A A A A A
×

Tswana Bible 1908

Hagay 1

1
E rile ka ngwaga wa bobedi wa ga Dario kgosi, ka kgwedi ya borataro, ka letsatsi la ntlha la kgwedi, lefoko la ga Jehofa la tla ka Hagai moperofeti kwa go Serubabele morwa Shealetiele, molaodi wa Juta, le kwa go Jošua morwa Jehosatake moperesiti yo mogolo, la re:
2
Jehofa wa masomosomo o bua jaana, a re: “Tšhaba e, ya re: ‘Ga se lobaka lwa rona go tla, ga se lobaka lwa ntlo ya ga Jehofa go agiwa.’ ”
3
Foo ga tla lefoko la ga Jehofa, la tla ka Hagai moperofeti, la re:
4
“A ke lobaka mo go lona ka losi lwa go aga mo mantlong a a khurumeditsweng kwa godimo ka dimati, mme ntlo e yone, e kgakgabetse fela?
5
Ke gone jaana,” go bua Jehofa wa masomosomo jaana, a re: “Gopolang mekgwa ya lona.
6
Lo jadile segolo; mme lo rora bobotlana; lo a ja, mme ga lo kgore; lo a nwa, mme ga lo kgore go nwa; lo a ikapesa, mme ga go na ope yo o thuthafetseng; le yo o bapalang tuelo o e bapalela go tla a e tsenya mo kgetseng e e maroba fela.”
7
Go bua jaana Jehofa wa masomosomo, a re: “Gopolang mekgwa ya lona.
8
Palamelang kwa thabeng, lo lere dikgong, lo age ntlo; mme ke tlaa ja monate ka ga yone, ke tlaa galalediwa, go bua Jehofa.
9
“Lo ne lo lebeletse go le go tona, mme bonang, ga fela go le go botlana; e rile lo go lere gae, ka go budulela. Ka ntlha yang?” Go bua Jehofa wa masomosomo. “Ka ntlha ya ntlo ya me e e kgakgabetseng, ka mongwe le mongwe wa lona a tabogela kwa ntlong ya gagwe fela.
10
Ke gone ka ntlha ya lona, legodimo le kganetswe, mo go useng monyo, le lefatshe le kganetswe mo go ungweng ga lone.
11
Ka bitsa leuba la tla mo lefatsheng mo dithabeng, mo mabeleng, mo bojalweng jwa mofine, mo lookwaneng, mo go se lefatshe le se ungwang, mo bathong, mo dikgomong le mo tirong yotlhe ya diatla.”
12
Foo Serubabele morwa Sealetiele, le Jošua morwa Jehosatake moperesiti yo mogolo, ba na le masalela otlhe a batho, ba utlwa lentswe la ga Jehofa Modimo wa bone, le mafoko a ga Hagai moperofeti, jaaka Jehofa Modimo wa bone a ne a mo romile; mme batho ba boifa fa pele ga Jehofa.
13
Foo ga bua Hagai morongwi wa ga Jehofa ka molaetso wa ga Jehofa mo bathong, a re: “Ke na le lona,” go bua Jehofa.
14
Mme Jehofa a tlhotlheletsa mowa wa ga Serubabele morwa Shealetiele, molaodi wa Juta, le mowa wa ga Jošua morwa Jehosatake moperesiti yo mogolo, le mowa wa masalela otlhe a batho; mme ba tla ba dira mo ntlong ya ga Jehofa wa masomosomo, Modimo wa bone,
15
ka letsatsi la 24, ka kgwedi ya borataro, ka ngwaga wa bobedi wa ga Dario kgosi.
Hagay 1:1
Hagay 1:2
Hagay 1:3
Hagay 1:4
Hagay 1:5
Hagay 1:6
Hagay 1:7
Hagay 1:8
Hagay 1:9
Hagay 1:10
Hagay 1:11
Hagay 1:12
Hagay 1:13
Hagay 1:14
Hagay 1:15
Hagay 1 / Hag 1
Hagay 2 / Hag 2