A A A A A
Facebook Instagram Twitter
मराठी बायबल 2015

स्तोत्र ४५मुख्य गवयासाठी; शोशन्नीम (भूकमले) ह्या चालीवर गायचे कोरहाच्या मुलांचे मस्कील (बोधपर स्तोत्र); प्रेमगीत. माझ्या मनात चांगल्या विचारांची उकळी फुटली आहे; राजाविषयी जे काव्य मी रचले ते मी म्हणून दाखवतो; माझी जीभ कुशल लेखकाची लेखणी आहे.
मानवजातीत तू अति सुंदर आहेस; तुझ्या मुखात प्रसाद भरला आहे; ह्यामुळे देवाने तुला सर्वकाळ धन्यवादित केले आहे.
हे वीरा, तू आपली तलवार कंबरेला बांध, आपले वैभव व आपला प्रताप धारण कर.
सत्य, नम्रता व न्यायपरायणता ह्यांच्याप्रीत्यर्थ प्रतापाने स्वारी करून विजयशाली हो, म्हणजे तुझा उजवा हात तुला भयानक कृत्ये करण्यास शिकवील.
तुझे बाण तीक्ष्ण आहेत; लोक तुझ्यापुढे चीत होतात; तुझे बाण राजाच्या शत्रूंच्या हृदयात शिरतात.
तुझे राजासन देवाच्या राजासनासारखे युगानुयुगाचे आहे;1 तुझा राजदंड सरळतेचा राजदंड आहे.
तुला नीतिमत्त्वाची आवड व दुष्टाईचा वीट आहे; म्हणून देवाने, तुझ्या देवाने तुझ्या सोबत्यांपेक्षा श्रेष्ठ असा हर्षदायी तेलाचा अभिषेक तुला केला आहे.
तुझ्या सर्व वस्त्रांना बोळ, ऊद व दालचिनी ह्यांचा सुगंध येत आहे; हस्तिदंती राजमंदिरातील तंतुवाद्ये तुला आनंदित करतात.
तुझ्या सन्मान्य स्त्रियांमध्ये राजकन्या आहेत; ओफीरच्या सुवर्णाने मंडित होऊन राणी तुझ्या उजवीकडे उभी आहे.
१०
अगे कन्ये, ऐक, लक्ष दे, कान लाव; तू आपले लोक व आपल्या बापाचे घर ही विसर,
११
म्हणजे राजा तुझ्या सौंदर्याचा अभिलाषी होईल; तो तुझा पती आहे, म्हणून त्याच्या चरणी लाग.
१२
सोराची कन्या तुला नजराणा आणील; धनवान लोक तुझे आर्जव करतील.
१३
राजकन्या आपल्या अंतःपुरात अगदी ऐश्वर्यमंडित आहे; तिची वस्त्रे भरजरी आहेत.
१४
तिला कशिद्याची वस्त्रे नेसवून राजाकडे मिरवत नेतील, तिच्यामागून चालणार्‍या कुमारींना तिच्या सख्या तुझ्याकडे आणतील.
१५
आनंदाने व उत्साहाने त्यांना मिरवतील, त्या राजमंदिरात प्रवेश करतील.
१६
तुझ्या वडिलांच्या ठिकाणी तुझी मुले येतील; तू सर्व पृथ्वीवर त्यांना अधिपती करशील.
१७
तुझ्या नावाचे स्मरण पिढ्यानपिढ्या राहील असे मी करीन, म्हणजे लोक युगानुयुग तुझे उपकारस्मरण करतील.स्तोत्र ४५:1
स्तोत्र ४५:2
स्तोत्र ४५:3
स्तोत्र ४५:4
स्तोत्र ४५:5
स्तोत्र ४५:6
स्तोत्र ४५:7
स्तोत्र ४५:8
स्तोत्र ४५:9
स्तोत्र ४५:10
स्तोत्र ४५:11
स्तोत्र ४५:12
स्तोत्र ४५:13
स्तोत्र ४५:14
स्तोत्र ४५:15
स्तोत्र ४५:16
स्तोत्र ४५:17


स्तोत्र 1 / स्तोत्र 1
स्तोत्र 2 / स्तोत्र 2
स्तोत्र 3 / स्तोत्र 3
स्तोत्र 4 / स्तोत्र 4
स्तोत्र 5 / स्तोत्र 5
स्तोत्र 6 / स्तोत्र 6
स्तोत्र 7 / स्तोत्र 7
स्तोत्र 8 / स्तोत्र 8
स्तोत्र 9 / स्तोत्र 9
स्तोत्र 10 / स्तोत्र 10
स्तोत्र 11 / स्तोत्र 11
स्तोत्र 12 / स्तोत्र 12
स्तोत्र 13 / स्तोत्र 13
स्तोत्र 14 / स्तोत्र 14
स्तोत्र 15 / स्तोत्र 15
स्तोत्र 16 / स्तोत्र 16
स्तोत्र 17 / स्तोत्र 17
स्तोत्र 18 / स्तोत्र 18
स्तोत्र 19 / स्तोत्र 19
स्तोत्र 20 / स्तोत्र 20
स्तोत्र 21 / स्तोत्र 21
स्तोत्र 22 / स्तोत्र 22
स्तोत्र 23 / स्तोत्र 23
स्तोत्र 24 / स्तोत्र 24
स्तोत्र 25 / स्तोत्र 25
