A A A A A
×

Lietuvos Biblija

1 Samuelio 10

1
Samuelis išliejo indą aliejaus Sauliui ant galvos, pabučiavo jį ir tarė: ‘‘Viešpats patepė tave savo paveldėjimo vadu.
2
Šiandien, išsiskyręs su manimi, sutiksi du vyrus prie Rachelės kapo, Benjamino pasienyje, Celcache; jie tau sakys: ‘Asilės, kurių išėjai ieškoti, jau atsirado. Tavo tėvas, pamiršęs asiles, rūpinasi, kas su jumis atsitiko’.
3
Eidamas toliau, prieisi Taboro ąžuolą. Ten tave sutiks trys vyrai, einantys pas Dievą į Betelį. Vienas neš tris ožiukus, antras­tris duonos kepalus, o trečias­vyno odinę.
4
Jie tave pasveikins ir duos tau du duonos kepalus, kuriuos paimsi iš jų rankos.
5
Po to prieisi Dievo kalvą, kur yra filistinų įgulos stovykla. Įeidamas į miestą, sutiksi būrį pranašų, ateinančių nuo aukštumos su arfomis, būgnais, vamzdeliais ir psalteriais; ir jie pranašaus.
6
Ant tavęs nužengs Viešpaties Dvasia, ir tu pranašausi kartu su jais ir tapsi kitu žmogumi.
7
Kai visi tie ženklai įvyks su tavimi, elkis pagal aplinkybes, nes Dievas su tavimi.
8
Nueik pirma manęs į Gilgalą. Aš atėjęs aukosiu deginamąsias ir padėkos aukas. Lauk manęs septynias dienas, iki aš ateisiu ir nurodysiu, ką turi daryti’‘.
9
Sauliui pasisukus eiti nuo Samuelio, Dievas davė jam kitą širdį, ir visi tie ženklai įvyko tą pačią dieną.
10
Jam atėjus prie kalvos, jį pasitiko pranašų būrys. Ir Dievo Dvasia nužengė ant jo, ir jis pranašavo kartu su jais.
11
Žmonės, kurie Saulių pažino anksčiau, matydami jį su pranašais pranašaujant, kalbėjosi: ‘‘Kas atsitiko Kišo sūnui? Ar ir Saulius tarp pranašų?’‘
12
Vienas iš ten buvusiųjų atsakė: ‘‘O kas kitų tėvas?’‘ Todėl tai tapo priežodžiu: ‘‘Ar ir Saulius tarp pranašų?’‘
13
Baigęs pranašauti, jis atėjo į aukštumą.
14
Jo dėdė klausė: ‘‘Kur buvote?’‘ Jis atsakė: ‘‘Asilių ieškojome. Kai jų niekur neradome, nuėjome pas Samuelį’‘.
15
Sauliaus dėdė vėl klausė: ‘‘Prašau, pasakyk, ką jums Samuelis sakė?’‘
16
Saulius atsakė: ‘‘Jis mums pasakė, kad asilės atsirado’‘. Bet ką Samuelis jam sakė apie karalystę, Saulius jam nepasakė.
17
Samuelis sušaukė tautą į Micpą pas Viešpatį.
18
Ir jis kalbėjo izraelitams: ‘‘Taip sako Viešpats, Izraelio Dievas: ‘Aš išvedžiau Izraelį iš Egipto ir išgelbėjau iš egiptiečių rankos ir iš visų karalysčių, kurios jus spaudė, rankos’.
19
Bet jūs šiandien atmetėte Dievą, kuris jus išgelbėjo iš visų jūsų nelaimių, sakydami: ‘Paskirk mums karalių’. Dabar ateikite į Viešpaties akivaizdą giminėmis ir šeimomis’‘.
20
Kai Samuelis pašaukė prieiti kiekvieną Izraelio giminę, buvo išrinkta Benjamino giminė.
21
Kai Samuelis pašaukė Benjamino giminę šeimomis, buvo išrinkta Matrio šeima ir iš jos buvo išrinktas Kišo sūnus Saulius. Jie ieškojo jo, bet negalėjo surasti.
22
Todėl jie klausė Viešpaties: ‘‘Ar jis čia dar ateis?’‘ Viešpats atsakė: ‘‘Jis pasislėpęs tarp mantos’‘.
23
Nubėgę vyrai atvedė jį. Kai jis atsistojo tarp žmonių, buvo visa galva aukštesnis už kitus.
24
Tada Samuelis tarė susirinkusiems: ‘‘Ar matote tą, kurį Viešpats išsirinko? Nėra jam lygaus visoje tautoje’‘. Tada žmonės pradėjo šaukti: ‘‘Tegyvuoja karalius!’‘
25
Tada Samuelis išdėstė tautai karalystės nuostatus, juos surašė į knygą ir padėjo priešais Viešpatį. Po to Samuelis leido tautai grįžti į savo namus.
26
Taip pat ir Saulius grįžo namo į Gibėją. Su juo nuėjo ir vyrai, kurių širdis palietė Dievas.
27
Bet Belialo vaikai sakė: ‘‘Kaip šitas žmogus mus išgelbės?’‘ Jie paniekino jį ir neatnešė jam dovanų. Bet Saulius išlaikė ramybę.
1 Samuelio 10:1
1 Samuelio 10:2
1 Samuelio 10:3
1 Samuelio 10:4
1 Samuelio 10:5
1 Samuelio 10:6
1 Samuelio 10:7
1 Samuelio 10:8
1 Samuelio 10:9
1 Samuelio 10:10
1 Samuelio 10:11
1 Samuelio 10:12
1 Samuelio 10:13
1 Samuelio 10:14
1 Samuelio 10:15
1 Samuelio 10:16
1 Samuelio 10:17
1 Samuelio 10:18
1 Samuelio 10:19
1 Samuelio 10:20
1 Samuelio 10:21
1 Samuelio 10:22
1 Samuelio 10:23
1 Samuelio 10:24
1 Samuelio 10:25
1 Samuelio 10:26
1 Samuelio 10:27
1 Samuelio 1 / 1Sam 1
1 Samuelio 2 / 1Sam 2
1 Samuelio 3 / 1Sam 3
1 Samuelio 4 / 1Sam 4
1 Samuelio 5 / 1Sam 5
1 Samuelio 6 / 1Sam 6
1 Samuelio 7 / 1Sam 7
1 Samuelio 8 / 1Sam 8
1 Samuelio 9 / 1Sam 9
1 Samuelio 10 / 1Sam 10
1 Samuelio 11 / 1Sam 11
1 Samuelio 12 / 1Sam 12
1 Samuelio 13 / 1Sam 13
1 Samuelio 14 / 1Sam 14
1 Samuelio 15 / 1Sam 15
1 Samuelio 16 / 1Sam 16
1 Samuelio 17 / 1Sam 17
1 Samuelio 18 / 1Sam 18
1 Samuelio 19 / 1Sam 19
1 Samuelio 20 / 1Sam 20
1 Samuelio 21 / 1Sam 21
1 Samuelio 22 / 1Sam 22
1 Samuelio 23 / 1Sam 23
1 Samuelio 24 / 1Sam 24
1 Samuelio 25 / 1Sam 25
1 Samuelio 26 / 1Sam 26
1 Samuelio 27 / 1Sam 27
1 Samuelio 28 / 1Sam 28
1 Samuelio 29 / 1Sam 29
1 Samuelio 30 / 1Sam 30
1 Samuelio 31 / 1Sam 31