A A A A A
×

Lietuvos Biblija

1 Samuelio 1

1
Efraimo aukštumoje, Ramoje gyveno vyras, vardu Elkana, efraimas. Jis buvo Cūfo sūnaus Tohuvo sūnaus Elihuvo sūnaus Jerohamo sūnus.
2
Jis turėjo dvi žmonas: Oną ir Peniną. Penina turėjo vaikų, o Ona neturėjo.
3
Elkana kasmet eidavo iš savo miesto į Šilojų melstis ir aukoti kareivijų Viešpačiui. Du Elio sūnūs, Hofnis ir Finehasas, ten buvo Viešpaties kunigais.
4
Kai Elkana aukodavo, jis duodavo aukos dalį savo žmonai Peninai ir visiems jos sūnums bei dukterims.
5
Bet Onai jis duodavo geriausią dalį, nes ją, nors Viešpats buvo uždaręs jos įsčias, mylėjo.
6
Jos priešininkė ją užgauliodavo ir erzindavo, nes Viešpats buvo uždaręs jos įsčias.
7
Taip būdavo kiekvienais metais, kai ji eidavo į Viešpaties namus. Toji taip užgauliodavo ją, kad ji verkdavo ir nevalgydavo.
8
Jos vyras Elkana klausė: ‘‘Ona, ko verki? Kodėl nevalgai? Ko liūdi? Argi aš tau nesu vertesnis už dešimtį sūnų?’‘
9
Ona atsistojo, kai jie pavalgė ir atsigėrė Šilojuje. Tuo metu kunigas Elis sėdėjo prie Viešpaties šventyklos durų.
10
Ona labai nuliūdusi meldėsi ir graudžiai verkė.
11
Ji davė įžadą: ‘‘Kareivijų Viešpatie, jei Tu pažvelgsi į savo tarnaitės sielvartą ir mane atsiminsi, ir nepamirši manęs, bet duosi man sūnų, tai aš atiduosiu jį Viešpačiui per visas jo gyvenimo dienas, ir skustuvas nepalies jo galvos’‘.
12
Ji ilgai meldėsi Viešpaties akivaizdoje, o Elis stebėjo jos lūpas.
13
Ona kalbėjo savo širdyje, jos lūpos judėjo, bet balso nesigirdėjo. Todėl Elis palaikė ją girta
14
ir tarė: ‘‘Ar ilgai būsi girta? Išsipagiriok’‘.
15
Ona atsakė: ‘‘Ne, viešpatie, aš esu nelaiminga moteris; aš negėriau nei vyno, nei stipraus gėrimo, tik išliejau savo širdį Viešpačiui.
16
Nelaikyk savo tarnaitės Belialo dukra, nes iš didelio sielvarto ir skausmo aš kalbėjau’‘.
17
Elis tarė: ‘‘Eik ramybėje, o Izraelio Dievas teįvykdo tavo prašymą’‘.
18
Ji atsakė: ‘‘Duok savo tarnaitei atrasti malonę tavo akyse’‘. Po to ji nuėjo, valgė ir nebeliūdėjo.
19
Anksti rytą atsikėlę ir pagarbinę Viešpatį, jie grįžo į savo namus, į Ramą. Elkana pažino savo žmoną Oną, ir Viešpats atsiminė ją.
20
Po kurio laiko Ona pagimdė sūnų ir jį pavadino Samueliu, sakydama: ‘‘Iš Viešpaties jį išmeldžiau’‘.
21
Kai Elkana ėjo su visais savo namiškiais aukoti Viešpačiui kasmetinę auką ir atlikti įžadą,
22
Ona nėjo. Ji sakė savo vyrui: ‘‘Aš neisiu, iki berniuką nujunkysiu. Po to jį nuvesiu Viešpaties akivaizdon ir ten paliksiu visam laikui’‘.
23
Jos vyras Elkana jai atsakė: ‘‘Daryk, kaip tau atrodo teisinga, pasilik namuose, iki jį nujunkysi. Viešpats tepatvirtina savo žodį’‘. Ji pasiliko ir žindė sūnų, iki jį nujunkė.
24
Nujunkiusi jį, ji paėmė berniuką, tris jaučius, efą miltų bei odinę vyno ir nuvedė jį į Šilojų Viešpaties šventyklon. Berniukas buvo dar mažas.
25
Papjovė jautį ir nuvedė berniuką pas Elį.
26
Ona sakė: ‘‘Mano viešpatie, kaip tu gyvas, aš esu ta pati moteris, kuri čia stovėjo tavo akivaizdoje ir meldėsi Viešpačiui.
27
Aš prašiau šito sūnaus. Viešpats išklausė mano prašymą ir suteikė, ko prašiau.
28
Aš jį atvedu Viešpačiui, kad visą savo gyvenimą jis Jam priklausytų’‘. Ir jis pagarbino ten Viešpatį.
1 Samuelio 1:1
1 Samuelio 1:2
1 Samuelio 1:3
1 Samuelio 1:4
1 Samuelio 1:5
1 Samuelio 1:6
1 Samuelio 1:7
1 Samuelio 1:8
1 Samuelio 1:9
1 Samuelio 1:10
1 Samuelio 1:11
1 Samuelio 1:12
1 Samuelio 1:13
1 Samuelio 1:14
1 Samuelio 1:15
1 Samuelio 1:16
1 Samuelio 1:17
1 Samuelio 1:18
1 Samuelio 1:19
1 Samuelio 1:20
1 Samuelio 1:21
1 Samuelio 1:22
1 Samuelio 1:23
1 Samuelio 1:24
1 Samuelio 1:25
1 Samuelio 1:26
1 Samuelio 1:27
1 Samuelio 1:28
1 Samuelio 1 / 1Sam 1
1 Samuelio 2 / 1Sam 2
1 Samuelio 3 / 1Sam 3
1 Samuelio 4 / 1Sam 4
1 Samuelio 5 / 1Sam 5
1 Samuelio 6 / 1Sam 6
1 Samuelio 7 / 1Sam 7
1 Samuelio 8 / 1Sam 8
1 Samuelio 9 / 1Sam 9
1 Samuelio 10 / 1Sam 10
1 Samuelio 11 / 1Sam 11
1 Samuelio 12 / 1Sam 12
1 Samuelio 13 / 1Sam 13
1 Samuelio 14 / 1Sam 14
1 Samuelio 15 / 1Sam 15
1 Samuelio 16 / 1Sam 16
1 Samuelio 17 / 1Sam 17
1 Samuelio 18 / 1Sam 18
1 Samuelio 19 / 1Sam 19
1 Samuelio 20 / 1Sam 20
1 Samuelio 21 / 1Sam 21
1 Samuelio 22 / 1Sam 22
1 Samuelio 23 / 1Sam 23
1 Samuelio 24 / 1Sam 24
1 Samuelio 25 / 1Sam 25
1 Samuelio 26 / 1Sam 26
1 Samuelio 27 / 1Sam 27
1 Samuelio 28 / 1Sam 28
1 Samuelio 29 / 1Sam 29
1 Samuelio 30 / 1Sam 30
1 Samuelio 31 / 1Sam 31