A A A A A
×

Malagasy Bible 1865

Salamo 24

1
[Fiomanana handray ny Mpanjakan'ny voninahitra] Salamo nataon'i Davida. An'i Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy. Izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy.
2
Fa Izy no nanorina azy tambonin'ny ranomasina. Tambonin'ny rano no nampitoerany azy.
3
Iza no hiakatra any an-tendrombohitr'i Jehovah? ary iza no hitoetra ao amin'ny fitoerany masina?
4
Izay madio tanana sy mahitsy fo, izay tsy manandratra ny fanahiny ho amin'ny lainga, na mianiana hamitaka.
5
Handray fitahiana avy amin'i Jehovah izy, ary fahamarinana avy amin'Andriamanitry ny famonjena azy.
6
Izany no taranaka mitady Azy, izay mitady ny tavanao, dia Jakoba. [Na: Izay mitady ny tavanao, ry Andriamanitr'i Jakoba]
7
Asandrato ny lohanareo, ry vavahady, ary misandrata ianareo, ry varavarana fahagola, mba hidiran'ny mpanjakan'ny voninahitra.[Na: mandrakizay]
8
Iza izao Mpanjakan'ny voninahitra izao? Jehovah mahery tsitoha, Jehovah mpiady mahery.
9
Asandrato ny lohanareo, ry vavahady; ary manandrata ny lohanareo, ry varavarana fahagola,2 mba hidiran'ny Mpanjakan'ny voninahitra.Iza ary izao Mpanjakan'ny voninahitra izao? Jehovah, Tompon'ny maro, Izy no Mpanjakan'ny voninahitra.
10
Iza ary izao Mpanjakan'ny voninahitra izao? Jehovah, Tompon'ny maro, Izy no Mpanjakan'ny voninahitra.
Salamo 24:1
Salamo 24:2
Salamo 24:3
Salamo 24:4
Salamo 24:5
Salamo 24:6
Salamo 24:7
Salamo 24:8
Salamo 24:9
Salamo 24:10
Salamo 1 / 詩篇 1
Salamo 2 / 詩篇 2
Salamo 3 / 詩篇 3
Salamo 4 / 詩篇 4
Salamo 5 / 詩篇 5
Salamo 6 / 詩篇 6
Salamo 7 / 詩篇 7
Salamo 8 / 詩篇 8
Salamo 9 / 詩篇 9
Salamo 10 / 詩篇 10
Salamo 11 / 詩篇 11
Salamo 12 / 詩篇 12
Salamo 13 / 詩篇 13
Salamo 14 / 詩篇 14
Salamo 15 / 詩篇 15
Salamo 16 / 詩篇 16
Salamo 17 / 詩篇 17
Salamo 18 / 詩篇 18
Salamo 19 / 詩篇 19
Salamo 20 / 詩篇 20
Salamo 21 / 詩篇 21
Salamo 22 / 詩篇 22
Salamo 23 / 詩篇 23
Salamo 24 / 詩篇 24
Salamo 25 / 詩篇 25
Salamo 26 / 詩篇 26
Salamo 27 / 詩篇 27
Salamo 28 / 詩篇 28
Salamo 29 / 詩篇 29
Salamo 30 / 詩篇 30
Salamo 31 / 詩篇 31
Salamo 32 / 詩篇 32
Salamo 33 / 詩篇 33
Salamo 34 / 詩篇 34
Salamo 35 / 詩篇 35
Salamo 36 / 詩篇 36
Salamo 37 / 詩篇 37
Salamo 38 / 詩篇 38
