A A A A A
Lietuvos Biblija

1 Samuelio 51
Filistinai paėmė Dievo skrynią ir nugabeno ją iš Eben Ezero į Ašdodą.
2
Filistinai paėmė Dievo skrynią, įnešė ją į Dagono šventyklą ir pastatė šalia Dagono.
3
Ašdodo gyventojai kitą rytą, atsikėlę anksti, įėjo į Dagono šventyklą ir pamatė Dagoną, kniūbsčią gulintį ant žemės prieš Viešpaties skrynią. Pakėlę Dagoną, jie pastatė jį atgal į jo vietą.
4
Kitą dieną anksti atsikėlę, jie vėl rado Dagoną gulintį ant žemės prieš Viešpaties skrynią; jo galva ir abi rankos gulėjo nukirstos ant slenksčio. Tik Dagono liemuo buvo likęs.
5
Todėl Dagono kunigai ir visi, įeinantieji į Dagono šventyklą, peržengia Dagono slenkstį Ašdode iki šios dienos.
6
Viešpaties ranka sunkiai slėgė Ašdodo gyventojus. Jis naikino juos ir baudė skaudžiais augliais Ašdode ir jo apylinkėse.
7
Ašdodo vyrai, matydami, kas darosi, tarė: ‘‘Izraelio Dievo skrynia negali pasilikti pas mus, nes Jo ranka labai spaudžia mus ir mūsų dievą Dagoną’‘.
8
Jie sukvietė visus filistinų kunigaikščius ir klausė: ‘‘Ką mums daryti su Izraelio Dievo skrynia?’‘ Tie atsakė: ‘‘Izraelio Dievo skrynią reikia nugabenti į Gatą’‘. Jie taip ir padarė.
9
Kai ją atgabeno, Viešpaties ranka ištiko miestą labai dideliu naikinimu. Jis baudė visus to miesto žmones, mažus ir didelius, skaudžiais augliais.
10
Tuomet jie išsiuntė Dievo skrynią į Ekroną. Kai Dievo skrynia buvo atgabenta į Ekroną, ekroniečiai ėmė šaukti: ‘‘Jie atgabeno pas mus Izraelio Dievo skrynią, norėdami nužudyti mus’‘.
11
Taigi jie, sušaukę visus filistinų kunigaikščius, sakė: ‘‘Išsiųskime Izraelio Dievo skrynią, kad ji būtų sugrąžinta į savo vietą ir kad neišžudytų mūsų ir mūsų žmonių’‘. Nes pražūtingas naikinimas apėmė visą miestą ir Dievo ranka buvo labai sunki.
12
Išlikę gyvi buvo ištikti auglių, ir miesto šauksmas kilo į dangų.1 Samuelio 5:1

1 Samuelio 5:2

1 Samuelio 5:3

1 Samuelio 5:4

1 Samuelio 5:5

1 Samuelio 5:6

1 Samuelio 5:7

1 Samuelio 5:8

1 Samuelio 5:9

1 Samuelio 5:10

1 Samuelio 5:11

1 Samuelio 5:121 Samuelio 1 / 1Sam 1

1 Samuelio 2 / 1Sam 2

1 Samuelio 3 / 1Sam 3

1 Samuelio 4 / 1Sam 4

1 Samuelio 5 / 1Sam 5

1 Samuelio 6 / 1Sam 6

1 Samuelio 7 / 1Sam 7

1 Samuelio 8 / 1Sam 8

1 Samuelio 9 / 1Sam 9

1 Samuelio 10 / 1Sam 10

1 Samuelio 11 / 1Sam 11

1 Samuelio 12 / 1Sam 12

1 Samuelio 13 / 1Sam 13

1 Samuelio 14 / 1Sam 14

1 Samuelio 15 / 1Sam 15

1 Samuelio 16 / 1Sam 16

1 Samuelio 17 / 1Sam 17

1 Samuelio 18 / 1Sam 18

1 Samuelio 19 / 1Sam 19

1 Samuelio 20 / 1Sam 20

1 Samuelio 21 / 1Sam 21

1 Samuelio 22 / 1Sam 22

1 Samuelio 23 / 1Sam 23

1 Samuelio 24 / 1Sam 24

1 Samuelio 25 / 1Sam 25

1 Samuelio 26 / 1Sam 26

1 Samuelio 27 / 1Sam 27

1 Samuelio 28 / 1Sam 28

1 Samuelio 29 / 1Sam 29

1 Samuelio 30 / 1Sam 30

1 Samuelio 31 / 1Sam 31