A A A A A
×

Makhuwa Bible 2015

Mitheko 24

1
Yavireke mahuku nthanu Opochera ishaani Olhupalhe Ananiya, yahowa Ukaisariya vamoka ni ashulhupalhe akina ni o wemelhelha Ikekhia amoka aneehaniya Tetulo. nkayaarwelha Nafeliksi aatawara ilhapo nkayaahimeria milhatu chi Napaolo.
2
Napaolo nkayeehaniya ni Natetulo nkayaachokholha milhatu. “Nkayeera, Munna Nafeliksi! Uholhelhi inyu woombone uhowiiha mpuha wo mahuku menchi ni ukooroshiya chinothananiya unopangiya wo nlhatu no ilhapo ihu.
3
Nafeliksi nihopochera yolha mwaha ulha, ikatema chonkhaye wo uteelhiya ni ushukuruni chinene.
4
Nansho akinothanana uwiaa ikatema inyu yinchi, paahi, kinoulhepelhani wo nrima winyu worera, mwiiwelhelhe milhatu chihu wo makhuvi.
5
Nihoona wiira ulha ntu ulha ri o woopiha chinene. Yoyo nootharamulhacha injarare iriyari ya Ayahudi kila ilhapo velhaponi va. Ni uyo phi nholhelhi o nkutiro wa attu o Unazareti ulhe.
6
Yoyo tho, aholhikacha unanariha Inupa ya Nlhuku, ni hii nkanammara. Nkanaathanana unhukumulha wo ikekhia ihu.
7
Nansho Nalusia, olhupalhe o manyaasikari yahowa nkayaanithurulha wo machiri mmiononi mwihu. Nkayaalhehera wiira awiihiye uwaninyu.
8
Nkayaalhehera attu anria milhatu ayo awe uwaninyu. Mwankohakohaka, inyuva mwaanene nnowa woona chi milhatu chonkhaye chi.”
9
Ayahudi nkayaarumelhelha milhatu chonkhaye wiira chaari che ikeekhene.
10
Paahi Nafeliksi ntawara o ilhapo iyo nkayaathoonyera moono Napaolo wiira yuulhumache, Napaolo nkayeera, “Kihoteelhiya wiivaraanga uwaninyu ukhalhawaya kihochuwelha wiira nri phi o uhukumulha milhatu velhaponi va wo iyaakha chinchi.
11
Thoko chichuwenlhe inyu mwaanene, wiira mahuku ahimpwaha khumi khuwa melhi avinre kahorwaa Uyerusalemu unthimichani Nlhuku.
12
Ayahudi khayakiphwannye mii kaakhulhanaka ni ntu riyoothe Inupa ya Nlhuku, mena akaathunalhinhe attu mmanupani mwo unlhapelha Nlhuku ama vakittu variwoothe vavawo velhaponi vawo.
13
Mena kharina yo uhimiechesha milhatu chikuminhe aya vachulhu waka.
14
Nlhove kinorumelhelha aka uwaninyu phi nna, Mii kinonthimicha Nlhuku a manyaapwiiya ihu kitwaraka Iphiro chineehana aya ayo wiira chowoothiya. Nansho tho, kinorumelhelha chittu chonkhaye chilhepiye nhina Malhehero a ashinna Musa ni ichitabu cha anamilhohi a Nlhuku.
15
Mii kinonkhulhuvelha Nlhuku thoko chineera aya ni ayo wo unkhulhuvelha, wiira we ikekhiaye attu onkhaye oombone ni o uhilhoka, anowa uhihimushiya.
16
Wo chiichammo etu kiri kimindaka ikatema chonkhaye ukhalha ni nrima woombone mmiholho wa Nlhuku ni waattuni.”
17
“Kakhalheke utayi iyaakha chinchi, kahohokolhia Uyerusalemu wiira kaarweehelhe attu o ilhapo aka nchurukhu wo waakavihera ni ukumiha isadaka.
