A A A A A
×

Malaysian Bible 2008

Mark 15

1
Awal-awal pagi lagi ketua-ketua imam segera bermesyuarat dengan para tua-tua, guru Taurat dan seluruh Majlis Agama. Kemudian mereka mengikat Isa, membawa-Nya pergi dan menyerahkan-Nya kepada Pilatus.
2
Pilatus bertanya kepada-Nya, ‘Adakah Kamu Raja orang Yahudi?’ Isa menjawab, ‘Begitulah seperti katamu.’
3
Kemudian ketua-ketua imam melemparkan pelbagai tuduhan terhadap-Nya.
4
Pilatus bertanya lagi kepada-Nya, ‘Tidakkah Engkau mahu menjawab apa-apa? Lihat betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap-Mu?’
5
Tetapi Isa masih tidak menjawab sepatah pun, sehingga Pilatus kehairanan.
6
Pada waktu perayaan, lazimnya Pilatus membebaskan seorang banduan dari penjara, iaitu sesiapa yang diminta oleh mereka.
7
Ada seorang bernama Barabas yang dirantaikan bersama beberapa orang pemberontak lain. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan itu.
8
Orang ramai mula berseru lantang meminta Pilatus membebaskan seorang daripada penjara seperti yang biasa dilakukannya.
9
Pilatus bertanya, ‘Adakah kamu mahu aku membebaskan kepadamu Raja orang Yahudi?’
10
kerana dia tahu bahawa ketua-ketua imam telah menyerahkan Isa kepadanya kerana iri hati.
11
Tetapi ketua-ketua imam menghasut orang ramai supaya meminta Barabas dibebaskan kepada mereka.
12
Pilatus berkata kepada mereka, ‘Kalau begitu, apa yang kamu mahu kulakukan kepada Dia yang kamu panggil Raja orang Yahudi?’
13
Mereka berseru lagi dengan kuatnya, ‘Salibkan Dia!’
14
Kata Pilatus kepada mereka, ‘Mengapa? Apakah kejahatan yang telah dilakukan-Nya?’ Tetapi mereka semakin kuat berseru, ‘Salibkan Dia!’
15
Oleh itu, untuk memuaskan hati orang ramai itu, Pilatus membebaskan Barabas kepada mereka. Setelah menyebat Isa, dia menyerahkan-Nya untuk disalib.
16
Kemudian para askar membawa-Nya ke dewan yang dipanggil Praetorium, lalu menghimpunkan seluruh pasukan tentera yang ada di situ.
17
Mereka mengenakan pakaian berwarna ungu pada tubuh-Nya, dan membuat mahkota daripada duri lalu meletakkannya di atas kepala-Nya.
18
Kemudian mereka menyindir-Nya, ‘Daulat Tuanku, Raja orang Yahudi!’
19
Mereka memukul kepala-Nya dengan mensiang, meludahi-Nya, kemudian tunduk menyembah-Nya.
20
Setelah mempermain-mainkan-Nya, mereka melucutkan pakaian ungu itu dan mengenakan semula pakaian-Nya. Lalu mereka membawa-Nya untuk disalib.
21
Ketika itu seorang yang bernama Simon, orang Kirene, bapa kepada Iskandar dan Rufus sedang lalu di situ. Dia baru sahaja datang dari luar bandar. Kemudian mereka memaksanya mengangkat salib Isa.
22
Mereka membawa-Nya ke tempat yang dipanggil Golgota (bermaksud Tempat Tengkorak).
23
Kemudian mereka memberi-Nya air anggur bercampur mur tetapi Dia enggan meminumnya.
24
Setelah mereka menyalib-Nya, mereka membahagikan pakaian-Nya antara mereka dengan membuang undi.
25
Mereka menyalib-Nya pada pukul sembilan pagi.
26
Tuduhan terhadap-Nya tertulis di atas: RAJA ORANG YAHUDI .
27
Mereka menyalib dua orang perompak bersama Isa, seorang di kanan dan seorang lagi di kiri-Nya.
28
Dengan demikian berlakulah apa yang tersurat di dalam Kitab Suci: ‘Dan Dia digolongkan dengan penjahat.’
29
Semua orang yang lalu di situ menggeleng-gelengkan kepala sambil mengejek Isa. Mereka berkata, ‘Kamu mahu memusnahkan rumah ibadat dan membinanya semula dalam tiga hari!
