English
A A A A A
×
Lietuvos Biblija
1 Samuelio 3
1
Berniukas Samuelis tarnavo Viešpačiui Elio priežiūroje. Viešpaties žodis buvo brangus tuo laiku ir regėjimai buvo reti.
2
Kartą Elis gulėjo. Jo akys buvo nusilpę ir jis nebegalėjo gerai matyti.
3
Šventyklos lempa dar nebuvo užgesusi. Samuelis miegojo Viešpaties šventykloje, kur buvo Dievo skrynia.
4
Viešpats pašaukė Samuelį. Tas atsiliepė: ‘‘Aš čia’‘.
5
Nubėgęs pas Elį, Samuelis tarė: ‘‘Aš čia. Tu mane šaukei’‘. Tas atsakė: ‘‘Aš tavęs nešaukiau, eik ir miegok’‘. Jis grįžo ir atsigulė.
6
Viešpats antrą kartą pašaukė Samuelį. Atsikėlęs Samuelis vėl nuėjo pas Elį ir tarė: ‘‘Aš čia. Tu mane šaukei’‘. Tas atsakė: ‘‘Aš nešaukiau tavęs, mano sūnau, eik ir miegok’‘.
7
Samuelis dar nepažino Viešpaties ir jam dar nebuvo apreikštas Viešpaties žodis.
8
Viešpats pašaukė Samuelį trečią kartą. Atsikėlęs jis vėl nuėjo pas Elį ir sakė: ‘‘Aš čia. Tu mane šaukei’‘. Elis suprato, kad Viešpats šaukia berniuką,
9
ir tarė Samueliui: ‘‘Eik ir atsigulk. Jei tave vėl šauks, sakyk: ‘Kalbėk, Viešpatie, Tavo tarnas klauso’ ‘‘. Nuėjęs Samuelis atsigulė.
10
Viešpats atėjo, atsistojo ir pašaukė, kaip pirma: ‘‘Samueli, Samueli!’‘ Samuelis atsiliepė: ‘‘Kalbėk, Tavo tarnas klauso’‘.
11
Viešpats tarė Samueliui: ‘‘Štai Aš darau darbą Izraelyje. Kas apie jį išgirs, tam suspengs abiejose ausyse.
12
Tą dieną įvykdysiu visa, ką kalbėjau prieš Elį ir jo giminę. Kai Aš pradedu, Aš ir pabaigsiu.
13
Aš paskelbiau jam, kad nubausiu jo namus už nusikaltimą, apie kurį jis žino, nes jo sūnūs bjauriai elgėsi, o jis jų nesudraudė.
14
Aš prisiekiau, kad Elio šeimos kaltė nebus nuplauta nei aukomis, nei dovanomis per amžius’‘.
15
Samuelis gulėjo iki ryto. Atsikėlęs atidarė šventyklos duris. Jis bijojo papasakoti Eliui tą regėjimą.
16
Elis pasišaukė Samuelį: ‘‘Samueli, mano sūnau!’‘ Jis atsakė: ‘‘Aš čia’‘.
17
Jis paklausė: ‘‘Ką tau sakė? Neslėpk nuo manęs. Dievas tepadaro tau tai ir dar daugiau, jei paslėpsi nuo manęs nors vieną žodį iš to, ką Jis tau sakė’‘.
18
Ir Samuelis jam papasakojo viską, nieko neslėpdamas. Tada Elis tarė: ‘‘Jis­Viešpats. Tedaro, kaip Jam atrodo geriausia’‘.
19
Samuelis augo, ir Viešpats buvo su juo. Ir nė vienas jo žodis nelikdavo neišsipildęs.
20
Visas Izraelis nuo Dano ir Beer Šebos sužinojo, kad Samuelis yra Viešpaties paskirtas pranašas.
21
Viešpats ir toliau pasirodydavo Šilojuje, kur apsireikšdavo Samueliui savo žodžiu.
1 Samuelio 3:1
1 Samuelio 3:2
1 Samuelio 3:3
1 Samuelio 3:4
1 Samuelio 3:5
1 Samuelio 3:6
1 Samuelio 3:7
1 Samuelio 3:8
1 Samuelio 3:9
1 Samuelio 3:10
1 Samuelio 3:11
1 Samuelio 3:12
1 Samuelio 3:13
1 Samuelio 3:14
1 Samuelio 3:15
1 Samuelio 3:16
1 Samuelio 3:17
1 Samuelio 3:18
1 Samuelio 3:19
1 Samuelio 3:20
1 Samuelio 3:21
1 Samuelio 1 / 1Sam 1
1 Samuelio 2 / 1Sam 2
1 Samuelio 3 / 1Sam 3
1 Samuelio 4 / 1Sam 4
1 Samuelio 5 / 1Sam 5
1 Samuelio 6 / 1Sam 6
1 Samuelio 7 / 1Sam 7
1 Samuelio 8 / 1Sam 8
1 Samuelio 9 / 1Sam 9
1 Samuelio 10 / 1Sam 10
1 Samuelio 11 / 1Sam 11
1 Samuelio 12 / 1Sam 12
1 Samuelio 13 / 1Sam 13
1 Samuelio 14 / 1Sam 14
1 Samuelio 15 / 1Sam 15
1 Samuelio 16 / 1Sam 16
1 Samuelio 17 / 1Sam 17
1 Samuelio 18 / 1Sam 18
1 Samuelio 19 / 1Sam 19
1 Samuelio 20 / 1Sam 20
1 Samuelio 21 / 1Sam 21
1 Samuelio 22 / 1Sam 22
1 Samuelio 23 / 1Sam 23
1 Samuelio 24 / 1Sam 24
1 Samuelio 25 / 1Sam 25
1 Samuelio 26 / 1Sam 26
1 Samuelio 27 / 1Sam 27
1 Samuelio 28 / 1Sam 28
1 Samuelio 29 / 1Sam 29
1 Samuelio 30 / 1Sam 30
1 Samuelio 31 / 1Sam 31