Salamo 39 / 詩篇 39
Salamo 40 / 詩篇 40
Salamo 41 / 詩篇 41
Salamo 42 / 詩篇 42
Salamo 43 / 詩篇 43
Salamo 44 / 詩篇 44
Salamo 45 / 詩篇 45
Salamo 46 / 詩篇 46
Salamo 47 / 詩篇 47
Salamo 48 / 詩篇 48
Salamo 49 / 詩篇 49
Salamo 50 / 詩篇 50
Salamo 51 / 詩篇 51
Salamo 52 / 詩篇 52
Salamo 53 / 詩篇 53
Salamo 54 / 詩篇 54
Salamo 55 / 詩篇 55
Salamo 56 / 詩篇 56
Salamo 57 / 詩篇 57
Salamo 58 / 詩篇 58
Salamo 59 / 詩篇 59
Salamo 60 / 詩篇 60
Salamo 61 / 詩篇 61
Salamo 62 / 詩篇 62
Salamo 63 / 詩篇 63
Salamo 64 / 詩篇 64
Salamo 65 / 詩篇 65
Salamo 66 / 詩篇 66
Salamo 67 / 詩篇 67
Salamo 68 / 詩篇 68
Salamo 69 / 詩篇 69
Salamo 70 / 詩篇 70
Salamo 71 / 詩篇 71
Salamo 72 / 詩篇 72
Salamo 73 / 詩篇 73
Salamo 74 / 詩篇 74
Salamo 75 / 詩篇 75
Salamo 76 / 詩篇 76
Salamo 77 / 詩篇 77
Salamo 78 / 詩篇 78
Salamo 79 / 詩篇 79
Salamo 80 / 詩篇 80
Salamo 81 / 詩篇 81
Salamo 82 / 詩篇 82
Salamo 83 / 詩篇 83
Salamo 84 / 詩篇 84
Salamo 85 / 詩篇 85
Salamo 86 / 詩篇 86
Salamo 87 / 詩篇 87
Salamo 88 / 詩篇 88
Salamo 89 / 詩篇 89
Salamo 90 / 詩篇 90
Salamo 91 / 詩篇 91
Salamo 92 / 詩篇 92
Salamo 93 / 詩篇 93
Salamo 94 / 詩篇 94
Salamo 95 / 詩篇 95
Salamo 96 / 詩篇 96
Salamo 97 / 詩篇 97
Salamo 98 / 詩篇 98
Salamo 99 / 詩篇 99
Salamo 100 / 詩篇 100
Salamo 101 / 詩篇 101
Salamo 102 / 詩篇 102
Salamo 103 / 詩篇 103
Salamo 104 / 詩篇 104
Salamo 105 / 詩篇 105
Salamo 106 / 詩篇 106
Salamo 107 / 詩篇 107
Salamo 108 / 詩篇 108
Salamo 109 / 詩篇 109
Salamo 110 / 詩篇 110
Salamo 111 / 詩篇 111
Salamo 112 / 詩篇 112
Salamo 113 / 詩篇 113
Salamo 114 / 詩篇 114
Salamo 115 / 詩篇 115
Salamo 116 / 詩篇 116
Salamo 117 / 詩篇 117
Salamo 118 / 詩篇 118
Salamo 119 / 詩篇 119
Salamo 120 / 詩篇 120
Salamo 121 / 詩篇 121
Salamo 122 / 詩篇 122
Salamo 123 / 詩篇 123
Salamo 124 / 詩篇 124
Salamo 125 / 詩篇 125
Salamo 126 / 詩篇 126
Salamo 127 / 詩篇 127
Salamo 128 / 詩篇 128
Salamo 129 / 詩篇 129
Salamo 130 / 詩篇 130
Salamo 131 / 詩篇 131
Salamo 132 / 詩篇 132
Salamo 133 / 詩篇 133
Salamo 134 / 詩篇 134
Salamo 135 / 詩篇 135
Salamo 136 / 詩篇 136
Salamo 137 / 詩篇 137
Salamo 138 / 詩篇 138
Salamo 139 / 詩篇 139
Salamo 140 / 詩篇 140
Salamo 141 / 詩篇 141
Salamo 142 / 詩篇 142
Salamo 143 / 詩篇 143
Salamo 144 / 詩篇 144
Salamo 145 / 詩篇 145
Salamo 146 / 詩篇 146
Salamo 147 / 詩篇 147
Salamo 148 / 詩篇 148
Salamo 149 / 詩篇 149
Salamo 150 / 詩篇 150