18
Vaari aka kipangaka chiicho phi akiphwannye aya Inupa ya Nlhuku kimalhihaka unlhapelha Nlhuku ni wiihapiha. Khawaariwo nlhoko wa attu mena waakhulhana.
19
Nansho ahokhalha Ayahudi akina yaakhumme Uasiya. Yayo phi akaaphwanelhiye uwa uholho winyu ni uhimia milhatu chaya akhalhaka ahana iriyoothe vachulhu waka.
20
Ama mwaahiyeke alha arii vaa alha ahimiache nlhatu wo uhilhoka ukonne aya ikatema yeemenlhe aka wi Ipuwa yo milhatu.
21
Ahikhalheru malhove koolhumanche aka veemenlhe aka uholho waya kiiraka wiira, ‘Nnokihukumulha lhelhova wo nlhatu no urumelhelha wiira, akhwilhe anoohihimushiya.’ ”
22
Vavawo Nafeliksi aachuwelha rata mphingo wa Akuristo, nkayeemesha milhatu chiyo. Nkayeerelha, “Kinoowa kaahukumulha milhatu chi vanohalha aya uwa vaa Nalusiya olhupalhe a manyaasikari.”
23
Paahi nkayanlhehera nholhelhi a manyaasikari aatikhelhe Napaolo mpaani, nansho avahiyeke nipesha no ushikuriachiya. Tho manyampwana aya ahiiyeke awiiheke ittu yo waakavihera yaathanana aya.
24
Yavireke mahuku vakani, Nafeliksi yahowa vamoka ni Adurusila, ahanu aya yaari Ayahudi. Nkayeehaniha wiira awiihiye Napaolo, nkayeewelhelha vaahimiacha aya mwaha wo nrima wo unrumelhelha Yesu Kuristo.
25
Nansho Napaolo vaachokhonlhe aya uhimiacha mwaha wo meetelho o ikekhiaye ni mwaha wo nlhulha ni mwaha wo Nihuku no Uhukumulhiya attu, Nafeliksi yahoova nkayeera, “Vano nrweeke etu, kinowiihanani tho kapattaka nipesha.”
26
Yeyo ikatema iyo, yaari akhulhuvelhelhaka wiira Napaolo yanaahonga nchurukhu. Wo yoyo nlhatu uyo etu, yaari eehanaka Napaolo venchi woopana mwaha.
27
Chavireke iyaakha pilhi, Naporkio Festo yahokusha nipuro ni Nafeliksi. Ni wo uttuna waateelhiha Ayahudi, Nafeliksi yaahilhe Napaolo anari mpaani.
Mitheko 24:1
Mitheko 24:2
Mitheko 24:3
Mitheko 24:4
Mitheko 24:5
Mitheko 24:6
Mitheko 24:7
Mitheko 24:8
Mitheko 24:9
Mitheko 24:10
Mitheko 24:11
Mitheko 24:12
Mitheko 24:13
Mitheko 24:14
Mitheko 24:15
Mitheko 24:16
Mitheko 24:17
Mitheko 24:18
Mitheko 24:19
Mitheko 24:20
Mitheko 24:21
Mitheko 24:22
Mitheko 24:23
Mitheko 24:24
Mitheko 24:25
Mitheko 24:26
Mitheko 24:27
Mitheko 1 / Mit 1
Mitheko 2 / Mit 2
Mitheko 3 / Mit 3
Mitheko 4 / Mit 4
Mitheko 5 / Mit 5
Mitheko 6 / Mit 6
Mitheko 7 / Mit 7
Mitheko 8 / Mit 8
Mitheko 9 / Mit 9
Mitheko 10 / Mit 10
Mitheko 11 / Mit 11
Mitheko 12 / Mit 12
Mitheko 13 / Mit 13
Mitheko 14 / Mit 14
Mitheko 15 / Mit 15
Mitheko 16 / Mit 16
Mitheko 17 / Mit 17
Mitheko 18 / Mit 18
Mitheko 19 / Mit 19
Mitheko 20 / Mit 20
Mitheko 21 / Mit 21
Mitheko 22 / Mit 22
Mitheko 23 / Mit 23
Mitheko 24 / Mit 24
Mitheko 25 / Mit 25
Mitheko 26 / Mit 26
Mitheko 27 / Mit 27
Mitheko 28 / Mit 28