A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Makhuwa Bible 2015

Upatakulhelhiya 181
Yamalheke yayo, nkakoona nnepa nkina ukhuruwaka ukhuma wiirimu. Yoyo waari ni ikuru yulhupalhe, nthimicho waya nkawaamwalhia ilhapo yonkhaye.
2
Paahi, nkaakhuwelha wo machiri eeraka, “Nhophomwaa, iwani yulhupalhe yo Babeli nhophomwaa yonkhaye! Vano nhokhalha mapuro a anakare olhupalhe ni mashoka o unanara, Nhokhalha makhuku a ashinuni ni ashinama o unyalha anovengiya chinene.
3
Ukhalhawaya attu onkhaye yahohapalhiya idivai yo uttuna ishembwere inyu. Mwahaapangana ishembwere mamwene o velhaponi. Ni attu o upanga maronda o velhaponi ahopatta nhakhu wo machiri o itiamaru chawe chihiri ni maphimelho.”
4
Yamalheke nkakeewa nlhove nikina no ukhuma wiirimu niiraka, “Mwaatti, attu aka, nthamacheke yeyo iwani yo Babeli iyo, Nhikavihane uwonya waya, Nhiwe mwaakavihana ntwarusho naya.
5
Ukhalhawaya uwonya waya uhothepa chinene, Uhochara mpaka wiirimu, Nlhuku hoopuwelha milhatu chaya cho uhilhoka.
6
Mwaapangelheke thoko chinre aya wo upangelhani mwaattiva, Mwaalhiveke velhi wo mitheko chipangilhe aya. Mwaathakanihereke nchikompeni mwaya idivai yo uhapalha chinene upwaha ilhe yoovahilheni aya ilhe.
7
Mwaatwarusheke ni waweria wo ulhikaana chineetotopelha aya, Wo ulhikaana ni makhalhelho aya o wiipuhiha. Ukhalhawaya nneechirelha munrimani mwinyu, ‘Mii vaa phi ahanu, akihii anankhwelhi mena akinoona uweria!’
8
Wo chiichammo nihuku nimoka etu, mariro inyu anoowa yo upattani, Nookhwa, wunlha ni ithalha. Nnowa mwaapahiya mooro, Ukhalhawaya Athithi Nlhuku anohukumulha ahanaa machiri.”
9
Ni ayo mamwene o velhaponi aapanganne inyu ishembwere ni waapuhana anowa yonlhacha ikatema vanohalha aya woona mwiishi vanovia inyu.
10
Anowa yeemelha utayi yoovaka ntwarusho ninyu yeeraka, “Ihothapana! Ihothapana iwani yulhupalhe, Babeli, iwani yo uchuwania, yo machiri! Ukhalhawaya wo isaa imoka tu ihukumu inyu ihophiya.”
11
Ni ayo attu o upanga maronda o velhaponi anowunlhacha ni urupa mattanga, ukhalhawaya khaawo ntu nohalha uthuma tho chittu chaya,
12
khaawo tho ntu o uthuma idhahabu chaya mena nchurukhu aya, mena malhuku aya o nhakhu, mena ilulu, mena ikuwo cho uthereria, mena ikuwo cho irangi yo zambarau, mena ihariri, mena ikuwo cho ukhwiilha, mena ikerero chikooroshiye wo miino o ittepo, mena chittu chikooroshiye wo miri cho nhakhu mwinchi, mena chikooroshiye wo ishaba, mena chikooroshiye wo iyuuma mena ni marumaru,
13
mena mdalasini, mena ichiungo cho yolhia, mena ubani, mena uvumba, mena udi, mena idivai, mena makhura, mena iphepa yoombone mena ingaano, mena ingo'pe, mena ikhondoro, mena ifarasi ni mikukuta cho upurulhiya, mena ipotta chaya ni ata iruttu ni ukumi wa attu.
14
Attu o upanga maronda anowa umwiirelha, “Ifaida yonkhaye yaawehererera inyu munrimani vano ihothama, nhakhu ni chittu cheeshipelha inyu chihoothamani, khannoona tho.”
15
Attu o upanga maronda apantte nhakhu ukhuma yeyo iwani iyo, anowa weemelha utayi wo nlhatu wo woova ntwarusho naya, anowa uchukulha ni wunlha,
16
yiiraka, “Nhothapana! Nhothapana inyu iwani yulhupalhe. Mwaalhemalhenlhe uwarelha ikuwo cho ikitani, ikuwo choombone, ikuwo cho irangi yo izambarau ni yo ukwiilha, Ni wiipamba wo idhahabu, malhuku o nhakhu ni ilulu!
