A A A A A
×

Makhuwa Bible 2015

2 Ukorintho 9

1
Akoonaka nlhatu wo ulhepa tho uwaninyu mwaatti mwaha unaacha ntheko inyu wo urweeha ittu yo waakaviha attu a Nlhuku o Uyudea uyo.
2
Kihochuwelha chiri inyu ni nrima wo waakaviha attu ni mii kaheeshipa vachulhu winyu wo nenno nlhove nno mmiholho mwa attu o Umakedoniya. Keerenlhe wiira, “Ashilhoko ihu o Uakaya arii tayari toka mweechana.” Uminda winyu uhaahelha ntukutta no waakurumicha attu enchi chinene.
3
Paahi vano etu kihaaruma manyonnihu ayo ikhalhe wiira wiishipa wihu wooniye kuhiwe wo malhoveru, ni wiira nri tayari ni ittu ikuminhe inyu wo nrima wo uttunana, thoko chinre aka wo uhimia.
4
Ihikhalhe wiira, attu o Umakedoniya vanolhoha aya uwa vamoka ni mii ahuuphwanyeni nhinaaya wiicheesha tayari. Vavawo ninoowa noolhiya muru, wo uhaalhakelha ishoni inolhoha inyu woona mwaattiva mwaashinene. Ukhalhawaya ninowa woonia wiira nahoukhulhuvelhani wo uthepa chinene.
5
Paahi etu kihoona lazima waaholhelhiha alha ashilhoko ihu alha uwa uwaninyu. Awe athothokaniha ni weesha tayari chittu chilhehilhe inyu ukumiha. Chiwe chooniha we ikekhiaye wiira phi chittu chilhenhe inyu ukumiha wo nrima wo uttunana, ni mena kuhiwe wo ukhanyererihiya.
6
Muupuwelheke wiira, naalha vakani nokhungura vakani, naalha chinchi noopatta ibarakha, nookhungura chinchi.
7
Paahi etu kila mmoka akumiheke ittu ilhakenlhe awe ukumiha wo nrima woombone, mena hikumihe wo uchukulha ama wo ukhanyererihiya. Ukhalhawaya Nlhuku nonttuna ntu nokumiha wo uteelhiya nrima ulhe.
8
Nlhuku nowooria uvahani mwaattiva wo uthepa chinene alhe anothanana inyu upatta kila mahuku. Wiira nthepeke ukavihera kila ntheko wo ibarakha unopanga inyu.
9
Thoko Malhove Matakatifu chineera aya, “Yoyo nookumiha wo nrima woombone. Nowaavaha amashikini. Ikekhia awe inoolhokelha mahuku o uhimalha.”
10
Ni Nlhuku nommaha namalhima imbeyu ni yolhia, nouvahani ni inyu imbeyu chinothanana inyu, noomelhiha ni wunnuwiha ni uvahani cholhia chinchi wo urera winyu nrima.
11
Yoyo nouvahani mwaatti nhakhu mwinchi wo chittu chinothanana inyu mahuku onkhaye wiira nkumihe wo nrima woombone. Attu anshukuru Nlhuku wo nlhatu wo chittu chinopochera aya wo miono chihu.
12
Ukhalhawaya ntheko wo ukaviha unopanga inyu ulha, khunaakaviha attu a Nlhuku upatta chittu chinophavelha aya yayo vekha ayaru, nansho chiicho unowaapanga attu enchi anshukuru Nlhuku.
13
Ni wo nlhatu wo ntheko unooniha ihu ulha, attu anonthimicha Nlhuku wo nlhatu wo ukhulhuvelhiya winyu wo Malhove Orera a Kuristo anorumelhelha inyu wo malhaku inyu. Tho, chiicho wo nlhatu wo nrima woombone urina inyu wo waavaha attu chittu, yoyo nlhoko uyo ni attu onkhaye.
14
Chiichammo etu, anowulhapelhelhani mwaattiva wo nrima ni wo nlhatu wo nnema wo vekha aya uvaheriye inyu ni Nlhuku.
15
Ninshukuruku Nlhuku wo nlhatu wo isawadi awe ihiri yo ulhikaanihiya!
2 Ukorintho 9:1
2 Ukorintho 9:2
2 Ukorintho 9:3
2 Ukorintho 9:4
2 Ukorintho 9:5
2 Ukorintho 9:6
2 Ukorintho 9:7
2 Ukorintho 9:8
2 Ukorintho 9:9
2 Ukorintho 9:10
2 Ukorintho 9:11
2 Ukorintho 9:12
2 Ukorintho 9:13
2 Ukorintho 9:14
2 Ukorintho 9:15
2 Ukorintho 1 / 2Uko 1
2 Ukorintho 2 / 2Uko 2
2 Ukorintho 3 / 2Uko 3
2 Ukorintho 4 / 2Uko 4
2 Ukorintho 5 / 2Uko 5
2 Ukorintho 6 / 2Uko 6
2 Ukorintho 7 / 2Uko 7
2 Ukorintho 8 / 2Uko 8
2 Ukorintho 9 / 2Uko 9
2 Ukorintho 10 / 2Uko 10
2 Ukorintho 11 / 2Uko 11
2 Ukorintho 12 / 2Uko 12
2 Ukorintho 13 / 2Uko 13