A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Teisėjų 171
Efraimo aukštumose gyveno vyras, vardu Mikajas.
2
Jis tarė savo motinai: ‘‘Tu prakeikei tą, kuris paėmė iš tavęs tūkstantį šimtą sidabrinių. Tie pinigai yra pas mane. Aš juos paėmiau’‘. Jo motina tarė: ‘‘Viešpats telaimina tave, mano sūnau’‘.
3
Kai jis sugrąžino motinai tūkstantį šimtą sidabrinių, motina tarė: ‘‘Aš visus tuos pinigus pašvenčiau Viešpačiui, kad mano sūnus, ėmęs juos iš mano rankos, padarytų drožtą ir lietą atvaizdą. Todėl dabar aš atiduosiu juos tau’‘.
4
Bet jis sugrąžino pinigus motinai. Ji paėmė du šimtus sidabrinių ir atidavė auksakaliui, kad iš jų padarytų drožtą ir lietą atvaizdą. Juos pastatė Mikajo namuose.
5
Mikajas įrengė savo namuose dievų šventyklą, padarė efodą ir terafimą ir paskyrė vieną iš savo sūnų kunigu.
6
Tuo metu Izraelyje nebuvo karaliaus. Kiekvienas darė tai, kas jam atrodė teisinga.
7
Judo Betliejuje buvo jaunas levitas, kuris ten gyveno.
8
Palikęs Judo Betliejų, jis ieškojo kitos vietos, tinkamos apsigyventi. Keliaudamas jis atėjo pas Mikają, kuris gyveno Efraimo aukštumose.
9
Mikajas jo klausė: ‘‘Iš kur tu?’‘ Tas atsakė: ‘‘Aš esu levitas iš Judo Betliejaus ir ieškau vietos apsigyventi’‘.
10
Mikajas jam atsakė: ‘‘Pasilik pas mane ir būk man tėvu ir kunigu. Aš tau duosiu metams dešimt sidabrinių, drabužius ir visą išlaikymą’‘.
11
Levitas sutiko apsigyventi pas jį. Jaunuolis buvo jam kaip sūnus.
12
Mikajas paskyrė levitą kunigu, ir jaunuolis gyveno jo namuose.
13
Mikajas sakė: ‘‘Dabar žinau, kad Viešpats darys man gera, nes turiu levitą kunigu’‘.Teisėjų 17:1
Teisėjų 17:2
Teisėjų 17:3
Teisėjų 17:4
Teisėjų 17:5
Teisėjų 17:6
Teisėjų 17:7
Teisėjų 17:8
Teisėjų 17:9
Teisėjų 17:10
Teisėjų 17:11
Teisėjų 17:12
Teisėjų 17:13


Teisėjų 1 / Tei 1
Teisėjų 2 / Tei 2
Teisėjų 3 / Tei 3
Teisėjų 4 / Tei 4
Teisėjų 5 / Tei 5
Teisėjų 6 / Tei 6
Teisėjų 7 / Tei 7
Teisėjų 8 / Tei 8
Teisėjų 9 / Tei 9
Teisėjų 10 / Tei 10
Teisėjų 11 / Tei 11
Teisėjų 12 / Tei 12
Teisėjų 13 / Tei 13
Teisėjų 14 / Tei 14
Teisėjų 15 / Tei 15
Teisėjų 16 / Tei 16
Teisėjų 17 / Tei 17
Teisėjų 18 / Tei 18
Teisėjų 19 / Tei 19
Teisėjų 20 / Tei 20
Teisėjų 21 / Tei 21