A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Teisėjų 10

1
Abimelechui mirus, iškilo Dodojo sūnaus Pūvos sūnus Tola iš Isacharo giminės, kad išgelbėtų Izraelį. Jis gyveno Šamyre, Efraimo kalnuose,
2
ir teisė Izraelį dvidešimt trejus metus. Po to jis mirė ir buvo palaidotas Šamyre.
3
Po to iškilo gileadietis Jayras, kuris teisė Izraelį dvidešimt dvejus metus.
4
Jis turėjo trisdešimt sūnų, kurie jodinėjo ant trisdešimties asilų ir valdė trisdešimt miestų. Tuos miestus iki šios dienos Gileado krašte tebevadina Havot Jayru.
5
Jayras mirė ir buvo palaidotas Kamone.
6
Izraelitai darė pikta Viešpaties akivaizdoje, garbindami Baalį, Astartę ir Sirijos, Sidono, Moabo, amonitų ir filistinų dievus. Jie paliko Viešpatį ir netarnavo Jam.
7
Viešpaties rūstybė užsidegė prieš Izraelį. Jis atidavė juos į filistinų ir amonitų rankas.
8
Jie aštuoniolika metų vargino ir spaudė visus izraelitus, kurie gyveno Jordano rytuose, Gileade, amoritų šalyje.
9
Amonitai persikėlė per Jordaną į vakarus ir kariavo su Judo, Benjamino ir Efraimo giminėmis. Izraelis, patekęs į didelį vargą,
10
šaukėsi Viešpaties: ‘‘Mes Tau nusidėjome, palikdami savo Dievą ir tarnaudami Baaliui’‘.
11
Viešpats tarė: ‘‘Argi nespaudė jūsų egiptiečiai, amoritai, amonitai bei filistinai,
12
taip pat sidoniečiai, amalekiečiai ir midjaniečiai? Kai jūs šaukėtės manęs, Aš jus išgelbėjau iš jų rankų.
13
Tačiau jūs palikote mane ir tarnavote svetimiems dievams. Todėl daugiau nebegelbėsiu jūsų.
14
Eikite ir šaukitės tų dievų, kuriuos pasirinkote. Tegul jie išlaisvina jus iš vargų’‘.
15
Izraelitai atsakė Viešpačiui: ‘‘Mes nusidėjome. Daryk su mumis, ką nori, tik išgelbėk mus šiandien’‘.
16
Jie pašalino svetimus dievus iš savo tarpo ir tarnavo Viešpačiui. Tada Dievas pasigailėjo jų.
17
Amonitai susirinko ir pasistatė stovyklas Gileade, o izraelitai­ Micpoje.
18
Žmonės ir Gileado kunigaikščiai kalbėjosi: ‘‘Kas pradės kariauti su amonitais, tas taps visų Gileado gyventojų valdovu’‘.
Teisėjų 10:1
Teisėjų 10:2
Teisėjų 10:3
Teisėjų 10:4
Teisėjų 10:5
Teisėjų 10:6
Teisėjų 10:7
Teisėjų 10:8
Teisėjų 10:9
Teisėjų 10:10
Teisėjų 10:11
Teisėjų 10:12
Teisėjų 10:13
Teisėjų 10:14
Teisėjų 10:15
Teisėjų 10:16
Teisėjų 10:17
Teisėjų 10:18
Teisėjų 1 / Tei 1
Teisėjų 2 / Tei 2
Teisėjų 3 / Tei 3
Teisėjų 4 / Tei 4
Teisėjų 5 / Tei 5
Teisėjų 6 / Tei 6
Teisėjų 7 / Tei 7
Teisėjų 8 / Tei 8
Teisėjų 9 / Tei 9
Teisėjų 10 / Tei 10
Teisėjų 11 / Tei 11
Teisėjų 12 / Tei 12
Teisėjų 13 / Tei 13
Teisėjų 14 / Tei 14
Teisėjų 15 / Tei 15
Teisėjų 16 / Tei 16
Teisėjų 17 / Tei 17
Teisėjų 18 / Tei 18
Teisėjų 19 / Tei 19
Teisėjų 20 / Tei 20
Teisėjų 21 / Tei 21