A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Apreiškimas Jonui 61
Ir aš mačiau, kaip Avinėlis atplėšė pirmąjį iš antspaudų, ir išgirdau vieną iš keturių būtybių tartum griaustinio balsu šaukiant: ‘‘Ateik ir žiūrėk!’‘
2
Aš pažvelgiau, ir štai pasirodė baltas žirgas ir ant jo raitelis, turintis lanką. Jam buvo duotas vainikas, ir jis išjojo kaip nugalėtojas, kad dar nugalėtų.
3
Kai Jis atplėšė antrąjį antspaudą, aš išgirdau antrąją būtybę sakant: ‘‘Ateik ir žiūrėk!’‘
4
Ir pasirodė kitas žirgas, ugniaspalvis, ir jo raiteliui buvo duota atimti iš žemės taiką, kad žmonės vieni kitus žudytų; jam buvo duotas didelis kalavijas.
5
Kai Avinėlis atplėšė trečiąjį antspaudą, išgirdau trečiąją būtybę sakant: ‘‘Ateik ir žiūrėk!’‘ Aš pažiūrėjau, ir štai pasirodė juodas žirgas, o raitelis turėjo savo rankoje svarstykles.
6
Ir aš girdėjau balsą keturių būtybių viduryje sakantį: ‘‘Kviečių saikas už denarą, trys miežių saikai už denarą, bet aliejui ir vynui nedaryk skriaudos!’‘
7
Kai atplėšė ketvirtąjį antspaudą, išgirdau ketvirtosios būtybės balsą sakant: ‘‘Ateik ir žiūrėk!’‘
8
Aš pažvelgiau, ir štai pasirodė palšas žirgas, o jo raitelio vardas buvo Mirtis, ir paskui jį sekė Pragaras. Jiems buvo duota valdžia ketvirtadalyje žemės žudyti kardu, badu, mirtimi ir žemės žvėrimis.
9
Kai Avinėlis atplėšė penktąjį antspaudą, pamačiau po aukuru sielas nužudytųjų dėl Dievo žodžio ir dėl liudijimo, kurio jie laikėsi.
10
Jie šaukė garsiu balsu, sakydami: ‘‘Kaip ilgai, Šventasis ir Teisusis Valdove, neteisi ir nekeršysi už mūsų kraują žemės gyventojams?!’‘
11
Tada kiekvienam iš jų buvo duotas baltas drabužis, ir jiems buvo pasakyta, kad dar truputį palūkėtų, kol skaičių papildys jų draugai ir broliai, kurie bus nužudyti kaip ir jie.
12
Aš mačiau, kai Jis atplėšė šeštąjį antspaudą. Ir štai kilo didelis žemės drebėjimas, saulė pasidarė juoda kaip ašutinis maišas, mėnulis tapo lyg kraujas,
13
o dangaus žvaigždės ėmė kristi žemėn, tarytum stipraus vėjo purtomas figmedis mestų dar neprinokusius vaisius.
14
Dangus nutolo tarsi suvyniojamas knygos rietimas, ir kiekvienas kalnas ir sala buvo išjudinti iš savo vietų.
15
Ir tada žemės karaliai, didžiūnai, karo vadai, turtuoliai, galiūnai, visi vergai ir visi laisvieji pasislėpė urvuose ir tarp kalnų uolų.
16
Jie šaukė kalnams ir uoloms: ‘‘Griūkite ant mūsų ir paslėpkite mus nuo Sėdinčiojo soste veido ir nuo Avinėlio rūstybės,
17
nes atėjo didi Jo rūstybės diena, ir kas gali išstovėti?!’‘Apreiškimas Jonui 6:1

Apreiškimas Jonui 6:2

Apreiškimas Jonui 6:3

Apreiškimas Jonui 6:4

Apreiškimas Jonui 6:5

Apreiškimas Jonui 6:6

Apreiškimas Jonui 6:7

Apreiškimas Jonui 6:8

Apreiškimas Jonui 6:9

Apreiškimas Jonui 6:10

Apreiškimas Jonui 6:11

Apreiškimas Jonui 6:12

Apreiškimas Jonui 6:13

Apreiškimas Jonui 6:14

Apreiškimas Jonui 6:15

Apreiškimas Jonui 6:16

Apreiškimas Jonui 6:17Apreiškimas Jonui 1 / ApJo 1

Apreiškimas Jonui 2 / ApJo 2

Apreiškimas Jonui 3 / ApJo 3

Apreiškimas Jonui 4 / ApJo 4

Apreiškimas Jonui 5 / ApJo 5

Apreiškimas Jonui 6 / ApJo 6

Apreiškimas Jonui 7 / ApJo 7

Apreiškimas Jonui 8 / ApJo 8

Apreiškimas Jonui 9 / ApJo 9

Apreiškimas Jonui 10 / ApJo 10

Apreiškimas Jonui 11 / ApJo 11

Apreiškimas Jonui 12 / ApJo 12

Apreiškimas Jonui 13 / ApJo 13

Apreiškimas Jonui 14 / ApJo 14

Apreiškimas Jonui 15 / ApJo 15

Apreiškimas Jonui 16 / ApJo 16

Apreiškimas Jonui 17 / ApJo 17

Apreiškimas Jonui 18 / ApJo 18

Apreiškimas Jonui 19 / ApJo 19

Apreiškimas Jonui 20 / ApJo 20

Apreiškimas Jonui 21 / ApJo 21

Apreiškimas Jonui 22 / ApJo 22