A A A A A
Facebook Instagram Twitter
हिंदी बाइबिल Mizo Bible

Genesis 101
Tin, he'ng hi Nova fapa Sema te, Hama te, Japhetha teho thlahte an ni: tui let hnuah chuan fapate an nei hlawm a.
2
Japhetha fapate chu Gomera te, Magoga te, Madaia te, Javan te, Tubala te, Maseka te, Tirasa te an ni a.
3
Tin, Gomera fapate chu Askenaza te, Riphatha te, Togarma te an ni a.
4
Tin, Javana fapate chu Elisa te, Tarsisa te leh Kittama te, Dodanima te an ni a.
5
Chungho atang chuan a ni, Jentailte thliarkarahte chuan anmahni ram rama an darh tak ni; anmahni tawng ang zel leh anmahni hnam ang zelin, anmahni chi zingahte chuan.
6
Tin, Hama fapate chu Kusa te, Mizraima te, Puta te, Kanaana te an ni a. Tin, Kusa fapate chu Seba te, Havila te, Sabta te, Raama te, Sabteka te an ni a: tin, Raama fapate chu Seba leh Dedana an ni a.
7
Tin, Hama fapate chu Kusa te, Mizraima te, Puta te, Kanaana te an ni a. Tin, Kusa fapate chu Seba te, Havila te, Sabta te, Raama te, Sabteka te an ni a: tin, Raama fapate chu Seba leh Dedana an ni a.
8
Tin, Kusa chuan fapa Nimroda chu a nei a: ani chu leia mi chak tak a lo ni tan ta a.
9
LALPA hmaah chuan sa pel mi chak tak a ni a: chuvangin a ni, "Lalpa hmaa sa pel chak tak Nimroda ang a ni," an tih thin ni.
10
Tin, a lal tanna chu Sinar rama Babel khua te, Erek khua te, Akkad khua te, Kalne khua te a ni a.
11
Chu mi ram atang chuan a chhuak a, Assuria ramah a lut a, Ninevi khua te, Rehoboth-Ir khua te, Kalah khua te,
12
Ninevi leh Kalah inkarah Resen khua te a siam a (chu mi Resen khua chu khaw ropui tak a ni).
13
Tin, Mizraima chuan Lud-ho te, Anam-ho te, Lehad-ho te, Naphtu-ho te,
14
Pathrus-ho te, kasluh-ho (Philistin-ho chhuahna) te, Kaphtor-ho te chu a thlah a.
15
Tin, Kanaana chuan a fa tirah Zidona a nei a, Hetha pawh a nei bawk a;
16
Jebus-ho te, Amor-ho te, Girgas-ho te leh,
17
Hiv-ho te, Arka-ho te, Sin-ho te leh,
18
Arvat-ho te, Zemar-ho te, Hamath-ho te a thlah a: chu mi hnuah chuan Kanaan-ho hnamte chu an darh zau ta a.
19
Tin, Kanaan-ho ramri chu Zidon khua atangin Gerar panzawngin, Gaza khaw thlengin; Sodom leh Gomorra leh Adma leh Zeboiim panzawngin, Lasa khaw thlengin a ni.
20
Chunghote chu Hama thlahte chu an ni, anmahni hnamte ang zel leh anmahni tawngte ang zelin, anmahni ram ramahte leh anmahni chi zingahte chuan.
21
Tin, Sema, Ebera fa zawng zawngte thlahtu Japhetha u pawh chuan fate a nei a.
22
Sema fapate chu Elama te, Assura te, Arpaksada te, Luda te, Arama te an ni a.
23
Tin, Arama fapate chu Uza te, Hula te, Getherra te, Masa te an ni a.
24
Tin, Arpaksada chuan fapa Sela a nei a; tin, Sela chuan fapa Ebera a nei a.
25
Tin, Ebera chuan fapa pahnih a nei a: pakhat hming chu Pelaga a ni a, a dam lai chuan lei hi thenin a awm ta si a; a nau hming chu Joktana a ni a.
26
Tin, Joktana chuan fapa Almodadate, Selepha te, Hazarmavetha te, Jera te leh,
27
Hadorama te, Uzala te, Dikla te leh,
28
Obala te, Abimaela te, Seba te leh,
29
Ophira te, Havila te, Jobaba te a nei a: chung zawng zawng chu Joktana fapate an ni.
30
Tin, an awmna chu Mesa atangin khaw chhak tlang Sephar lam panzawngin a ni.
31
Chunghote chu Sema thlahte chu an ni, anmahni hnamte ang zel leh anmahni tawngte ang zelin, anmahni ram ramahte, anmahni chite ang zel chuan.Chunghote chu Nova thlahho hnamte an ni a, an thlahte ang zelin, an chite zingah chuan: tui let hnuah chungho atang chuan a ni leiah hian chi tin an darh tak a ni.
32
Chunghote chu Nova thlahho hnamte an ni a, an thlahte ang zelin, an chite zingah chuan: tui let hnuah chungho atang chuan a ni leiah hian chi tin an darh tak a ni.Genesis 10:1
Genesis 10:2
Genesis 10:3
Genesis 10:4
Genesis 10:5
Genesis 10:6
Genesis 10:7
Genesis 10:8
Genesis 10:9
Genesis 10:10
Genesis 10:11
Genesis 10:12
Genesis 10:13
Genesis 10:14
Genesis 10:15
Genesis 10:16
Genesis 10:17
Genesis 10:18
Genesis 10:19
Genesis 10:20
Genesis 10:21
Genesis 10:22
Genesis 10:23
Genesis 10:24
Genesis 10:25
Genesis 10:26
Genesis 10:27
Genesis 10:28
Genesis 10:29
Genesis 10:30
Genesis 10:31
Genesis 10:32


Genesis 1 / Gen 1
Genesis 2 / Gen 2
Genesis 3 / Gen 3
Genesis 4 / Gen 4
Genesis 5 / Gen 5
Genesis 6 / Gen 6
Genesis 7 / Gen 7
Genesis 8 / Gen 8
Genesis 9 / Gen 9
Genesis 10 / Gen 10
Genesis 11 / Gen 11
Genesis 12 / Gen 12
Genesis 13 / Gen 13
Genesis 14 / Gen 14
Genesis 15 / Gen 15
Genesis 16 / Gen 16
Genesis 17 / Gen 17
Genesis 18 / Gen 18
Genesis 19 / Gen 19
Genesis 20 / Gen 20
Genesis 21 / Gen 21
Genesis 22 / Gen 22
Genesis 23 / Gen 23
Genesis 24 / Gen 24
Genesis 25 / Gen 25
Genesis 26 / Gen 26
Genesis 27 / Gen 27
Genesis 28 / Gen 28
Genesis 29 / Gen 29
Genesis 30 / Gen 30
Genesis 31 / Gen 31
Genesis 32 / Gen 32
Genesis 33 / Gen 33
Genesis 34 / Gen 34
Genesis 35 / Gen 35
Genesis 36 / Gen 36
Genesis 37 / Gen 37
Genesis 38 / Gen 38
Genesis 39 / Gen 39
Genesis 40 / Gen 40
Genesis 41 / Gen 41
Genesis 42 / Gen 42
Genesis 43 / Gen 43
Genesis 44 / Gen 44
Genesis 45 / Gen 45
Genesis 46 / Gen 46
Genesis 47 / Gen 47
Genesis 48 / Gen 48
Genesis 49 / Gen 49
Genesis 50 / Gen 50