A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Българска Библия Verens 1871

Zaburi 371
(По слав. 36) Псалм на Давид. Не се раздразнявай заради злодеите и не завиждай на онези, които вършат беззаконие,
2
защото скоро ще се окосят като трева и като зелена трева ще повехнат.
3
Уповавай се на ГОСПОДА и върши добро, населявай земята и пази истината.
4
Наслаждавай се в ГОСПОДА и Той ще ти даде желанията на сърцето ти.
5
Предай на ГОСПОДА пътя си и се уповавай на Него, и Той ще действа.
6
Ще изведе наяве правдата ти като светлината и правото ти като пладне.
7
Облегни се на ГОСПОДА и Го чакай. Не се раздразнявай заради онзи, който преуспява в пътя си, заради човека, който осъществява зли замисли.
8
Престани да се гневиш и остави яростта, не се раздразнявай — това води само към вършене на зло.
9
Защото злодеите ще бъдат отсечени, а онези, които чакат ГОСПОДА, те ще наследят земята.
10
Защото още малко, и безбожния няма да го има вече, ще търсиш мястото му, но няма да е там.
11
А смирените ще наследят земята и ще се наслаждават в изобилен мир.
12
Безбожният прави заговор против праведния и със зъби скърца против него.
13
Господ му се смее, защото вижда, че денят му идва.
14
Безбожните извадиха меча и опънаха лъка си, за да повалят сиромаха и бедния, за да заколят ходещите в правда.
15
Мечът им ще се забие в собственото им сърце и лъковете им ще се строшат.
16
По-добре малкото на праведния, отколкото изобилието на мнозина безбожни.
17
Защото ръцете на безбожните ще се строшат, а ГОСПОД подкрепя праведните.
18
ГОСПОД знае дните на непорочните и тяхното наследство ще бъде вечно.
19
Те няма да се посрамят във време на зло и в дни на глад ще бъдат сити.
20
А безбожните ще се изтребят и враговете на ГОСПОДА ще бъдат като агнешката тлъстина — ще изчезнат, в дим ще изчезнат.
21
Безбожният взема назаем и не връща, а праведният е милостив и дава.
22
Защото благословените от Него ще наследят земята, а проклетите от Него ще се изтребят.
23
Стъпките на човека се утвърждават от ГОСПОДА и неговият път Му е угоден.
24
Когато падне, няма да бъде повален, защото ГОСПОД подпира ръката му.
25
Млад бях, ето, остарях, но не видях праведния оставен, нито потомството му да проси хляб.
26
Цял ден е милостив и дава назаем, и потомството му е за благословение.
27
Отклонявай се от злото и върши добро, и ще населяваш вечно земята.
28
Защото ГОСПОД обича правда и няма да остави Своите светии — те ще бъдат опазени до века, а потомството на безбожните ще се изтреби.
29
Праведните ще наследят земята и ще живеят на нея вечно.
30
Устата на праведния произнася мъдрост и езикът му говори правда.
31
Законът на неговия Бог е в сърцето му, стъпките му не ще се подхлъзнат.
32
Безбожният дебне праведния и търси да го убие.
33
ГОСПОД няма да го остави в ръката му и няма да го осъди, когато бъде съден.
34
Чакай ГОСПОДА и пази Неговия път, и Той ще те възвиши да наследиш земята; ще гледаш, когато се изтребват безбожните.
35
Видях безбожния в голяма мощ да се разпростира като зелено дърво на мястото си;
36
но премина, и ето, нямаше го; търсих го и не се намери.
37
Забележи непорочния и гледай праведния, защото човекът на мира ще има бъдеще,
38
а отстъпилите от Бога ще се изтребят всички, бъдещето на безбожните ще се отсече.
39
Но спасението на праведните е от ГОСПОДА; Той е тяхната крепост във време на беда.
