A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Българска Библия 1940

ഇയ്യോബ് 12Тогава Иов в отговор рече: -
Наистина [само] вие сте люде, И с вас ще умре мъдростта!
Но и аз имам разум както и вие; Не съм по-долен от вас; И такива работи, кой ги не знае?
Станах за поругание на ближния си, Човек, който призовавах Бога, и Той му отговаряше, - Праведният, непорочният човек стана за поругание!
Тоя, чиито нозе са близо до подхлъзване, Е като презрян светилник в мисълта на благополучния.
Шатрите на разбойниците са в благоденствие, И тия, които разгневяват Бога, са в безопасност; Бог докарва[ изобилие] в ръцете им.
Но попитай сега животните, и те ще те научат, И въздушните птици, и ще ти кажат;
Или говори на земята, и тя ще те научи, И морските риби ще ти изявят.
От всички тия кой не разбира, Че ръката на Господа е сторила това? -
൧൦
В Чиято ръка е душата на всичко живо, И дишането на цялото човечество.
൧൧
Ухото не изпитва ли думите, Както небцето вкусва ястието си?
൧൨
Мъдростта е у белокосите, [казвате вие], И разумът в дългия живот.
൧൩
А у [Бога] е мъдростта и силата; Той има разсъждение и разум.
൧൪
Ето, Той събаря, и не се съгражда вече; Затваря човека, и не му се отваря.
൧൫
Ето, задържа водите, и пресъхват; Пуща ги пак, и изравят земята.
൧൬
У Него е силата и мъдростта; Негов е измаменият и измамникът.
൧൭
Закарва съветниците ограбени, И прави съдиите глупави.
൧൮
Разпасва пояса на царете, И опасва кръста им с въже.
൧൯
Закарва първенците ограбени И поваля силните.
൨൦
Отнема думата от ползуващите се с доверие, И взема ума на старейшините.
൨൧
Излива презрение върху князете, И ослабва силата на яките.
൨൨
Открива дълбоки работи из тъмнината, И изважда на видело мрачната сянка.
൨൩
Умножава народите, и погубва ги, Разширява народите, и стеснява ги.
൨൪
Отнема бодростта на началниците на земните жители, И прави ги да се скитат по непроходна пустиня;
൨൫
Пипат в тъмнината без виделина, И прави ги да залитат като пияни.ഇയ്യോബ് 12:1

ഇയ്യോബ് 12:2

ഇയ്യോബ് 12:3

ഇയ്യോബ് 12:4

ഇയ്യോബ് 12:5

ഇയ്യോബ് 12:6

ഇയ്യോബ് 12:7

ഇയ്യോബ് 12:8

ഇയ്യോബ് 12:9

ഇയ്യോബ് 12:10

ഇയ്യോബ് 12:11

ഇയ്യോബ് 12:12

ഇയ്യോബ് 12:13

ഇയ്യോബ് 12:14

ഇയ്യോബ് 12:15

ഇയ്യോബ് 12:16

ഇയ്യോബ് 12:17

ഇയ്യോബ് 12:18

ഇയ്യോബ് 12:19

ഇയ്യോബ് 12:20

ഇയ്യോബ് 12:21

ഇയ്യോബ് 12:22

ഇയ്യോബ് 12:23

ഇയ്യോബ് 12:24

ഇയ്യോബ് 12:25ഇയ്യോബ് 1 / ഇയ്യ 1

ഇയ്യോബ് 2 / ഇയ്യ 2

ഇയ്യോബ് 3 / ഇയ്യ 3

ഇയ്യോബ് 4 / ഇയ്യ 4

ഇയ്യോബ് 5 / ഇയ്യ 5

ഇയ്യോബ് 6 / ഇയ്യ 6

ഇയ്യോബ് 7 / ഇയ്യ 7

ഇയ്യോബ് 8 / ഇയ്യ 8

ഇയ്യോബ് 9 / ഇയ്യ 9

ഇയ്യോബ് 10 / ഇയ്യ 10

ഇയ്യോബ് 11 / ഇയ്യ 11

ഇയ്യോബ് 12 / ഇയ്യ 12

ഇയ്യോബ് 13 / ഇയ്യ 13

ഇയ്യോബ് 14 / ഇയ്യ 14

ഇയ്യോബ് 15 / ഇയ്യ 15

ഇയ്യോബ് 16 / ഇയ്യ 16

ഇയ്യോബ് 17 / ഇയ്യ 17

ഇയ്യോബ് 18 / ഇയ്യ 18

ഇയ്യോബ് 19 / ഇയ്യ 19

ഇയ്യോബ് 20 / ഇയ്യ 20

ഇയ്യോബ് 21 / ഇയ്യ 21

ഇയ്യോബ് 22 / ഇയ്യ 22

ഇയ്യോബ് 23 / ഇയ്യ 23

ഇയ്യോബ് 24 / ഇയ്യ 24

ഇയ്യോബ് 25 / ഇയ്യ 25

ഇയ്യോബ് 26 / ഇയ്യ 26

ഇയ്യോബ് 27 / ഇയ്യ 27

ഇയ്യോബ് 28 / ഇയ്യ 28

ഇയ്യോബ് 29 / ഇയ്യ 29

ഇയ്യോബ് 30 / ഇയ്യ 30

ഇയ്യോബ് 31 / ഇയ്യ 31

ഇയ്യോബ് 32 / ഇയ്യ 32

ഇയ്യോബ് 33 / ഇയ്യ 33

ഇയ്യോബ് 34 / ഇയ്യ 34

ഇയ്യോബ് 35 / ഇയ്യ 35

ഇയ്യോബ് 36 / ഇയ്യ 36

ഇയ്യോബ് 37 / ഇയ്യ 37

ഇയ്യോബ് 38 / ഇയ്യ 38

ഇയ്യോബ് 39 / ഇയ്യ 39

ഇയ്യോബ് 40 / ഇയ്യ 40

ഇയ്യോബ് 41 / ഇയ്യ 41

ഇയ്യോബ് 42 / ഇയ്യ 42