A A A A A
Facebook Instagram Twitter
मराठी बायबल 2015

स्तोत्र ७२शलमोनाचे स्तोत्र. हे देवा, राजाला आपले न्यायानुशासन आणि राजपुत्राला आपले नीतिमत्त्व दे.
तो नीतीने तुझ्या लोकांचा न्याय करो, तुझ्या दीनांचा निवाडा न्यायबुद्धीने करो.
पर्वत व डोंगर नीतीच्या द्वारे लोकांना शांतिदायक होवोत.
तो प्रजेतल्या दीनांचा न्याय करो. तो दरिद्र्यांच्या मुलाबाळांचे तारण करो, तो जुलूम करणार्‍यांना चिरडून टाको.
सूर्य व चंद्र आहेत तोपर्यंत ते पिढ्यानपिढ्या तुझे भय धरोत.
कापलेल्या गवतावर पडणार्‍या पर्जन्याप्रमाणे, भूमी सिंचन करणार्‍या सरींप्रमाणे तो उतरो.
त्याच्या कारकिर्दित नीतिमान उत्कर्ष पावो; आणि चंद्र नाहीसा होईपर्यंत विपुल शांती असो.
۸
समुद्रापासून समुद्रापर्यंत आणि त्या1 नदीपासून पृथ्वीच्या शेवटापर्यंत त्याची सत्ता राहो.
۹
अरण्यातले रहिवासी त्याला नमन करोत; त्याचे वैरी धूळ चाटोत.
۱۰
तार्शीश व द्वीपे ह्यांचे राजे खंडणी देवोत, शबा व सबा ह्यांचे राजे नजराणे आणोत.
۱۱
सर्व राजे त्याला दंडवत घालोत; सर्व राष्ट्रे त्याची सेवा करोत.
۱۲
कारण धावा करणारा दरिद्री, दीन व अनाथ, ह्यांना तो सोडवील.
۱۳
दुबळा व दरिद्री ह्यांच्यावर तो दया करील, दरिद्र्यांचे जीव तो तारील.
۱۴
जुलूम व जबरदस्ती ह्यांपासून त्यांचे जीव तो मुक्त करील; आणि त्याच्या दृष्टीने त्यांचे रक्त अमोल ठरेल;
۱۵
तो चिरायू होवो व त्याला शबाचे सोने मिळो; त्याच्यासाठी सतत प्रार्थना केली जावो; त्याचा धन्यवाद दिवसभर होवो.
۱۶
भूमीत भरपूर पीक येवो, पर्वतांच्या शिखरांवर ते डोलो; त्याची कणसे लबानोनासारखी होवोत. नगरोनगरीचे लोक पृथ्वीवरील गवताप्रमाणे विपुल होवोत.
۱۷
त्याचे नाव सर्वकाळ राहो; सूर्य आहे तोवर त्याचे नाव वृद्धिंगत होवो; त्याच्या नावाने लोक आपणांस धन्य म्हणोत; सर्व राष्ट्रे त्याचा धन्यवाद करोत.
۱۸
परमेश्वर देव, इस्राएलाचा देव, तोच काय तो अद्भुत कृत्ये करतो; त्याचा धन्यवाद होवो.
۱۹
त्याचे गौरवयुक्त नाव सदा सुवंदित असो; त्याच्या महिम्याने सर्व पृथ्वी भरो. आमेन! आमेन!
۲۰
इशायाचा पुत्र दावीद ह्याच्या प्रार्थना समाप्त.स्तोत्र ७२:1
स्तोत्र ७२:2
स्तोत्र ७२:3
स्तोत्र ७२:4
स्तोत्र ७२:5
स्तोत्र ७२:6
स्तोत्र ७२:7
स्तोत्र ७२:8
स्तोत्र ७२:9
स्तोत्र ७२:10
स्तोत्र ७२:11
स्तोत्र ७२:12
स्तोत्र ७२:13
स्तोत्र ७२:14
स्तोत्र ७२:15
स्तोत्र ७२:16
स्तोत्र ७२:17
स्तोत्र ७२:18
स्तोत्र ७२:19
स्तोत्र ७२:20


स्तोत्र 1 / مزامير 1
स्तोत्र 2 / مزامير 2
स्तोत्र 3 / مزامير 3
स्तोत्र 4 / مزامير 4
स्तोत्र 5 / مزامير 5
स्तोत्र 6 / مزامير 6
स्तोत्र 7 / مزامير 7
स्तोत्र 8 / مزامير 8
स्तोत्र 9 / مزامير 9
स्तोत्र 10 / مزامير 10
स्तोत्र 11 / مزامير 11
स्तोत्र 12 / مزامير 12
स्तोत्र 13 / مزامير 13
स्तोत्र 14 / مزامير 14
स्तोत्र 15 / مزامير 15
स्तोत्र 16 / مزامير 16
स्तोत्र 17 / مزامير 17
स्तोत्र 18 / مزامير 18
स्तोत्र 19 / مزامير 19
स्तोत्र 20 / مزامير 20
स्तोत्र 21 / مزامير 21
स्तोत्र 22 / مزامير 22
स्तोत्र 23 / مزامير 23
स्तोत्र 24 / مزامير 24
स्तोत्र 25 / مزامير 25
स्तोत्र 26 / مزامير 26
स्तोत्र 27 / مزامير 27
स्तोत्र 28 / مزامير 28
स्तोत्र 29 / مزامير 29
स्तोत्र 30 / مزامير 30
स्तोत्र 31 / مزامير 31
स्तोत्र 32 / مزامير 32
स्तोत्र 33 / مزامير 33
