A A A A A
×

Makhuwa Bible 2015

Mitheko 6

1
Mahuku o miholho, owiittucha vaari aya athepaka wunchereria, yahokhumelhelha ichuku wa attu yanrumelhenlhe Kuristo, e Iyunani ni alhe yoolhumacha Iebraniya. Ichuku ya attu olhumacha Iyunani yaari woona wiira anankhwelhi aya yaari alhiyalhiyaka vanokawiya aya cholhia cho kila nihuku.
2
Paahi etu, akarumiya khumi ni elhi alhe nkayeehana nlhoko wa owiittucha onkhaye, nkayeera, “Khavalhonke hiyaano uhiya uhimiacha nlhove na Nlhuku wiira nichenjeukelhe mwaha wo ukawacha chittu chinhuvelhiya.
3
Chiicho etu, manyonnihu, mwaathanlheke attu saba munlhokoni mwinyu ahimiecheshiye ukhalha ni nrima woombone, achariye ni Iphumu ya Nlhuku ni wiitimarikha, ni hii ninowaavariha yoyo ntheko uyo.
4
Nansho hiyaano, ninoohalha nivaraka ntheko wo unlhapelha Nlhuku ni ntheko wo uhimiacha Nlhove na Nlhuku ikatema yonkhaye.”
5
Yoyo mwaha uyo wahaachivelha nkutiro wa attu onkhaye anrumelhenlhe Yesu. Nkaathanlhiya Stefano, ntu o nrima chinene aachariye ni Iphumu ya Nlhuku ni Filipo ni Prokoro ni Nikanori ni Timoni ni Parmena ni Nikolao aari Nyahudi o Uantiokiya, eettuchilhe idini ya Ayahudi ikatema imoka.
6
Attu yaathanlhiye alhe nkayeemeshiya uholho wa akarumiya. Vaamalhinhe aya unlhapelha Nlhuku, nkayeesheriya miono.
7
Nlhove na Nlhuku nkanaathepa uwanelha ni owiittucha o Uyerusalemu yaarumelhelha yahonchereria chinene. Mphingo mulhupalhe wa opochera ishaani wahopisha nrima ni unrumelhelha Yesu.
8
Nlhuku ahaavaha Nastefano nnema mwinchi ni machiri menchi ata nkayooniha ithikineha ni cho ushangiha iriyari ya attu.
9
Nansho attu akina o inupa yo unlhapelha Nlhuku imoka yeehaniya “Inupa yo Ulhapelha ya Aneethi,” vamoka ni Ayahudi yaakhumme Ukirene ni Ualekizanderiya aalhapelha mwommo ayo ahovaanyihana ni Nastefano. Akina tho, yaakhumme Ukilikiya ni Uasiya wiikaani.
10
Nansho khayoriye ukhalhawaya Iphumu ya Nlhuku ahaavaha Nastefano irusho cho wooriha voolhumacha aya.
11
Paahi etu, nkayaahonga attu akina yulhumache wiira, “Nihomwiiwa Stefano olhumachaka malhove o waaruwana ashinna Musa ni unhambulhacha Nlhuku!”
12
Wo yeyo iphiro iyo etu, yahaathunalhiha attu ni ashulhupalhe ni owiittuchiha Malhehero a ashinna Musa. Paahi, nkayaavara Nastefano, nkayaarweha wi Ipuwa yo milhatu yuulhupalhe.
13
Nkayaawiiha va Ipuwa vawo attu o uhimiechesha wo woothacha yeerilhe, “Ulha ntu ulha khanohiya mena wulhumacha malhove o uhambulha Inupa takatifu ya Nlhuku ni uruwanakacha Malhehero a ashinna Musa.
14
Ukhalhawaya nahomwiiwa eeraka eti yoyo Yesu o Unazareti uyo noophomolha Inupa ya Nlhuku ilha ni urukunusha malhemalhelho nipochenre ihu wa ashinna Musa.”
15
Attu onkhaye yaari va Ipuwa valhe nkayaakumiha miitho waaweha Nastefano, nkayoona ikhove aya inari thoko yo nnepa wo wiirimu.
Mitheko 6:1
Mitheko 6:2
Mitheko 6:3
Mitheko 6:4
Mitheko 6:5
Mitheko 6:6
Mitheko 6:7
Mitheko 6:8
Mitheko 6:9
Mitheko 6:10
Mitheko 6:11
Mitheko 6:12
Mitheko 6:13
Mitheko 6:14
Mitheko 6:15
Mitheko 1 / Mit 1
Mitheko 2 / Mit 2
Mitheko 3 / Mit 3
Mitheko 4 / Mit 4
Mitheko 5 / Mit 5
Mitheko 6 / Mit 6
Mitheko 7 / Mit 7
Mitheko 8 / Mit 8
Mitheko 9 / Mit 9
Mitheko 10 / Mit 10
Mitheko 11 / Mit 11
Mitheko 12 / Mit 12
Mitheko 13 / Mit 13
Mitheko 14 / Mit 14
Mitheko 15 / Mit 15
Mitheko 16 / Mit 16
Mitheko 17 / Mit 17
Mitheko 18 / Mit 18
Mitheko 19 / Mit 19
Mitheko 20 / Mit 20
Mitheko 21 / Mit 21
Mitheko 22 / Mit 22
Mitheko 23 / Mit 23
Mitheko 24 / Mit 24
Mitheko 25 / Mit 25
Mitheko 26 / Mit 26
Mitheko 27 / Mit 27
Mitheko 28 / Mit 28