A A A A A
×

Makhuwa Bible 2015

Luka 20

1
Nihuku nimoka Yesu veettuchiha awe u Inupa ya Nlhuku, ahimiachaka Malhove Orera, opochera ishaani olhupalhe ni owiittuchiha Malhehero, vamoka ni ashulhupalhe wahowiya,
2
nkayaamwiirelha, “Nnihimerie! Nnopanga chi chittu chi wo ikuru ya apani?”
3
Yesu nkaakhulha, “Nkani ni mii kuukoheni nlhove. Nkakihimerieni etu,
4
ikuru i Nayohana yo waabatiiza attu yaakhumme wa Nlhuku wiirimu ama wa attu?”
5
Nkayaachokholha ukohanacha ashineneru, “Nimwaakhulheke chani? Neeraka, ‘Wa Nlhuku wiirimu’ no wiira, ‘Chani woonaka khamwaarumelhenlhe Nayohana ayo?’
6
Neerakaru, ‘Yaakhumme wa attu,’ alha attu onkhaye alha anoonata malhuku, ukhalhawaya attu onkhaye yanrumelhelha wiira Nayohana aari anamilhohi a Nlhuku.”
7
Paahi etu nkayaakhulha wiira, “Hii khanichuwenlhe waakhumme aya.”
8
Yesu nkeerelha, “Ata mii akinouhimeriani kimpanga chii wo ikuru yo ukhuma vayi.”
9
Paahi Yesu nkaahimeria attu nna nlhikaaniho nna, “Ahaawo ntu mmoka aalhimme imata yo zabibu, nkaashimiha wa anamalhima, nkaarwa nkwaha wo utayi.
10
Nlhaalha waayeke, nkanruma karumiya arwee apochere mahalha o izabibu. Nansho anamalhima alhe nkayaamwata karumiya uyo, nkayanhokolhosha mathatharu.
11
Nkayanruma karumiya nkina, nansho anamalhima ayo nkayanruwanakacha, nkaahokolhia mathatharu.
12
Nkanruma tho karumiya o neraru, anamalhima ayo nkayanrakalhiha ni uyo, ni umwoomolha umatani.
13
Yamalhekeru anene imata yo zabibu nkayeera, ‘Vano kiireke chani? Kinonruma mwaamwanaka kinonttuna aka, ulha anokonlhoha!’
14
Nansho anamalhima vaamwonne aya, nkayeeracha ashineneru, ‘Ulha phi mwaamwanaya nohalha uhiyeriya nhakhu. Nngwee nimwiive, nhakhu awe uyo ukhalheke wawihu!’
15
Paahi etu nkayankakhelha uchereshere imata yo zabibu nkayaamwiiva.” Yesu nkaakoha, “Vano anene imata ayo, anohalha weeriha chani anamalhima alhe?
16
Anene imata ayo anowa weeva yayo anamalhima ayo, ni uwaashimiha attu akina imata aya iyo.” Attu veewilhe aya, nkayeera, “Mena ahiniphwanye hii yayo!”
17
Yesu nkaaweha nkaakoha, “Haya etu alha Malhove Matakatifu alha anohimiani? ‘Nlhuku nikhotiye ni atheki wiira khaninlhoka nihokhalha vano nlhuku no nsingi no vakhoonani.’
18
Ntu riyoothe nohalha ukwakwathuwa nenno nlhuku nno nowunthakiacha, ni nno nammulhuwelhaka ntu, ninonhararia.”
19
Owiittuchiha Malhehero ni opochera ishaani olhupalhe nkayaalhikacha ummara Yesu vavawo, ukhalhawaya ahochuwelha wiira aahimiacha nenno nlhikaaniho nno aachaka, nansho nkayoova attu.
20
Paahi nkayaavia ikatema yoombone. Nkayaahonga attu o wiipangapanga arwee yankohache chookohiya choonria. Vavawo apatte iphiro yo ummara ni unrweeha wa attu o ikuru yo utawara o Urumi.
21
Yayo attu yaarumiye ayo, nkayaamwiirelha, “Owiittuchiha, nihochuwelha wiira, nri o wiiraniha. Nihochuwelha wiira, khannomova ntu, nnohimiacha ikeekhene yo iphiro ya Nlhuku.
22
Nnihimerieke etu, iri yo urera ama yo unanara hii waalhiva ikhodi Nakaisari?”
23
Nansho Yesu ahochuwelha nriankho aya uyo, nkeerelha,
24
“Nkakooniheni nikhobilhi no nchurukhu. Ilha ikhove ni nchina nna cha apani?” Nkayaakhulha, “Chi Nakaisari.”
25
Paahi Yesu nkeera, “Morera, paahi etu, mwaalhiveke Nakaisari iri ya Nakaisari, ni unlhiva Nlhuku iri ya Nlhuku.”
26
Nkayoochelha ummara wo nlhove niriyoothe vaattuni vawo, paahi nkayaamaalha athikhinaka chenre awe wo waakhulha.
