A A A A A
हिंदी बाइबिल Mizo Bible

निर्गमन 371

  Tin, Bezalela chuan thingri thingin bawm chu a siam a: a dung lam chu tawng hnih leh a chanve a ni a, a vang lam chu tawng khat leh a chanve a ni a, a san lam chu tawng khat leh a chanve a ni;

2

  tin, a chu leh a pawn chu rangkachak hlir hlak tiin a luan a, tin, rangkachakin a tlang a kawm a.

3

  Tin, chu mi a ke palia vuah atan chuan rangkachak khang pali a chhung a; khang pahnih chu a lehlam atan a ni a, khang pahnih chu a lehlam atan a ni.

4

  Tin, thingri thingin zawnfungte a siam a, chu chu rangkachak tiin a luan a.

5

  Tin, bawm chu zawn teih turin a panga khangah chuan zawnfungte chu a rawlh a.

6

  Tin, rangkachak hlir hlakin zahngaihna thutphah a siam a: a dung lam chu tawng hnih leh a chanve a ni a, a vang lam chu tawng khat leh a chanve a ni.

7

  Tin, cherub pahni rangkachakin a siam a, zahngaihna thutphah hmawr ve vea mi chu a chherin a chher a;

8

  a hmawr leh lamah cherub pakhat, a hmawr lehlamah cherub pakhat: zahngaihna thutphah nena inbelhbawm hlawm vekina hmawr ve vea cherub-te chu a siam a.

9

  Tin, cherub te chu inhmatawna, zahngaihna thutphah chu an thlaa hliapin, an thlate chu an zar duai a; zahngaihna thutphah lam chu cherub-te chuan an hawi ve ve a.

10

  Tin, thingri thingin dawhkan chu a siam a: a dung lam chu tawng hnih a ni a, a vang lam chu tawng khat a ni a, a san lam chu tawng khat leh a chanve a ni:

11

  tin, chu chu rangkachak hlirhlak tiin a luan a, tin, rangkachakin a tlang a kawm a.

12

  Tin, kutphah bawka hlaiin a kawm a siam a, tin, kawm chu rangkachakin a tlang a kawm leh a.

13

  tin, chu mi atan chuan rangkachak khang pali a chhung a, tin, chu mi khang chu dawhkan ke pali kil theuhvah chuan a vuah a.

14

  Dawhkan chu zawn a, a zawnfung chu rawlh theih turin khangte chu a kawm siin a vuah a.

15

  Tin, dawhkan chu zawnna'n zawnfungte chu thingri thingin a siam a, tin, rangkachak tiin a luan a.

16

  Tin, dawhkana bungbel - thleng te, no te, a bun chhuahna tur berhbu te, uain thawlte chu - rangkachak hlir hlakin a siam a.

17

  Tin, khawnvar dahna chu rangkachak hlir hlakin a siam a: chu mi khawnvar dahna chu angul bul leh, a ngul chu a chherin a chher a; a no te, a parfung te, a parte chu a inzawm vek a:

18

  tin, a sirahte chuan peng paruk a lo peng chhuak a: khawnvar dahna ngul sir lehlamah chuan peng pathum a awm a, tin, khawnvar dahna ngul sir lehlama chuan peng pathum a awm bawk a:

19

  a lehlam pang pengah chuan vai umkhal kuhmum ang no pathum, a parfung le a par a siam a: chutiang chuan khawnvar dahna peng paruk atan a siam a.

20

  Tin, khawnvar dahna ngulah chuan no pali, vai umkhal kuhmum anga siam a parfung leh a parte a awm a,

21

  tin, chu mi inzawm vek peng pahnih hnuaiah chuan parfung a awm a; tin, cu mi inzawm vek peng pahnih hnuaiah chuan parfung a awm a, tin, chu mi inzawm vek peng pahnih hnuaiah chuan parfung a awm a, khawnvar dahna ngula peng parukah chuan a awm vek a ni.

22

  chung a parfungte leh apengte chuan a zawm vek a: a pum chuan rangkachak hlir hlaka chher a ni.

23

  Tin, chu mi atan chuan khawnvar pasarih nen, chaichehte nen, meivap dahnate nen rangkachak hlir hlakin a siam a.

24

  Chu mi khawnvar dahna leh a hmanrua tur zawng zawng siamna'n chuan rangkachak hlir hlak talent khat a hmang a.

25

  Tin, rimtui halna'n thingri thingin maicham a siam a, a dung lam chu tawng khat a ni a, a vang lam chu tawng khat a ni a, kil li a ni; tin, a san lam chu tawng hnih a ni; a kite nen chuan a inzawm vek a ni.

26

  Tin, a chung te, a pang velte le a kite chu rangkachak hli hlak tiin a luan a; tin, rangkachakin a tlang a kawm a.

27

  Tina kotlang hnuai lamah, a sir tuakah chuan rangkachak khang pahnih a siama; a sir pahnihah chuan a siam a, chu chu a zawnfung rawlhna tur a ni.Tin, thingri thing zawnfungte a siam a, rangkachak tiin a luan a.

28

  Tin, thingri thing zawnfungte a siam a, rangkachak tiin a luan a.

Mizo Bible
Copyright: Mizo ?