezé 26

Ezekiel 27 / Ezé 27

Ezekiel 28 / Ezé 28

Ezekiel 29 / Ezé 29

Ezekiel 30 / Ezé 30

Ezekiel 31 / Ezé 31

Ezekiel 32 / Ezé 32

Ezekiel 33 / Ezé 33

Ezekiel 34 / Ezé 34

Ezekiel 35 / Ezé 35

Ezekiel 36 / Ezé 36

Ezekiel 37 / Ezé 37

Ezekiel 38 / Ezé 38

Ezekiel 39 / Ezé 39

Ezekiel 40 / Ezé 40

Ezekiel 41 / Ezé 41

Ezekiel 42 / Ezé 42

Ezekiel 43 / Ezé 43

Ezekiel 44 / Ezé 44

Ezekiel 45 / Ezé 45

Ezekiel 46 / Ezé 46

Ezekiel 47 / Ezé 47

Ezekiel 48 / Ezé 48