27
Amasadukayo akina, attu yaakhota wiira attu akhwilhe kanhihimwa, nkayaawa wa Yesu unkohani, nkayeera,
28
“Owiittuchiha, ashinna Musa ahonilhehera wiira, ‘Nlhopwana akhwaakaru ni waahiya mahanu awe ahinayara, ahima awe akelheke manupa annyarelheke ashaana ntu khwilhe uyo.
29
Ahaawo ashilhoko saba o irukulhu imoka, olhupalhe ayo ahothelha nkaakhwa wo uhaahiya ashaana.
30
O nayelhi nkaakhelha manupa,
31
o neraru chiicho. Nkayeeriya chiichammo wa attu saba onkhaye nkayaakhwacha wo haahiya ashaana.
32
Wo umalhihera opani ayo nkayaakhwa.
33
vano etu, nihuku no uhihimushiya attu akhwilhe nno, apani anohalha ukhalha phi owannyaya athiyana alhe? Ukhalhawaya onkhaye saba ahaathelha.’ ”
34
Yesu nkaakhulha, “Attu o ilha ilhapo ilha anoothelha ni uthelhiya,
35
nansho attu Nlhuku nohalha awe waahihimusha ikatema yo uhihimushiya attu, khanowa aathelha mena uthelhiya.
36
Anowa ukhalha thoko minepa mena khanowa aakhwa. Anowa ukhalha ashaana a Nlhuku ahihimushiye nnookhwani.
37
Nansho ashinna Musa ahomalha uhimiecheshani wiira attu akhwilhe anoohihimushiya nnookhwani. Vari nlhako unohimiacha mwaha wo ithuphi yaapharelha, inohimia wiira, Athithi phi, ‘Nlhuku a Aburahimu ni Nlhuku a Naisaka ni Nlhuku a Nayakhobo.’
38
Paahi etu ri Nlhuku a attu akumi, kahiwe a attu akhwilhe, ukhalhawaya uwannyawe khaawo nookhwa.”
39
Owiittuchiha akina nkayeera, “Owiittuchiha, vavawo nhaakhulha rata!”
40
olhumanche chiicho ukhalhawaya khayaarina chookohiya chikina tho.
41
Yesu nkaakoha, “Inooria chani wiira Kuristo thanlhiye ni Nlhuku, mwaana a Adaudi?
42
Adaudi anene nhina ichipo cho Izaburi aneera, ‘Athithi aheerelha Athithi, Nkhalheke wiimonono waka
43
mpaka vanohalha aka waathalha amalhaponi inyu wuuthi inyaa chinyu wiira mwaakalhelhe.’
44
Yakhalhaka Adaudi ehanne yayo, ‘Athithi’, vano etu, ineeria chani Moopolhi ukhalha mwaana a Adaudi?”
45
Attu onkhaye vaari aya amwiiwelhelhaka, Yesu nkeerelha owiittucha awe,
46
“Mwiichinanelheke ni owiittuchiha Malhehero, anottuna weetakacha anawanre ikuwo cho utalhiva ni uchivelhiya ukohachiya wo nthimicho vakittu vanopangachiya maronda, athanlhaka mapuro o nthimicho mmanupani mwo unlhapelha Nlhuku ni mmanupani munoterekhiya ikaramu,
47
anaathurulhacha anankhwelhi ni wiipanga attu o ulhapelha wo ulhapelha ikatema yinchi! Yayo anowa uhukumulhiya ntwarusho wo uweria chinene!”
Luka 20:1
Luka 20:2
Luka 20:3
Luka 20:4
Luka 20:5
Luka 20:6
Luka 20:7
Luka 20:8
Luka 20:9
Luka 20:10
Luka 20:11
Luka 20:12
Luka 20:13
Luka 20:14
Luka 20:15
Luka 20:16
Luka 20:17
Luka 20:18
Luka 20:19
Luka 20:20
Luka 20:21
Luka 20:22
Luka 20:23
Luka 20:24
Luka 20:25
Luka 20:26
Luka 20:27
Luka 20:28
Luka 20:29
Luka 20:30
Luka 20:31
Luka 20:32
Luka 20:33
Luka 20:34
Luka 20:35
Luka 20:36
Luka 20:37
Luka 20:38
Luka 20:39
Luka 20:40
Luka 20:41
Luka 20:42
Luka 20:43
Luka 20:44
Luka 20:45
Luka 20:46
Luka 20:47
Luka 1 / Luka 1
Luka 2 / Luka 2
Luka 3 / Luka 3
Luka 4 / Luka 4
Luka 5 / Luka 5
Luka 6 / Luka 6
Luka 7 / Luka 7
Luka 8 / Luka 8
Luka 9 / Luka 9
Luka 10 / Luka 10
Luka 11 / Luka 11
Luka 12 / Luka 12
Luka 13 / Luka 13
Luka 14 / Luka 14
Luka 15 / Luka 15
Luka 16 / Luka 16
Luka 17 / Luka 17
Luka 18 / Luka 18
Luka 19 / Luka 19
Luka 20 / Luka 20
Luka 21 / Luka 21
Luka 22 / Luka 22
Luka 23 / Luka 23
Luka 24 / Luka 24