Senas Testamentas
Naujasis Testamentas
Lietuvos Biblija

1 Samuelio 9

1

Benjamine gyveno turtingas vyras, vardu Kišas, sūnus Abielio, sūnaus Ceroro, sūnaus Bekorato, sūnaus Afiacho.

2

Kišas turėjo sūnų Saulių, jauną ir gražų. Nebuvo nė vieno izraelito, gražesnio už jį; visa galva jis buvo aukštesnis už kitus savo tautos žmones.

3

Sauliaus tėvui Kišui dingo asilės. Ir Kišas sakė savo sūnui Sauliui: ‘‘Imk tarną ir eik ieškoti asilių’‘.

4

Jie išvaikščiojo Efraimo aukštumas ir Šališos kraštą, bet jų nerado. Paskui jie apėjo Šaalimo kraštą, bet ir ten jų nebuvo. Jie išvaikščiojo ir Benjamino žemes, bet jų nerado.

5

Kai atėjo į Cūfo šalį, Saulius tarė savo tarnui: ‘‘Grįžkime, kad mano tėvas, užuot rūpinęsis asilėmis, nepradėtų rūpintis dėl mūsų’‘.

6

Tarnas jam atsakė: ‘‘Šitame mieste gyvena Dievo vyras, kurį visi gerbia; visa, ką jis pasako, įvyksta. Užeikime pas jį. Gal jis pasakys, kuriuo keliu mums eiti’‘.

7

Saulius atsakė: ‘‘Ką mes nunešime tam vyrui eidami? Duona pasibaigė mūsų maišuose, ir mes neturime jokios dovanos, kurią galėtume nunešti Dievo vyrui’‘.

8

Tarnas atsakė Sauliui: ‘‘Aš turiu ketvirtį šekelio sidabro ir jį atiduosiu Dievo vyrui, kad jis parodytų mums kelią’‘.

9

Anksčiau, kai Izraelyje kas eidavo pasiklausti Dievo, sakydavo: ‘‘Einu pas regėtoją’‘. Nes tą, kurį šiandien vadina pranašu, anksčiau vadino regėtoju.

10

Saulius atsakė tarnui: ‘‘Gerai sakai, eikime’‘. Jie nuėjo į miestą, kur gyveno Dievo vyras.

11

Beeidami šlaitu miesto link, jie susitiko mergaičių, einančių pasisemti vandens, ir paklausė: ‘‘Ar yra čia regėtojas?’‘

12

Jos atsakė: ‘‘Yra. Jis kaip tik priešais jus. Skubėkite, nes jis šiandien atėjo į miestą, kadangi žmonės šiandien aukoja aukštumoje.

13

Įėję į miestą, jūs tuojau jį surasite, nes jis eis į aukštumą valgyti. Žmonės nepradės valgyti, kol jis ateis, nes jis palaimina auką; po to valgo pakviestieji. Eikite, nes dabar jį dar rasite’‘.

14

Įeidami į miestą, jie sutiko Samuelį, ateinantį priešais, kuris ėjo į aukštumą.

15

Viešpats buvo pasakęs Samueliui prieš dieną iki Sauliaus atėjimo:

16

‘‘Rytoj apie tą laiką atsiųsiu pas tave vyrą iš Benjamino žemės, kad jį pateptum mano tautos Izraelio valdovu. Jis išgelbės mano tautą iš filistinų. Aš pažvelgiau į savo tautą, nes jų šauksmas pasiekė mane’‘.

17

Kai Samuelis pamatė Saulių, Viešpats jam tarė: ‘‘Štai vyras, apie kurį tau kalbėjau! Šitas karaliaus mano tautai’‘.

18

Saulius, sutikęs Samuelį tarpuvartėje, klausė: ‘‘Pasakyk man, kur gyvena regėtojas’‘.

19

Samuelis atsakė Sauliui: ‘‘Aš esu regėtojas. Eik pirma manęs į aukštumą, ten šiandien valgysite su manimi; rytoj tave išleisiu ir pasakysiu, kas yra tavo širdyje.

20

Dėl asilių, kurios dingo prieš tris dienas, nesirūpink­jos jau atsirado. O kam priklausys visa, kas geriausia Izraelyje? Argi ne tau ir tavo tėvo namams?’‘

21

Saulius atsakė: ‘‘Juk aš esu benjaminas, iš mažiausios Izraelio giminės, ir mano šeima yra menkiausia iš visų Benjamino šeimų. Kodėl man taip sakai?’‘

22

Samuelis Saulių ir jo tarną įsivedė į kambarį ir pasodino juos garbingiausioje vietoje tarp pakviestųjų, kurių buvo apie trisdešimt vyrų.

23

Samuelis tarė virėjui: ‘‘Duok tą dalį, kurią tau liepiau atidėti’‘.

24

Virėjas atnešė gyvulio petį ir padėjo prieš Saulių. Samuelis tarė: ‘‘Štai ką palikau tau, valgyk su pakviestaisiais’‘. Taip Saulius tą dieną valgė su Samueliu.

25

Jiems sugrįžus nuo aukštumos į miestą, Samuelis kalbėjosi su Sauliumi ant stogo.

26

Aušrai brėkštant, Samuelis pašaukė ant stogo Saulių ir tarė: ‘‘Kelkis, kad galėčiau tave išleisti’‘. Saulius atsikėlė ir juodu išėjo į gatvę.

27

Kai jie ėjo į miesto pakraštį, Samuelis tarė Sauliui: ‘‘Liepk tarnui eiti pirma mūsų, o tu sustok. Paskelbsiu tau Viešpaties žodį’‘.

Lithuanian Bible
Public Domain: No info