A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Makhuwa Bible 2015

1 Nayohana 11
Ninolhepa uwaninyu mwaatti uuchuwelhihani mwaha wo Nlhove nowiiha ukumi ari toka machokholhelho. Hii nahomwiiwa ni umwoona wo miitho ihu naashinene, eiyo, nahomwoona ni ummara wo mathatha ihu naashinene.
2
Ulha ukumi ulha voonelhe aya nahoona. Paahi etu vano phi nohimiechesha ihu uuhimeriani mwaha wo ukumi wo uhimalha waari wa Athithi naachuwelhihiye ihu.
3
Nonne ihu ni wiiwa phi ninohimia ihu wiira ni inyu nlhutane ni hii. Nikhalhe nlhoko mmoka muulhutaanani wihu ni Athumwanihu ni mwaamwanaya Yesu Kuristo.
4
Ninolhepa ulha mwaha ulha uwaninyu mwaatti wiira mpuha ihu utimire.
5
Ni ulha phi nttenga univanhe awe Yesu unohimia wiira, Nlhuku phi nthuko ni nhina mwawe khuuwo uripelha uriwoothe.
6
Neeraka wiira niholhutaana nlhoko mmoka uno nikhalhaka mu uripelhani, vavawo ninowoothacha wo malhove ni mitheko chihu khachirii che ikekhiaye.
7
Nansho nakhalhaka munthukoni thoko yoyo chiri awe munthukoni, paahi etu vavawo ninookhalha nlhoko mmoka naashineneru ni iphome ya Yesu, Mwaamwanawe, inoonihapiha uwonya wonkhaye.
8
Neeraka wiira khaninawonya nineethepiacha naashineneru ni ikekhiaye khiiwo nhina mwihu.
9
Nansho narumelhelhaka uwonya wihu, Nlhuku ri o ukhulhuvelhiya ni e ikekhiaye. Nonihiyerera uwonya wihu ni unihapiha ukhuma mu uhilhokani mwonkhaye.
10
Neeraka wiira khaninawonya ninompanga Nlhuku o woothacha ni nlhove nawe nihikhalhaka mmamirimani mwihu.1 Nayohana 1:1
1 Nayohana 1:2
1 Nayohana 1:3
1 Nayohana 1:4
1 Nayohana 1:5
1 Nayohana 1:6
1 Nayohana 1:7
1 Nayohana 1:8
1 Nayohana 1:9
1 Nayohana 1:10


1 Nayohana 1 / 1Nay 1
1 Nayohana 2 / 1Nay 2
1 Nayohana 3 / 1Nay 3
1 Nayohana 4 / 1Nay 4
1 Nayohana 5 / 1Nay 5