A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

1 Samuelio 61
Viešpaties skrynia filistinų krašte išbuvo septynis mėnesius.
2
Filistinai pasikvietė kunigus bei žynius ir klausė: ‘‘Ką mums daryti su Viešpaties skrynia? Kaip ją pasiųsti atgal į jos vietą?’‘
3
Tie atsakė: ‘‘Jei siųsite atgal Izraelio Dievo skrynią, nesiųskite tuščios, bet būtinai grąžinkite su auka už kaltes. Tada pagysite ir jums paaiškės, kodėl Jo ranka neatsitraukia nuo jūsų’‘.
4
Jie klausė: ‘‘Kokią auką turime duoti už savo nusikaltimą?’‘ Tie atsakė: ‘‘Penkis auksinius auglius ir penkias auksines peles pagal filistinų kunigaikščių skaičių, nes ta pati liga vargino jus ir jūsų kunigaikščius.
5
Padarykite penkis auglių atvaizdus ir pelių, kurios naikina kraštą, atvaizdus ir atiduokite Izraelio Dievui. Gal tada Jis atims savo ranką nuo jūsų, jūsų dievų ir šalies.
6
Neužkietinkite savo širdžių, kaip užkietino egiptiečiai ir faraonas. Kai Viešpats darė stebuklus tarp jų, jie buvo priversti išleisti izraelitus.
7
Imkite dvi žindančias karves, ant kurių dar nebuvo uždėtas jungas, ir įkinkykite jas į naują vežimą, o jų veršiukus parsiveskite namo.
8
Viešpaties skrynią įkelkite į vežimą, o auksinius dirbinius, kuriuos duodate kaip auką, įdėkite į atskirą dėžę ir paleiskite karves.
9
Ir žiūrėkite: jei jos eis keliu, vedančiu Bet Šemešo link, tai Viešpats yra mums siuntęs šitą didelę nelaimę; o jei ne, tada žinosime, kad ne Jo ranka ištiko mus, o taip įvyko atsitiktinai’‘.
10
Filistinai taip ir padarė. Dvi žindančias karves įkinkė į vežimą, o jų veršiukus uždarė namuose.
11
Jie įkėlė Viešpaties skrynią ir dėžę su auksinėmis pelėmis ir auglių atvaizdais į vežimą.
12
Karvės ėjo tiesiai į Bet Šemešą. Eidamos vieškeliu jos baubė, bet nepasuko nei dešinėn, nei kairėn. Filistinų kunigaikščiai ėjo paskui jas iki Bet Šemešo sienos.
13
Bet šemešiečiai pjovė kviečius slėnyje. Pakėlę akis, jie pamatė skrynią ir džiaugėsi ja.
14
Vežimas atvažiavo į Jozuės, bet šemešiečio, lauką ir sustojo. Ten buvo didelis akmuo. Jie suskaldė vežimą, o karves aukojo kaip deginamąją auką Viešpačiui.
15
Levitai nukėlė Viešpaties skrynią ir prie jos buvusią dėžę, kurioje buvo auksiniai dirbiniai, ir padėjo ant to didelio akmens. Bet Šemešo žmonės tą dieną aukojo deginamąsias ir kitas aukas Viešpačiui.
16
Penki filistinų kunigaikščiai, tai matydami, sugrįžo tą pačią dieną į Ekroną.
17
Filistinai aukojo už savo nusikaltimą auksinius auglius: vieną už Ašdodą, vieną už Gazą, vieną už Aškeloną, vieną už Gatą ir vieną už Ekroną.
18
Auksinės pelės buvo nuo penkių filistinų miestų, priklausančių penkiems kunigaikščiams, pradedant sutvirtintais miestais ir baigiant atvirais kaimais iki didelio akmens, ant kurio jie padėjo Viešpaties skrynią ir kuris iki šios dienos tebeguli bet šemešiečio Jozuės lauke.
19
Jis baudė Bet Šemešo gyventojus, nes jie pažiūrėjo į Viešpaties skrynios vidų, ir nužudė penkiasdešimt tūkstančių septyniasdešimt žmonių. Žmonės verkė dėl tokių didelių žudynių.
20
Bet Šemešo žmonės kalbėjo: ‘‘Kas gali išstovėti Viešpaties, švento Dievo, akivaizdoje? Kur Jis eis iš mūsų?’‘
21
Jie pasiuntė pasiuntinius į Kirjat Jearimą, sakydami: ‘‘Filistinai sugrąžino Viešpaties skrynią. Ateikite ir parsigabenkite ją’‘.1 Samuelio 6:1

1 Samuelio 6:2

1 Samuelio 6:3

1 Samuelio 6:4

1 Samuelio 6:5

1 Samuelio 6:6

1 Samuelio 6:7

1 Samuelio 6:8

1 Samuelio 6:9

1 Samuelio 6:10

1 Samuelio 6:11

1 Samuelio 6:12

1 Samuelio 6:13

1 Samuelio 6:14

1 Samuelio 6:15

1 Samuelio 6:16

1 Samuelio 6:17

1 Samuelio 6:18

1 Samuelio 6:19

1 Samuelio 6:20

1 Samuelio 6:211 Samuelio 1 / 1Sam 1

1 Samuelio 2 / 1Sam 2

1 Samuelio 3 / 1Sam 3

1 Samuelio 4 / 1Sam 4

1 Samuelio 5 / 1Sam 5

1 Samuelio 6 / 1Sam 6

1 Samuelio 7 / 1Sam 7

1 Samuelio 8 / 1Sam 8

1 Samuelio 9 / 1Sam 9

1 Samuelio 10 / 1Sam 10

1 Samuelio 11 / 1Sam 11

1 Samuelio 12 / 1Sam 12

1 Samuelio 13 / 1Sam 13

1 Samuelio 14 / 1Sam 14

1 Samuelio 15 / 1Sam 15

1 Samuelio 16 / 1Sam 16

1 Samuelio 17 / 1Sam 17

1 Samuelio 18 / 1Sam 18

1 Samuelio 19 / 1Sam 19

1 Samuelio 20 / 1Sam 20

1 Samuelio 21 / 1Sam 21

1 Samuelio 22 / 1Sam 22

1 Samuelio 23 / 1Sam 23

1 Samuelio 24 / 1Sam 24

1 Samuelio 25 / 1Sam 25

1 Samuelio 26 / 1Sam 26

1 Samuelio 27 / 1Sam 27

1 Samuelio 28 / 1Sam 28

1 Samuelio 29 / 1Sam 29

1 Samuelio 30 / 1Sam 30

1 Samuelio 31 / 1Sam 31