A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Teisėjų 12

1
Efraimai susirinko, atėjo į Cafoną ir tarė Jeftei: ‘‘Kodėl, eidamas į karą prieš amonitus, nepakvietei mūsų? Mes sudeginsime tavo namus ir tave’‘.
2
Jeftė jiems atsakė: ‘‘Aš ir mano žmonės smarkiai susikivirčijome su amonitais. Aš jus šaukiau, bet jūs nepadėjote.
3
Matydamas, kad jūs nepadedate, aš stačiau savo gyvybę į pavojų ir ėjau prieš amonitus. Viešpats atidavė juos į mano rankas. Kodėl šiandien atėjote kariauti prieš mane?’‘
4
Jeftė, surinkęs visus Gileado vyrus, kariavo su Efraimu ir jį nugalėjo. Mat efraimai sakė gileadiečiams: ‘‘Jūs esate pabėgėliai iš Efraimo ir gyvenate tarp Efraimo ir Manaso’‘.
5
Gileadiečiai užėmė Jordano brastas, vedančias į Efraimą. Kai efraimas bėglys prašydavo praleisti, gileadiečiai jį klausdavo: ‘‘Ar tu esi efraimas?’‘ Jam atsakius: ‘‘Ne!’‘,
6
jie liepdavo ištarti ‘‘šibolet!’‘ Jis atsakydavo ‘‘sibolet’‘, nes negalėdavo teisingai ištarti. Tada jie nužudydavo jį prie Jordano brastų. Taip tuo metu žuvo keturiasdešimt du tūkstančiai efraimų.
7
Jeftė teisė Izraelį šešerius metus. Po to gileadietis Jeftė mirė ir buvo palaidotas viename Gileado mieste.
8
Po jo Izraelį teisė Ibcanas iš Betliejaus.
9
Jis turėjo trisdešimt sūnų ir trisdešimt dukterų. Savo dukteris jis išleido svetur, o jo sūnūs parvedė trisdešimt mergaičių iš kitų kraštų. Jis teisė Izraelį septynerius metus.
10
Po to Ibcanas mirė ir buvo palaidotas Betliejuje.
11
Po jo dešimt metų Izraelį teisė Elonas iš Zabulono giminės.
12
Elonui mirus, jis buvo palaidotas Ajalone, Zabulono krašte.
13
Po jo Izraelį teisė Hilelio sūnus Abdonas iš Piratono.
14
Jis turėjo keturiasdešimt sūnų ir trisdešimt sūnėnų, jodinėjusių ant septyniasdešimties asilų. Jis teisė Izraelį aštuonerius metus.
15
Hilelio sūnui Abdonui mirus, jis buvo palaidotas Piratone, Efraimo krašte, amalekiečių kalnyne.
Teisėjų 12:1
Teisėjų 12:2
Teisėjų 12:3
Teisėjų 12:4
Teisėjų 12:5
Teisėjų 12:6
Teisėjų 12:7
Teisėjų 12:8
Teisėjų 12:9
Teisėjų 12:10
Teisėjų 12:11
Teisėjų 12:12
Teisėjų 12:13
Teisėjų 12:14
Teisėjų 12:15
Teisėjų 1 / Tei 1
Teisėjų 2 / Tei 2
Teisėjų 3 / Tei 3
Teisėjų 4 / Tei 4
Teisėjų 5 / Tei 5
Teisėjų 6 / Tei 6
Teisėjų 7 / Tei 7
Teisėjų 8 / Tei 8
Teisėjų 9 / Tei 9
Teisėjų 10 / Tei 10
Teisėjų 11 / Tei 11
Teisėjų 12 / Tei 12
Teisėjų 13 / Tei 13
Teisėjų 14 / Tei 14
Teisėjų 15 / Tei 15
Teisėjų 16 / Tei 16
Teisėjų 17 / Tei 17
Teisėjų 18 / Tei 18
Teisėjų 19 / Tei 19
Teisėjų 20 / Tei 20
Teisėjų 21 / Tei 21