A A A A A
×

Lietuvos Biblija

1 Samuelio 28

1
Tomis dienomis filistinai surinko savo kariuomenę karui prieš Izraelį. Achišas tarė Dovydui: ‘‘Tu su savo vyrais turėsi žygiuoti kartu su manimi į karą’‘.
2
Dovydas atsakė Achišui: ‘‘Tu dabar sužinosi, ką gali padaryti tavo tarnas’‘. Achišas tarė Dovydui: ‘‘Todėl aš padarysiu tave mano galvos saugotoju visam laikui’‘.
3
Samuelis buvo miręs, izraelitai buvo apraudoję ir palaidoję jį Ramoje, jo mieste. Saulius buvo išvaręs iš šalies mirusiųjų dvasių iššaukėjus ir burtininkus.
4
Filistinai susirinko, atėjo ir pastatė stovyklą Šuneme. Saulius sušaukė visą Izraelį, jie pasistatė stovyklą Gilbojoje.
5
Kai Saulius pamatė filistinų stovyklą, nusigando ir jo širdis ėmė labai drebėti.
6
Saulius klausė Viešpaties, bet Viešpats jam neatsakė nei per sapnus, nei per Urimą, nei per pranašus.
7
Tada Saulius tarė savo tarnams: ‘‘Suraskite man moterį, kuri iššaukia mirusiųjų dvasias, kad galėčiau nueiti pas ją patarimo’‘. Jo tarnai jam atsakė: ‘‘En Dore gyvena moteris, iššaukianti mirusiųjų dvasias’‘.
8
Saulius, pakeitęs drabužius, su dviem vyrais naktį nuėjo pas moterį. Jis tarė jai: ‘‘Paburk man per mirusiojo dvasią; iššauk man tą, kurį aš sakysiu’‘.
9
Moteris jam atsakė: ‘‘Tu žinai, kad Saulius išnaikino krašte mirusiųjų dvasių iššaukėjus ir burtininkus. Kodėl statai spąstus mano gyvybei, kad mane pražudytum?’‘
10
Saulius jai prisiekė Viešpačiu: ‘‘Kaip Viešpats gyvas, tu nebūsi nubausta dėl šito’‘.
11
Moteris klausė: ‘‘Ką turiu tau iššaukti?’‘ Jis atsakė: ‘‘Iššauk man Samuelį’‘.
12
Moteris, pamačiusi Samuelį, garsiai sušuko ir tarė Sauliui: ‘‘Kodėl mane apgavai? Tu esi Saulius!’‘
13
Karalius jai tarė: ‘‘Nebijok! Ką matei?’‘ Moteris tarė Sauliui: ‘‘Aš mačiau dvasią, kylančią iš žemės’‘.
14
Karalius vėl klausė: ‘‘Kaip ji atrodo?’‘ Ji atsakė: ‘‘Kyla senas vyras su apsiaustu’‘. Saulius suprato, kad tai Samuelis, ir nusilenkė veidu iki žemės.
15
Samuelis tarė Sauliui: ‘‘Kodėl drumsti man ramybę, iššaukdamas mane?’‘ Saulius atsakė: ‘‘Esu labai prislėgtas, nes filistinai kariauja prieš mane. Dievas atsitraukė nuo manęs ir man nebeatsako nei per sapnus, nei per pranašus, todėl pasišaukiau tave, kad pasakytum, ką man daryti’‘.
16
Samuelis atsakė: ‘‘Kodėl mane klausi, jei Viešpats atsitraukė nuo tavęs ir tapo tavo priešu?
17
Viešpats padarė, kaip Jis buvo per mane kalbėjęs. Jis atėmė iš tavęs karalystę ir ją atidavė tavo artimui Dovydui.
18
Kadangi tu nepaklusai Viešpaties balsui ir neįvykdei Viešpaties rūstybės amalekiečiams, Viešpats šiandien tau taip padarė.
19
Be to, Viešpats atiduos su tavimi ir Izraelį į filistinų rankas. Rytoj tu ir tavo sūnūs būsite pas mane. Taip pat ir Izraelio pulkus Viešpats atiduos į filistinų rankas’‘.
20
Saulius, labai nusigandęs dėl Samuelio žodžių, staiga visu savo ūgiu krito ant žemės. Jis neteko jėgų, nes visą dieną ir naktį buvo nevalgęs.
21
Moteris, priėjusi prie Sauliaus ir pamačiusi, kad jis labai išsigandęs, tarė: ‘‘Tavo tarnaitė paklausė tavęs, statydama į pavojų savo gyvybę, ir įvykdė, ko tu prašei.
22
Taigi dabar tu paklausyk savo tarnaitės: aš atnešiu tau kąsnelį duonos, kad turėtum jėgų ir galėtum eiti savo keliu’‘.
23
Bet jis atsisakė, sakydamas: ‘‘Aš nevalgysiu’‘. Tačiau tarnai kartu su moterimi įkalbėjo jį, ir jis paklausė jų. Jis atsikėlė nuo žemės ir atsisėdo ant lovos.
24
Moteris turėjo riebų veršį savo namuose. Ji skubiai papjovė jį, paėmusi miltų suminkė ir iškepė neraugintos duonos,
25
ir atnešė tai Sauliui bei jo tarnams. Pavalgę jie atsikėlė ir tą pačią naktį išėjo.
1 Samuelio 28:1
1 Samuelio 28:2
1 Samuelio 28:3
1 Samuelio 28:4
1 Samuelio 28:5
1 Samuelio 28:6
1 Samuelio 28:7
1 Samuelio 28:8
1 Samuelio 28:9
1 Samuelio 28:10
1 Samuelio 28:11
1 Samuelio 28:12
1 Samuelio 28:13
1 Samuelio 28:14
1 Samuelio 28:15
1 Samuelio 28:16
1 Samuelio 28:17
1 Samuelio 28:18
1 Samuelio 28:19
1 Samuelio 28:20
1 Samuelio 28:21
1 Samuelio 28:22
1 Samuelio 28:23
1 Samuelio 28:24
1 Samuelio 28:25
1 Samuelio 1 / 1Sam 1
1 Samuelio 2 / 1Sam 2
1 Samuelio 3 / 1Sam 3
1 Samuelio 4 / 1Sam 4
1 Samuelio 5 / 1Sam 5
1 Samuelio 6 / 1Sam 6
1 Samuelio 7 / 1Sam 7
1 Samuelio 8 / 1Sam 8
1 Samuelio 9 / 1Sam 9
1 Samuelio 10 / 1Sam 10
1 Samuelio 11 / 1Sam 11
1 Samuelio 12 / 1Sam 12
1 Samuelio 13 / 1Sam 13
1 Samuelio 14 / 1Sam 14
1 Samuelio 15 / 1Sam 15
1 Samuelio 16 / 1Sam 16
1 Samuelio 17 / 1Sam 17
1 Samuelio 18 / 1Sam 18
1 Samuelio 19 / 1Sam 19
1 Samuelio 20 / 1Sam 20
1 Samuelio 21 / 1Sam 21
1 Samuelio 22 / 1Sam 22
1 Samuelio 23 / 1Sam 23
1 Samuelio 24 / 1Sam 24
1 Samuelio 25 / 1Sam 25
1 Samuelio 26 / 1Sam 26
1 Samuelio 27 / 1Sam 27
1 Samuelio 28 / 1Sam 28
1 Samuelio 29 / 1Sam 29
1 Samuelio 30 / 1Sam 30
1 Samuelio 31 / 1Sam 31