New Testament
Malagasy Bible 1865

Matio 1

1

[Ny teny fanintelony nataon'i Bilidada] Dia namaly Bildada Sohita ka nanao hoe.

2

Fanapahana sy fampahatahorana no ao aminy, manao fihavanana any amin'ny avo Izy.

3

Azo isaina va ny miaramilany? Ary fahazavan'iza no tsy ihoaran'ny Azy? [Na: Amin'iza no tsy iposahan'ny fahazavany?]

4

Ary aiza no hahamarina ny zanak'olombelona eo anatrehan'Andriamanitra? Ary aiza no hadio izay tera-behivavy?

5

Indro, ny volana aza tsy mangarangarana, ary ny kintana aza tsy madio eo imasony;Koa mainka fa ny olombelona, izay kankana, ary ny zanak'olombelona, izay olitra.

6

Koa mainka fa ny olombelona, izay kankana, ary ny zanak'olombelona, izay olitra.

English NIRV Version 1996
Copyright © 1995, 1996, 1998, 2014 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.