30
Sekarang turunlah dari salib itu dan selamatkanlah diri-Mu!’
31
Ketua-ketua imam dan guru-guru Taurat juga mempermainkan Isa. Mereka berkata sesama sendiri, ‘Dia menyelamatkan orang, tetapi tidak dapat menyelamatkan diri-Nya sendiri!
32
Kiranya Dia Raja orang Yahudi dan al-Masih, turunlah dari salib, supaya kami melihat dan percaya kepada-Nya!’ Orang yang disalib bersama Isa pun mencela-Nya.
33
Pada tengah hari, selama tiga jam, seluruh negeri itu gelap-gelita.
34
Pada pukul tiga petang, Isa berseru dengan suara lantang, ‘Eloi, Eloi, lama sabakhtani?’ Ertinya, ‘Ya Allah, Ya Tuhan-Ku, mengapa Kautinggalkan Aku?’
35
Beberapa orang di situ mendengar seruan itu dan berkata, ‘Dengarlah, Dia memanggil Ilyas.’
36
Seorang daripada mereka berlari mengambil span lalu mencelupnya ke dalam air anggur murah. Kemudian dia mencucukkan span itu di hujung sebatang mensiang dan menawarkannya kepada Isa untuk minum, sambil berkata, ‘Kita menunggu, kalau-kalau Ilyas datang menurunkan-Nya dari salib.’
37
Isa berteriak dengan kuat lalu menghembuskan nafas terakhir.
38
Sejurus kemudian, tirai di dalam rumah ibadat terbelah dua, dari atas hingga ke bawah.
39
Ketua tentera yang berdiri di hadapan salib itu melihat semua ini lalu berkata, ‘Benarlah Dia Putera Allah!’
40
Beberapa orang wanita menyaksikan segala-galanya dari jauh. Antara mereka ialah Salome, Maryam Magdalena, serta Maryam ibu Yakobus Muda dan Yoses.
41
Mereka wanita-wanita yang mengikut dan menolong Isa ketika Dia di Galilea. Ada ramai juga wanita yang datang dengan Isa ke Baitulmaqdis.
42
Hari sudah lewat petang. Hari itu Hari Persediaan, iaitu sehari sebelum hari Sabat.
43
Yusuf dari Arimatea, seorang ahli terkemuka Majlis Agama yang sedang menunggu kerajaan Allah, datang lalu memberanikan hatinya menghadap Pilatus dan memohon untuk mengambil jenazah Isa.
44
Pilatus hairan mendengar Isa sudahpun meninggal dunia, lalu memanggil ketua tentera dan bertanya sama ada Isa sudah meninggal.
45
Setelah mendengar laporan ketua tentera itu, dia pun menyerahkan jenazah Isa kepada Yusuf.
46
Yusuf membeli kain linen yang baik, menurunkan jenazah Isa dan mengkafankannya dengan kain itu. Dia membaringkan jenazah itu di dalam sebuah makam yang telah digali di permukaan batu pejal, lalu menggulingkan sebuah batu besar menutup pintu makam itu.
47
Maryam Magdalena dan Maryam ibu Yoses memerhatikan tempat makam itu.
Mark 15:1
Mark 15:2
Mark 15:3
Mark 15:4
Mark 15:5
Mark 15:6
Mark 15:7
Mark 15:8
Mark 15:9
Mark 15:10
Mark 15:11
Mark 15:12
Mark 15:13
Mark 15:14
Mark 15:15
Mark 15:16
Mark 15:17
Mark 15:18
Mark 15:19
Mark 15:20
Mark 15:21
Mark 15:22
Mark 15:23
Mark 15:24
Mark 15:25
Mark 15:26
Mark 15:27
Mark 15:28
Mark 15:29
Mark 15:30
Mark 15:31
Mark 15:32
Mark 15:33
Mark 15:34
Mark 15:35
Mark 15:36
Mark 15:37
Mark 15:38
Mark 15:39
Mark 15:40
Mark 15:41
Mark 15:42
Mark 15:43
Mark 15:44
Mark 15:45
Mark 15:46
Mark 15:47
Mark 1 / Mark 1
Mark 2 / Mark 2
Mark 3 / Mark 3
Mark 4 / Mark 4
Mark 5 / Mark 5
Mark 6 / Mark 6
Mark 7 / Mark 7
Mark 8 / Mark 8
Mark 9 / Mark 9
Mark 10 / Mark 10
Mark 11 / Mark 11
Mark 12 / Mark 12
Mark 13 / Mark 13
Mark 14 / Mark 14
Mark 15 / Mark 15
Mark 16 / Mark 16