स्तोत्र 26 / स्तोत्र 26
स्तोत्र 27 / स्तोत्र 27
स्तोत्र 28 / स्तोत्र 28
स्तोत्र 29 / स्तोत्र 29
स्तोत्र 30 / स्तोत्र 30
स्तोत्र 31 / स्तोत्र 31
स्तोत्र 32 / स्तोत्र 32
स्तोत्र 33 / स्तोत्र 33
स्तोत्र 34 / स्तोत्र 34
स्तोत्र 35 / स्तोत्र 35
स्तोत्र 36 / स्तोत्र 36
स्तोत्र 37 / स्तोत्र 37
स्तोत्र 38 / स्तोत्र 38
स्तोत्र 39 / स्तोत्र 39
स्तोत्र 40 / स्तोत्र 40
स्तोत्र 41 / स्तोत्र 41
स्तोत्र 42 / स्तोत्र 42
स्तोत्र 43 / स्तोत्र 43
स्तोत्र 44 / स्तोत्र 44
स्तोत्र 45 / स्तोत्र 45
स्तोत्र 46 / स्तोत्र 46
स्तोत्र 47 / स्तोत्र 47
स्तोत्र 48 / स्तोत्र 48
स्तोत्र 49 / स्तोत्र 49
स्तोत्र 50 / स्तोत्र 50
स्तोत्र 51 / स्तोत्र 51
स्तोत्र 52 / स्तोत्र 52
स्तोत्र 53 / स्तोत्र 53
स्तोत्र 54 / स्तोत्र 54
स्तोत्र 55 / स्तोत्र 55
स्तोत्र 56 / स्तोत्र 56
स्तोत्र 57 / स्तोत्र 57
स्तोत्र 58 / स्तोत्र 58
स्तोत्र 59 / स्तोत्र 59
स्तोत्र 60 / स्तोत्र 60
स्तोत्र 61 / Ps 61
स्तोत्र 62 / Ps 62
स्तोत्र 63 / Ps 63
स्तोत्र 64 / Ps 64
स्तोत्र 65 / Ps 65
स्तोत्र 66 / Ps 66
स्तोत्र 67 / Ps 67
स्तोत्र 68 / Ps 68
स्तोत्र 69 / Ps 69
स्तोत्र 70 / Ps 70
स्तोत्र 71 / Ps 71
स्तोत्र 72 / Ps 72
स्तोत्र 73 / Ps 73
स्तोत्र 74 / Ps 74
स्तोत्र 75 / Ps 75
स्तोत्र 76 / Ps 76
स्तोत्र 77 / Ps 77
स्तोत्र 78 / Ps 78
स्तोत्र 79 / Ps 79
स्तोत्र 80 / Ps 80
स्तोत्र 81 / Ps 81
स्तोत्र 82 / Ps 82
स्तोत्र 83 / Ps 83
स्तोत्र 84 / Ps 84
स्तोत्र 85 / Ps 85
स्तोत्र 86 / Ps 86
स्तोत्र 87 / Ps 87
स्तोत्र 88 / Ps 88
स्तोत्र 89 / Ps 89
स्तोत्र 90 / Ps 90
स्तोत्र 91 / Ps 91
स्तोत्र 92 / Ps 92
स्तोत्र 93 / Ps 93
स्तोत्र 94 / Ps 94
स्तोत्र 95 / Ps 95
स्तोत्र 96 / Ps 96
स्तोत्र 97 / Ps 97
स्तोत्र 98 / Ps 98
स्तोत्र 99 / Ps 99
स्तोत्र 100 / Ps 100
स्तोत्र 101 / Ps 101
स्तोत्र 102 / Ps 102
स्तोत्र 103 / Ps 103
स्तोत्र 104 / Ps 104
स्तोत्र 105 / Ps 105
स्तोत्र 106 / Ps 106
स्तोत्र 107 / Ps 107
स्तोत्र 108 / Ps 108
स्तोत्र 109 / Ps 109
स्तोत्र 110 / Ps 110
स्तोत्र 111 / Ps 111
स्तोत्र 112 / Ps 112
स्तोत्र 113 / Ps 113
स्तोत्र 114 / Ps 114
स्तोत्र 115 / Ps 115
स्तोत्र 116 / Ps 116
स्तोत्र 117 / Ps 117
स्तोत्र 118 / Ps 118
स्तोत्र 119 / Ps 119
स्तोत्र 120 / Ps 120
स्तोत्र 121 / Ps 121
स्तोत्र 122 / Ps 122
स्तोत्र 123 / Ps 123
स्तोत्र 124 / Ps 124
स्तोत्र 125 / Ps 125
स्तोत्र 126 / Ps 126
स्तोत्र 127 / Ps 127
स्तोत्र 128 / Ps 128
स्तोत्र 129 / Ps 129
स्तोत्र 130 / Ps 130
स्तोत्र 131 / Ps 131
स्तोत्र 132 / Ps 132
स्तोत्र 133 / Ps 133
स्तोत्र 134 / Ps 134
स्तोत्र 135 / Ps 135
स्तोत्र 136 / Ps 136
स्तोत्र 137 / Ps 137
स्तोत्र 138 / Ps 138
स्तोत्र 139 / Ps 139
स्तोत्र 140 / Ps 140
स्तोत्र 141 / Ps 141
स्तोत्र 142 / Ps 142
स्तोत्र 143 / Ps 143
स्तोत्र 144 / Ps 144
स्तोत्र 145 / Ps 145
स्तोत्र 146 / Ps 146
स्तोत्र 147 / Ps 147
स्तोत्र 148 / Ps 148
स्तोत्र 149 / Ps 149
स्तोत्र 150 / Ps 150