स्तोत्र 34 / مزامير 34
स्तोत्र 35 / مزامير 35
स्तोत्र 36 / مزامير 36
स्तोत्र 37 / مزامير 37
स्तोत्र 38 / مزامير 38
स्तोत्र 39 / مزامير 39
स्तोत्र 40 / مزامير 40
स्तोत्र 41 / مزامير 41
स्तोत्र 42 / مزامير 42
स्तोत्र 43 / مزامير 43
स्तोत्र 44 / مزامير 44
स्तोत्र 45 / مزامير 45
स्तोत्र 46 / مزامير 46
स्तोत्र 47 / مزامير 47
स्तोत्र 48 / مزامير 48
स्तोत्र 49 / مزامير 49
स्तोत्र 50 / مزامير 50
स्तोत्र 51 / مزامير 51
स्तोत्र 52 / مزامير 52
स्तोत्र 53 / مزامير 53
स्तोत्र 54 / مزامير 54
स्तोत्र 55 / مزامير 55
स्तोत्र 56 / مزامير 56
स्तोत्र 57 / مزامير 57
स्तोत्र 58 / مزامير 58
स्तोत्र 59 / مزامير 59
स्तोत्र 60 / مزامير 60
स्तोत्र 61 / مزامير 61
स्तोत्र 62 / مزامير 62
स्तोत्र 63 / مزامير 63
स्तोत्र 64 / مزامير 64
स्तोत्र 65 / مزامير 65
स्तोत्र 66 / مزامير 66
स्तोत्र 67 / مزامير 67
स्तोत्र 68 / مزامير 68
स्तोत्र 69 / مزامير 69
स्तोत्र 70 / مزامير 70
स्तोत्र 71 / مزامير 71
स्तोत्र 72 / مزامير 72
स्तोत्र 73 / مزامير 73
स्तोत्र 74 / مزامير 74
स्तोत्र 75 / مزامير 75
स्तोत्र 76 / مزامير 76
स्तोत्र 77 / مزامير 77
स्तोत्र 78 / مزامير 78
स्तोत्र 79 / مزامير 79
स्तोत्र 80 / مزامير 80
स्तोत्र 81 / مزامير 81
स्तोत्र 82 / مزامير 82
स्तोत्र 83 / مزامير 83
स्तोत्र 84 / مزامير 84
स्तोत्र 85 / مزامير 85
स्तोत्र 86 / مزامير 86
स्तोत्र 87 / مزامير 87
स्तोत्र 88 / مزامير 88
स्तोत्र 89 / مزامير 89
स्तोत्र 90 / مزامير 90
स्तोत्र 91 / مزامير 91
स्तोत्र 92 / مزامير 92
स्तोत्र 93 / مزامير 93
स्तोत्र 94 / مزامير 94
स्तोत्र 95 / مزامير 95
स्तोत्र 96 / مزامير 96
स्तोत्र 97 / مزامير 97
स्तोत्र 98 / مزامير 98
स्तोत्र 99 / مزامير 99
स्तोत्र 100 / مزامير 100
स्तोत्र 101 / مزامير 101
स्तोत्र 102 / مزامير 102
स्तोत्र 103 / مزامير 103
स्तोत्र 104 / مزامير 104
स्तोत्र 105 / مزامير 105
स्तोत्र 106 / مزامير 106
स्तोत्र 107 / مزامير 107
स्तोत्र 108 / مزامير 108
स्तोत्र 109 / مزامير 109
स्तोत्र 110 / مزامير 110
स्तोत्र 111 / مزامير 111
स्तोत्र 112 / مزامير 112
स्तोत्र 113 / مزامير 113
स्तोत्र 114 / مزامير 114
स्तोत्र 115 / مزامير 115
स्तोत्र 116 / مزامير 116
स्तोत्र 117 / مزامير 117
स्तोत्र 118 / مزامير 118
स्तोत्र 119 / مزامير 119
स्तोत्र 120 / مزامير 120
स्तोत्र 121 / مزامير 121
स्तोत्र 122 / مزامير 122
स्तोत्र 123 / مزامير 123
स्तोत्र 124 / مزامير 124
स्तोत्र 125 / مزامير 125
स्तोत्र 126 / مزامير 126
स्तोत्र 127 / مزامير 127
स्तोत्र 128 / مزامير 128
स्तोत्र 129 / مزامير 129
स्तोत्र 130 / مزامير 130
स्तोत्र 131 / مزامير 131
स्तोत्र 132 / مزامير 132
स्तोत्र 133 / مزامير 133
स्तोत्र 134 / مزامير 134
स्तोत्र 135 / مزامير 135
स्तोत्र 136 / مزامير 136
स्तोत्र 137 / مزامير 137
स्तोत्र 138 / مزامير 138
स्तोत्र 139 / مزامير 139
स्तोत्र 140 / مزامير 140
स्तोत्र 141 / مزامير 141
स्तोत्र 142 / مزامير 142
स्तोत्र 143 / مزامير 143
स्तोत्र 144 / مزامير 144
स्तोत्र 145 / مزامير 145
स्तोत्र 146 / مزامير 146
स्तोत्र 147 / مزامير 147
स्तोत्र 148 / مزامير 148
स्तोत्र 149 / مزامير 149
स्तोत्र 150 / مزامير 150