A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Makhuwa Bible 2015

Upatakulhelhiya 101
Yamalheke, nkakoona nnepa wo wiirimu nkina wo machiri ukhuruwaka ukhuma wiirimu. Waari unakhuneelhiye nihute ni nikhwii mmuruni mwaya. Ikhove aya yaari thoko nchuwa ni mieto chaya chaari thoko mapoto o mooro.
2
Moono wo wiimonono waari unavarenlhe ikitabu ikani inapatakulhiye. Waari unanyikanlhe mweto wo wiimonono vachulhu ibahari ni wo wiimushi vachulhu ilhapo.
3
Ni uyo nkawoolhumacha wo uritima thoko kharamu. Vaakhuwenlhe aya anamalhove saba alhe ni ayo nkaaritima.
4
Ata anamalhove saba ayo vaaritimme aya, mii kahothanana ulhepa. Nansho nkakeewa nlhove naakhuma wiirimu, niiraka, “Malhove olhumachiye ni anamalhove o uritima saba ayo, yayo ahovithiya, nhilhepe!”
5
Yathameke vavawo, nnepa koonilhe aka uneemenlhe vachulhu ibahari ni vachulhu ilhapo ulhe wahotheesha moono awe wo wiimonono wiirimu,
6
nkawaalhupelha wo nchina na Nlhuku nolhokelha mahuku o uhimalha ni uhimalha, oopilhe irimu ni chonkhaye chiriwo, ilhapo ni chonkhaye chiriwo, ibahari ni chonkhaye chiri mommo. Nkaweera, “Ikatema yo uthepa uweherera ihomalha!
7
Nansho ikatema nnepa wo saba vanohalha aya woopa nipalhapata naya, Nlhuku nootimiriha malhove alhakenlhe awe nkaavitha thoko chenre awe wo waahimeria anamilhohi arii akarumiya awe.”
8
Yamalheke, nlhove neewilhe aka ukhuma wiirimu nne katashi valhe, nkanoolhumacha tho, “Nrwee mwakushe ikitabu ipatakulhiye irii mmathathani mwa nnepa uneemelha vachulhu ibahari ni vachulhu ilhapo ulhe.”
9
Paahi, nkakaarwaa wa nnepa uyo, nkakeerelha wiira ukivahe ikitabu ikani iyo. Nkawaakirelha, “Nkusheke, nlhieke, mmalhakuni mwinyu inoochiva thoko urawo, nansho munthunkwani inokoohapalha!”
10
Paahi, nkakaakusha ikitabu ikaani iyo ukhuma mmathathani mwo nnepa uyo, nkakaalhia. Mmalhakuni mwaka yaachiva thoko urawo, nansho vaaminrie aka munthunkwani nkayaakihapalha.
11
Yamalheke, nkakeerelhiya, “Nnothananiya tho mwahimiacheke nttenga wa Nlhuku wa attu o ilhapo chinchi ni wo makosho menchi ni wa attu o molhumo menchi ni wa mamwene!”Upatakulhelhiya 10:1
Upatakulhelhiya 10:2
Upatakulhelhiya 10:3
Upatakulhelhiya 10:4
Upatakulhelhiya 10:5
Upatakulhelhiya 10:6
Upatakulhelhiya 10:7
Upatakulhelhiya 10:8
Upatakulhelhiya 10:9
Upatakulhelhiya 10:10
Upatakulhelhiya 10:11


Upatakulhelhiya 1 / Upa 1
Upatakulhelhiya 2 / Upa 2
Upatakulhelhiya 3 / Upa 3
Upatakulhelhiya 4 / Upa 4
Upatakulhelhiya 5 / Upa 5
Upatakulhelhiya 6 / Upa 6
Upatakulhelhiya 7 / Upa 7
Upatakulhelhiya 8 / Upa 8
Upatakulhelhiya 9 / Upa 9
Upatakulhelhiya 10 / Upa 10
Upatakulhelhiya 11 / Upa 11
Upatakulhelhiya 12 / Upa 12
Upatakulhelhiya 13 / Upa 13
Upatakulhelhiya 14 / Upa 14
Upatakulhelhiya 15 / Upa 15
Upatakulhelhiya 16 / Upa 16
Upatakulhelhiya 17 / Upa 17
Upatakulhelhiya 18 / Upa 18
Upatakulhelhiya 19 / Upa 19
Upatakulhelhiya 20 / Upa 20
Upatakulhelhiya 21 / Upa 21
Upatakulhelhiya 22 / Upa 22