English
A A A A A
×
Malagasy Bible 1865
Salamo 127
1
[Ny fahatsinontsinon'ny ataon'ny olona, raha tsy ambinin'Andriamanitra] Fihirana fiakarana. Nataon'i Solomona. Raha tsy Jehovah no manao ny trano, Dia miasa foana ny mpanao azy. Raha tsy Jehovah no miambina ny tanàna, Dia miari-tory foana ny mpiambina.[Na: Fihirana misy hevitra ambaratonga]
2
Zava-poana ho anareo ny mifoha maraina Sy ny alim-pandry Ka homana ny hanina azo amin'ny fahasahiranana; Izany anefa dia omeny ihany ho an'ny malalany, na dia matory aza izy.
3
Indro, lova avy amin'i Jehovah ny zanaka maro; Tamby ny ateraky ny kibo.
4
Tahaka ny zana-tsipìka eo an-tànan'ny mahery Ny zanaky ny fahatanorana.Sambatra izay mameno ny tranon-jana-tsipìkany amin'ireny; Tsy ho menatra ireny, raha mifamaly amin'ny fahavalo eo am-bavahady.
5
Sambatra izay mameno ny tranon-jana-tsipìkany amin'ireny; Tsy ho menatra ireny, raha mifamaly amin'ny fahavalo eo am-bavahady.
Salamo 127:1
Salamo 127:2
Salamo 127:3
Salamo 127:4
Salamo 127:5
Salamo 1 / Sal 1
Salamo 2 / Sal 2
Salamo 3 / Sal 3
Salamo 4 / Sal 4
Salamo 5 / Sal 5
Salamo 6 / Sal 6
Salamo 7 / Sal 7
Salamo 8 / Sal 8
Salamo 9 / Sal 9
Salamo 10 / Sal 10
Salamo 11 / Sal 11
Salamo 12 / Sal 12
Salamo 13 / Sal 13
Salamo 14 / Sal 14
Salamo 15 / Sal 15
Salamo 16 / Sal 16
Salamo 17 / Sal 17
Salamo 18 / Sal 18
Salamo 19 / Sal 19
Salamo 20 / Sal 20
Salamo 21 / Sal 21
Salamo 22 / Sal 22
Salamo 23 / Sal 23
Salamo 24 / Sal 24
Salamo 25 / Sal 25
Salamo 26 / Sal 26
Salamo 27 / Sal 27
Salamo 28 / Sal 28
Salamo 29 / Sal 29
Salamo 30 / Sal 30
Salamo 31 / Sal 31
Salamo 32 / Sal 32
Salamo 33 / Sal 33
Salamo 34 / Sal 34
Salamo 35 / Sal 35
Salamo 36 / Sal 36
Salamo 37 / Sal 37
Salamo 38 / Sal 38
Salamo 39 / Sal 39
Salamo 40 / Sal 40
Salamo 41 / Sal 41
Salamo 42 / Sal 42
Salamo 43 / Sal 43
Salamo 44 / Sal 44
Salamo 45 / Sal 45
Salamo 46 / Sal 46
Salamo 47 / Sal 47
Salamo 48 / Sal 48
Salamo 49 / Sal 49
Salamo 50 / Sal 50
Salamo 51 / Sal 51
Salamo 52 / Sal 52
Salamo 53 / Sal 53
Salamo 54 / Sal 54
Salamo 55 / Sal 55
Salamo 56 / Sal 56
Salamo 57 / Sal 57
Salamo 58 / Sal 58
Salamo 59 / Sal 59
Salamo 60 / Sal 60
Salamo 61 / Sal 61
Salamo 62 / Sal 62
Salamo 63 / Sal 63
Salamo 64 / Sal 64
Salamo 65 / ThThi 65
Salamo 66 / ThThi 66
Salamo 67 / ThThi 67
Salamo 68 / ThThi 68
Salamo 69 / ThThi 69
Salamo 70 / ThThi 70
Salamo 71 / ThThi 71
Salamo 72 / ThThi 72
Salamo 73 / ThThi 73
Salamo 74 / ThThi 74
Salamo 75 / ThThi 75
Salamo 76 / ThThi 76
Salamo 77 / ThThi 77
Salamo 78 / ThThi 78
Salamo 79 / ThThi 79
Salamo 80 / ThThi 80
Salamo 81 / ThThi 81
Salamo 82 / ThThi 82
Salamo 83 / ThThi 83
Salamo 84 / ThThi 84
Salamo 85 / ThThi 85
Salamo 86 / ThThi 86
Salamo 87 / ThThi 87
Salamo 88 / ThThi 88
Salamo 89 / ThThi 89
Salamo 90 / ThThi 90
Salamo 91 / ThThi 91
Salamo 92 / ThThi 92
Salamo 93 / ThThi 93
Salamo 94 / ThThi 94
Salamo 95 / ThThi 95
Salamo 96 / ThThi 96
Salamo 97 / ThThi 97
Salamo 98 / ThThi 98
Salamo 99 / ThThi 99
Salamo 100 / ThThi 100
Salamo 101 / ThThi 101
Salamo 102 / ThThi 102
Salamo 103 / ThThi 103
Salamo 104 / ThThi 104
Salamo 105 / ThThi 105
Salamo 106 / ThThi 106
Salamo 107 / ThThi 107
Salamo 108 / ThThi 108
Salamo 109 / ThThi 109
Salamo 110 / ThThi 110
Salamo 111 / ThThi 111
Salamo 112 / ThThi 112
Salamo 113 / ThThi 113
Salamo 114 / ThThi 114
Salamo 115 / ThThi 115
Salamo 116 / ThThi 116
Salamo 117 / ThThi 117
Salamo 118 / ThThi 118
Salamo 119 / ThThi 119
Salamo 120 / ThThi 120
Salamo 121 / ThThi 121
Salamo 122 / ThThi 122
Salamo 123 / ThThi 123
Salamo 124 / ThThi 124
Salamo 125 / ThThi 125
Salamo 126 / ThThi 126
Salamo 127 / ThThi 127
Salamo 128 / ThThi 128
Salamo 129 / ThThi 129
Salamo 130 / ThThi 130
Salamo 131 / ThThi 131
Salamo 132 / ThThi 132
Salamo 133 / ThThi 133
Salamo 134 / ThThi 134
Salamo 135 / ThThi 135
Salamo 136 / ThThi 136
Salamo 137 / ThThi 137
Salamo 138 / ThThi 138
Salamo 139 / ThThi 139
Salamo 140 / ThThi 140
Salamo 141 / ThThi 141
Salamo 142 / ThThi 142
Salamo 143 / ThThi 143
Salamo 144 / ThThi 144
Salamo 145 / ThThi 145
Salamo 146 / ThThi 146
Salamo 147 / ThThi 147
Salamo 148 / ThThi 148
Salamo 149 / ThThi 149
Salamo 150 / ThThi 150