17
Wo isaa imoka tu nhakhu inyu uhoothamani!” Ni attu aneetiha imeli ni anamikwaha onkhaye ni mabahariya ni attu onkhaye anopanga ntheko ubaharini, yeemenlhe utayi,
18
voonilhe aya mwiishi wo mooro upahilhe iwani ilhe, nkayaakhuwelhacha, “Khinapacha ukhumelhelha iwani thoko iwani yulhupalhe ilha!”
19
Nkayoopuruwa vantukurukhuni yunlhaka wo wiichukulhelha yiiraka, “Ihothapana! Ihothapana ilha iwani yulhupalhe ilha! Ukhalhawaya ilha iwani ilha yahaavaha nhakhu attu onkhaye arii ni imeli chineeta mbaharini. Wo isaa imoka tu ihopoteriha kila ittu!
20
“Nttapelhelheke inyu irimu! Nttapelhelheke inyu attu a Nlhuku, akarumiya ni anamilhohi! Ukhalhawaya Nlhuku hohukumulha wo nlhatu wo mitheko chopangenlhe ayani mwaattiva!”
21
Yathameke vavawo, nnepa mmoka urii ni machiri nkawaathesha nlhuku no ulhikaana nshilho nkaarihelha mbaharini eeraka, “Wo ilha iphiro ilha, iwani yo Babeli phi nohalha aya ulhakalhihiya ni upotera mpalhapalha ene.
22
Ichipo cha attu o wiipa ichipo cha achikwesha, ichipo cha attu o woopa imbira, ichipo cha attu o woopa ampeta ni mapalhapata khachinewania tho nhina mwinyu. Khaawo ntu o rata o iphiro iriyoothe nohalha ukhumelhelha tho nhina mwinyu, mena namalhove o nshilho khaneewania tho nhina mwinyu.
23
Nthuko wo ikhandiri khunoonia tho nhina mwinyu, mena khuneewania tho nlhove na abwana arusi ni abibi arusi uwaninyu. Attu inyu anopanga maronda yaari o ipilhi yulhupalhe waapwaha attu akina velhaponi. Wo ukhwiri inyu mwahaathepiacha attu o ilhapo chonkhaye!”
24
Nhina yeyo iwani yo Babeli iyo yahoonia iphome ya anamilhohi ni ya attu a Nlhuku. Ni attu onkhaye yeevakachiye velhaponi.Upatakulhelhiya 18:1
Upatakulhelhiya 18:2
Upatakulhelhiya 18:3
Upatakulhelhiya 18:4
Upatakulhelhiya 18:5
Upatakulhelhiya 18:6
Upatakulhelhiya 18:7
Upatakulhelhiya 18:8
Upatakulhelhiya 18:9
Upatakulhelhiya 18:10
Upatakulhelhiya 18:11
Upatakulhelhiya 18:12
Upatakulhelhiya 18:13
Upatakulhelhiya 18:14
Upatakulhelhiya 18:15
Upatakulhelhiya 18:16
Upatakulhelhiya 18:17
Upatakulhelhiya 18:18
Upatakulhelhiya 18:19
Upatakulhelhiya 18:20
Upatakulhelhiya 18:21
Upatakulhelhiya 18:22
Upatakulhelhiya 18:23
Upatakulhelhiya 18:24


Upatakulhelhiya 1 / Upa 1
Upatakulhelhiya 2 / Upa 2
Upatakulhelhiya 3 / Upa 3
Upatakulhelhiya 4 / Upa 4
Upatakulhelhiya 5 / Upa 5
Upatakulhelhiya 6 / Upa 6
Upatakulhelhiya 7 / Upa 7
Upatakulhelhiya 8 / Upa 8
Upatakulhelhiya 9 / Upa 9
Upatakulhelhiya 10 / Upa 10
Upatakulhelhiya 11 / Upa 11
Upatakulhelhiya 12 / Upa 12
Upatakulhelhiya 13 / Upa 13
Upatakulhelhiya 14 / Upa 14
Upatakulhelhiya 15 / Upa 15
Upatakulhelhiya 16 / Upa 16
Upatakulhelhiya 17 / Upa 17
Upatakulhelhiya 18 / Upa 18
Upatakulhelhiya 19 / Upa 19
Upatakulhelhiya 20 / Upa 20
Upatakulhelhiya 21 / Upa 21
Upatakulhelhiya 22 / Upa 22