A A A A A
×

Malagasy Bible 1865

Salamo 125

1
[Ny fiarovana mahafinaritra hitan'izay matoky an'Andriamanitra] Fihirana fiakarana. Izay matoky an'i Jehovah dia tahaka ny tendrombohitra Ziona, izay tsy mihetsika, fa mitoetra mandrakizay.[Na: Fihirana misy hevitra ambaratonga]
2
Tahaka ny tendrombohitra manodidina an'i Jerosalema No anodidinan'i Jehovah ny olony Hatramin'izao ka ho mandrakizay
3
Fa tsy hitoetra eo amin'ny anjaran'ny marina ny tehim-panjakan'ny ratsy fanahy, Fandrao ny marina haninjitra ny tànany hanendry zava-dratsy.
4
Jehovah ô, manaova soa amin'ny tsara Sy ny mahitsy fo.Fa izay mivily ho amin'ny sakeli-dalana mivilivily Dia horoahin'i Jehovah miaraka amin'ny mpanao ratsy anie. Fiadanana anie ho amin'ny Isiraely.
5
Fa izay mivily ho amin'ny sakeli-dalana mivilivily Dia horoahin'i Jehovah miaraka amin'ny mpanao ratsy anie. Fiadanana anie ho amin'ny Isiraely.
Salamo 125:1
Salamo 125:2
Salamo 125:3
Salamo 125:4
Salamo 125:5
Salamo 1 / Sal 1
Salamo 2 / Sal 2
Salamo 3 / Sal 3
Salamo 4 / Sal 4
Salamo 5 / Sal 5
Salamo 6 / Sal 6
Salamo 7 / Sal 7
Salamo 8 / Sal 8
Salamo 9 / Sal 9
Salamo 10 / Sal 10
Salamo 11 / Sal 11
Salamo 12 / Sal 12
Salamo 13 / Sal 13
Salamo 14 / Sal 14
Salamo 15 / Sal 15
Salamo 16 / Sal 16
Salamo 17 / Sal 17
Salamo 18 / Sal 18
Salamo 19 / Sal 19
Salamo 20 / Sal 20
Salamo 21 / Sal 21
Salamo 22 / Sal 22
Salamo 23 / Sal 23
Salamo 24 / Sal 24
Salamo 25 / Sal 25
Salamo 26 / Sal 26
Salamo 27 / Sal 27
Salamo 28 / Sal 28
Salamo 29 / Sal 29
Salamo 30 / Sal 30
Salamo 31 / Sal 31
Salamo 32 / Sal 32
Salamo 33 / Wai 33
Salamo 34 / Wai 34
Salamo 35 / Wai 35
Salamo 36 / Wai 36
Salamo 37 / Wai 37
Salamo 38 / Wai 38
Salamo 39 / Wai 39
Salamo 40 / Wai 40
Salamo 41 / Wai 41
Salamo 42 / Wai 42
Salamo 43 / Wai 43
Salamo 44 / Wai 44
Salamo 45 / Wai 45
Salamo 46 / Wai 46
Salamo 47 / Wai 47
Salamo 48 / Wai 48
Salamo 49 / Wai 49
Salamo 50 / Wai 50
Salamo 51 / Wai 51
Salamo 52 / Wai 52
Salamo 53 / Wai 53
Salamo 54 / Wai 54
Salamo 55 / Wai 55
Salamo 56 / Wai 56
Salamo 57 / Wai 57
Salamo 58 / Wai 58
Salamo 59 / Wai 59
Salamo 60 / Wai 60
Salamo 61 / Wai 61
Salamo 62 / Wai 62
Salamo 63 / Wai 63
Salamo 64 / Wai 64
Salamo 65 / Wai 65
Salamo 66 / Wai 66
Salamo 67 / Wai 67
Salamo 68 / Wai 68
Salamo 69 / Wai 69
Salamo 70 / Wai 70
Salamo 71 / Wai 71
Salamo 72 / Wai 72
Salamo 73 / Wai 73
Salamo 74 / Wai 74
Salamo 75 / Wai 75
Salamo 76 / Wai 76
Salamo 77 / Wai 77
Salamo 78 / Wai 78
Salamo 79 / Wai 79
Salamo 80 / Wai 80
Salamo 81 / Wai 81
Salamo 82 / Wai 82
Salamo 83 / Wai 83
Salamo 84 / Wai 84
Salamo 85 / Wai 85
Salamo 86 / Wai 86
Salamo 87 / Wai 87
Salamo 88 / Wai 88
Salamo 89 / Wai 89
Salamo 90 / Wai 90
Salamo 91 / Wai 91
Salamo 92 / Wai 92
Salamo 93 / Wai 93
Salamo 94 / Wai 94
Salamo 95 / Wai 95
Salamo 96 / Wai 96
Salamo 97 / Wai 97
Salamo 98 / Wai 98
Salamo 99 / Wai 99
Salamo 100 / Wai 100
Salamo 101 / Wai 101
Salamo 102 / Wai 102
Salamo 103 / Wai 103
Salamo 104 / Wai 104
Salamo 105 / Wai 105
Salamo 106 / Wai 106
Salamo 107 / Wai 107
Salamo 108 / Wai 108
Salamo 109 / Wai 109
Salamo 110 / Wai 110
Salamo 111 / Wai 111
Salamo 112 / Wai 112
Salamo 113 / Wai 113
Salamo 114 / Wai 114
Salamo 115 / Wai 115
Salamo 116 / Wai 116
Salamo 117 / Wai 117
Salamo 118 / Wai 118
Salamo 119 / Wai 119
Salamo 120 / Wai 120
Salamo 121 / Wai 121
Salamo 122 / Wai 122
Salamo 123 / Wai 123
Salamo 124 / Wai 124
Salamo 125 / Wai 125
Salamo 126 / Wai 126
Salamo 127 / Wai 127
Salamo 128 / Wai 128
Salamo 129 / Wai 129
Salamo 130 / Wai 130
Salamo 131 / Wai 131
Salamo 132 / Wai 132
Salamo 133 / Wai 133
Salamo 134 / Wai 134
Salamo 135 / Wai 135
Salamo 136 / Wai 136
Salamo 137 / Wai 137
Salamo 138 / Wai 138
Salamo 139 / Wai 139
Salamo 140 / Wai 140
Salamo 141 / Wai 141
Salamo 142 / Wai 142
Salamo 143 / Wai 143
Salamo 144 / Wai 144
Salamo 145 / Wai 145
Salamo 146 / Wai 146
Salamo 147 / Wai 147
Salamo 148 / Wai 148
Salamo 149 / Wai 149
Salamo 150 / Wai 150