40
И ГОСПОД ще им помогне и ще ги избави, ще ги избави от безбожните и ще ги спаси, понеже на Него се уповаха.Zaburi 37:1
Zaburi 37:2
Zaburi 37:3
Zaburi 37:4
Zaburi 37:5
Zaburi 37:6
Zaburi 37:7
Zaburi 37:8
Zaburi 37:9
Zaburi 37:10
Zaburi 37:11
Zaburi 37:12
Zaburi 37:13
Zaburi 37:14
Zaburi 37:15
Zaburi 37:16
Zaburi 37:17
Zaburi 37:18
Zaburi 37:19
Zaburi 37:20
Zaburi 37:21
Zaburi 37:22
Zaburi 37:23
Zaburi 37:24
Zaburi 37:25
Zaburi 37:26
Zaburi 37:27
Zaburi 37:28
Zaburi 37:29
Zaburi 37:30
Zaburi 37:31
Zaburi 37:32
Zaburi 37:33
Zaburi 37:34
Zaburi 37:35
Zaburi 37:36
Zaburi 37:37
Zaburi 37:38
Zaburi 37:39
Zaburi 37:40


Zaburi 1 / Zab 1
Zaburi 2 / Zab 2
Zaburi 3 / Zab 3
Zaburi 4 / Zab 4
Zaburi 5 / Zab 5
Zaburi 6 / Zab 6
Zaburi 7 / Zab 7
Zaburi 8 / Zab 8
Zaburi 9 / Zab 9
Zaburi 10 / Zab 10
Zaburi 11 / Zab 11
Zaburi 12 / Zab 12
Zaburi 13 / Zab 13
Zaburi 14 / Zab 14
Zaburi 15 / Zab 15
Zaburi 16 / Zab 16
Zaburi 17 / Zab 17
Zaburi 18 / Zab 18
Zaburi 19 / Zab 19
Zaburi 20 / Zab 20
Zaburi 21 / Zab 21
Zaburi 22 / Zab 22
Zaburi 23 / Zab 23
Zaburi 24 / Zab 24
Zaburi 25 / Zab 25
Zaburi 26 / Zab 26
Zaburi 27 / Zab 27
Zaburi 28 / Zab 28
Zaburi 29 / Zab 29
Zaburi 30 / Zab 30
Zaburi 31 / Zab 31
Zaburi 32 / Zab 32
Zaburi 33 / Zab 33
Zaburi 34 / Zab 34
Zaburi 35 / Zab 35
Zaburi 36 / Zab 36
Zaburi 37 / Zab 37
Zaburi 38 / Zab 38
Zaburi 39 / Zab 39
Zaburi 40 / Zab 40
Zaburi 41 / Zab 41
Zaburi 42 / Zab 42
Zaburi 43 / Zab 43
Zaburi 44 / Zab 44
Zaburi 45 / Zab 45
Zaburi 46 / Zab 46
Zaburi 47 / Zab 47
Zaburi 48 / Zab 48
Zaburi 49 / Zab 49
Zaburi 50 / Zab 50
Zaburi 51 / Zab 51
Zaburi 52 / Zab 52
Zaburi 53 / Zab 53
Zaburi 54 / Zab 54
Zaburi 55 / Zab 55
Zaburi 56 / Zab 56
Zaburi 57 / Zab 57
Zaburi 58 / Zab 58
Zaburi 59 / Zab 59
Zaburi 60 / Zab 60
Zaburi 61 / Zab 61
Zaburi 62 / Zab 62
Zaburi 63 / Zab 63
Zaburi 64 / Zab 64
Zaburi 65 / Zab 65
Zaburi 66 / Zab 66
Zaburi 67 / Zab 67
Zaburi 68 / Zab 68
Zaburi 69 / Zab 69
Zaburi 70 / Zab 70
Zaburi 71 / Zab 71
Zaburi 72 / Zab 72
Zaburi 73 / Zab 73
Zaburi 74 / Zab 74
Zaburi 75 / Zab 75
Zaburi 76 / Zab 76
Zaburi 77 / Zab 77
Zaburi 78 / Zab 78
Zaburi 79 / Zab 79
Zaburi 80 / Zab 80
Zaburi 81 / Zab 81
Zaburi 82 / Zab 82
Zaburi 83 / Zab 83
Zaburi 84 / Zab 84
Zaburi 85 / Zab 85
Zaburi 86 / Zab 86
Zaburi 87 / Zab 87
Zaburi 88 / Zab 88
Zaburi 89 / Zab 89
Zaburi 90 / Zab 90
Zaburi 91 / Zab 91
Zaburi 92 / Zab 92
Zaburi 93 / Zab 93
Zaburi 94 / Zab 94
Zaburi 95 / Zab 95
Zaburi 96 / Zab 96
Zaburi 97 / Zab 97
Zaburi 98 / Zab 98
Zaburi 99 / Zab 99
Zaburi 100 / Zab 100
Zaburi 101 / Zab 101
Zaburi 102 / Zab 102
Zaburi 103 / Zab 103
Zaburi 104 / Zab 104
Zaburi 105 / Zab 105
Zaburi 106 / Zab 106
Zaburi 107 / Zab 107
Zaburi 108 / Zab 108
Zaburi 109 / Zab 109
Zaburi 110 / Zab 110
Zaburi 111 / Zab 111
Zaburi 112 / Zab 112
Zaburi 113 / Zab 113
Zaburi 114 / Zab 114
Zaburi 115 / Zab 115
Zaburi 116 / Zab 116
Zaburi 117 / Zab 117
Zaburi 118 / Zab 118
Zaburi 119 / Zab 119
Zaburi 120 / Zab 120
Zaburi 121 / Zab 121
Zaburi 122 / Zab 122
Zaburi 123 / Zab 123
Zaburi 124 / Zab 124
Zaburi 125 / Zab 125
Zaburi 126 / Zab 126
Zaburi 127 / Zab 127
Zaburi 128 / Zab 128
Zaburi 129 / Zab 129
Zaburi 130 / Zab 130
Zaburi 131 / Zab 131
Zaburi 132 / Zab 132
Zaburi 133 / Zab 133
Zaburi 134 / Zab 134
Zaburi 135 / Zab 135
Zaburi 136 / Zab 136
Zaburi 137 / Zab 137
Zaburi 138 / Zab 138
Zaburi 139 / Zab 139
Zaburi 140 / Zab 140
Zaburi 141 / Zab 141
Zaburi 142 / Zab 142
Zaburi 143 / Zab 143
Zaburi 144 / Zab 144
Zaburi 145 / Zab 145
Zaburi 146 / Zab 146
Zaburi 147 / Zab 147
Zaburi 148 / Zab 148
Zaburi 149 / Zab 149
Zaburi 150 / Zab 150