A A A A A
×

Lietuvos Biblija

1 Samuelio 31

1
Filistinai kariavo su Izraeliu. Izraelio vyrai bėgo nuo filistinų ir krito nužudyti ant Gilbojos kalno.
2
Filistinai pavijo Saulių ir jo sūnus ir nužudė Jehonataną, Abinadabą ir Malkišūvą.
3
Vyko smarki kova prieš Saulių, ir šauliai pataikė į Saulių ir jį sunkiai sužeidė.
4
Tada Saulius tarė savo ginklanešiui: ‘‘Išsitrauk kardą ir juo mane perverk, kad šitie neapipjaustytieji atėję nepervertų ir neišniekintų manęs’‘. Bet jo ginklanešys nesutiko, nes jis labai bijojo. Tada Saulius, paėmęs savo kardą, krito ant jo.
5
Jo ginklanešys pamatęs, kad Saulius miręs, irgi puolė ant savo kardo ir mirė kartu.
6
Taip mirė Saulius, jo trys sūnūs, ginklanešys ir visi jo vyrai tą pačią dieną.
7
Izraelitai, kurie gyveno anapus slėnio ir kitoje pusėje Jordano, pamatę, kad izraelitai pabėgo ir Saulius bei jo sūnūs mirę, paliko miestus ir bėgo. Atėję filistinai apsigyveno juose.
8
Kitą dieną filistinai, atėję apiplėšti užmuštųjų, rado Saulių ir jo tris sūnus žuvusius ant Gilbojos kalno.
9
Jie nukirto jo galvą, nuvilko šarvus ir nešiojo po visą filistinų kraštą, kad praneštų apie pergalę savo stabų šventyklose ir tarp žmonių.
10
Ir jie padėjo jo šarvus Astartės šventykloje, o jo lavoną pakabino prie Bet Šeano miesto sienos.
11
Jabeš Gileado gyventojai išgirdo, ką filistinai padarė Sauliui.
12
Pakilo jų drąsiausieji vyrai ir ėjo visą naktį; nuėję nuėmė Sauliaus ir jo sūnų lavonus nuo Bet Šeano sienos, parnešė į Jabešą ir juos ten sudegino.
13
Jų kaulus paėmė ir palaidojo po medžiu Jabeše, ir jie pasninkavo septynias dienas.
1 Samuelio 31:1
1 Samuelio 31:2
1 Samuelio 31:3
1 Samuelio 31:4
1 Samuelio 31:5
1 Samuelio 31:6
1 Samuelio 31:7
1 Samuelio 31:8
1 Samuelio 31:9
1 Samuelio 31:10
1 Samuelio 31:11
1 Samuelio 31:12
1 Samuelio 31:13
1 Samuelio 1 / 1Sam 1
1 Samuelio 2 / 1Sam 2
1 Samuelio 3 / 1Sam 3
1 Samuelio 4 / 1Sam 4
1 Samuelio 5 / 1Sam 5
1 Samuelio 6 / 1Sam 6
1 Samuelio 7 / 1Sam 7
1 Samuelio 8 / 1Sam 8
1 Samuelio 9 / 1Sam 9
1 Samuelio 10 / 1Sam 10
1 Samuelio 11 / 1Sam 11
1 Samuelio 12 / 1Sam 12
1 Samuelio 13 / 1Sam 13
1 Samuelio 14 / 1Sam 14
1 Samuelio 15 / 1Sam 15
1 Samuelio 16 / 1Sam 16
1 Samuelio 17 / 1Sam 17
1 Samuelio 18 / 1Sam 18
1 Samuelio 19 / 1Sam 19
1 Samuelio 20 / 1Sam 20
1 Samuelio 21 / 1Sam 21
1 Samuelio 22 / 1Sam 22
1 Samuelio 23 / 1Sam 23
1 Samuelio 24 / 1Sam 24
1 Samuelio 25 / 1Sam 25
1 Samuelio 26 / 1Sam 26
1 Samuelio 27 / 1Sam 27
1 Samuelio 28 / 1Sam 28
1 Samuelio 29 / 1Sam 29
1 Samuelio 30 / 1Sam 30
1 Samuelio 31 / 1Sam 31