A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible Ekumenicky 1985

ന്യായാധിപൻ‌മാർ 17Byl jeden muž z Efrajimského pohoří jménem Míkajáš.
Přiznal se své matce: "Těch tisíc sto šekelů stříbra, které ti byly vzaty, pro něž jsi dokonce vyřkla přede mnou kletbu, to stříbro je u mne, já jsem je vzal." Tu jeho matka řekla: "Můj synu, buď požehnán Hospodinu!"
Vrátil matce těch tisíc sto šekelů stříbra a matka prohlásila: "To stříbro jsem cele zasvětila Hospodinu. Předávám je tobě, můj synu, abys z něho dal udělat sochu tesanou a litou. Dávám ti je nyní zpátky."
Ale on vrátil stříbro své matce. I vzala dvě stě šekelů stříbra a dala je zlatníkovi; udělal z nich sochu tesanou a litou, která pak byla v Míkově domě.
Ten muž, Míka, měl totiž svatyni. Udělal efód a domácí bůžky a pověřil jednoho ze svých synů, aby mu sloužil jako kněz.
V těch dnech neměli v Izraeli krále. Každý dělal, co uznal za správné.
Byl jeden mládenec z judského Betléma, z Judovy čeledi; byl to lévijec a pobýval tam jako host.
Ten muž odešel z města, z judského Betléma, aby pobýval jako host, kde se mu naskytne. Při svém putování došel na Efrajimské pohoří k Míkovu domu.
Míka se ho otázal: "Odkud přicházíš?" Odpověděl mu: "Jsem lévijec z judského Betléma a putuji, abych pobýval jako host, kde se mi naskytne."
൧൦
Míka mu navrhl: "Zůstaň u mne a budeš mi otcem a knězem. Budu ti za to dávat deset šekelů stříbra ročně, ošacení a stravu." Lévijec na to přistoupil.
൧൧
Přivolil zůstat u toho muže. A byl mu mládenec jako jeden z jeho synů.
൧൨
Míka lévijského mládence pověřil, aby mu sloužil jako kněz; zůstal tedy v Míkově domě.
൧൩
Míka si řekl: "Nyní vím, že mi Hospodin bude prokazovat dobro, neboť mám za kněze lévijce."ന്യായാധിപൻ‌മാർ 17:1

ന്യായാധിപൻ‌മാർ 17:2

ന്യായാധിപൻ‌മാർ 17:3

ന്യായാധിപൻ‌മാർ 17:4

ന്യായാധിപൻ‌മാർ 17:5

ന്യായാധിപൻ‌മാർ 17:6

ന്യായാധിപൻ‌മാർ 17:7

ന്യായാധിപൻ‌മാർ 17:8

ന്യായാധിപൻ‌മാർ 17:9

ന്യായാധിപൻ‌മാർ 17:10

ന്യായാധിപൻ‌മാർ 17:11

ന്യായാധിപൻ‌മാർ 17:12

ന്യായാധിപൻ‌മാർ 17:13ന്യായാധിപൻ‌മാർ 1 / ന്യാ 1

ന്യായാധിപൻ‌മാർ 2 / ന്യാ 2

ന്യായാധിപൻ‌മാർ 3 / ന്യാ 3

ന്യായാധിപൻ‌മാർ 4 / ന്യാ 4

ന്യായാധിപൻ‌മാർ 5 / ന്യാ 5

ന്യായാധിപൻ‌മാർ 6 / ന്യാ 6

ന്യായാധിപൻ‌മാർ 7 / ന്യാ 7

ന്യായാധിപൻ‌മാർ 8 / ന്യാ 8

ന്യായാധിപൻ‌മാർ 9 / ന്യാ 9

ന്യായാധിപൻ‌മാർ 10 / ന്യാ 10

ന്യായാധിപൻ‌മാർ 11 / ന്യാ 11

ന്യായാധിപൻ‌മാർ 12 / ന്യാ 12

ന്യായാധിപൻ‌മാർ 13 / ന്യാ 13

ന്യായാധിപൻ‌മാർ 14 / ന്യാ 14

ന്യായാധിപൻ‌മാർ 15 / ന്യാ 15

ന്യായാധിപൻ‌മാർ 16 / ന്യാ 16

ന്യായാധിപൻ‌മാർ 17 / ന്യാ 17

ന്യായാധിപൻ‌മാർ 18 / ന്യാ 18

ന്യായാധിപൻ‌മാർ 19 / ന്യാ 19

ന്യായാധിപൻ‌മാർ 20 / ന്യാ 20

ന്യായാധിപൻ‌മാർ 21 / ന്യാ 21