A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Apreiškimas Jonui 5

1
Ir aš mačiau soste Sėdinčiojo dešinėje knygos ritinį, prirašytą iš vidaus ir iš viršaus, užantspauduotą septyniais antspaudais.
2
Ir pamačiau galingą angelą, skelbiantį garsiu balsu: ‘‘Kas yra vertas atversti knygą ir nuplėšti nuo jos antspaudus?’‘
3
Bet niekas nei danguje, nei žemėje, nei po žeme negalėjo atversti knygos nei pažiūrėti į ją.
4
Ir aš smarkiai verkiau, kad neatsirado verto atversti ir skaityti knygą ar pažiūrėti į ją.
5
Tada vienas iš vyresniųjų man tarė: ‘‘Neverk! Štai nugalėjo liūtas iš Judo giminės, Dovydo atžala, kad atverstų knygą ir nuplėštų septynis jos antspaudus’‘.
6
Aš pažvelgiau, ir štai sosto ir keturių būtybių bei vyresniųjų viduryje stovėjo Avinėlis, tarytum užmuštas, turintis septynis ragus ir septynias akis, kurios yra septynios Dievo Dvasios, siųstos į visą žemę.
7
Jis priėjo ir paėmė knygą iš soste Sėdinčiojo dešinės.
8
Kai Jis paėmė knygą, keturios būtybės ir dvidešimt keturi vyresnieji parpuolė prieš Avinėlį, kiekvienas laikydamas rankose arfą ir aukso indus, pilnus smilkalų, kas yra šventųjų maldos.
9
Ir jie giedojo naują giesmę, skelbdami: ‘‘Vertas esi paimti knygą ir atverti jos antspaudus, nes buvai užmuštas ir atpirkai Dievui savo krauju mus iš visų genčių, kalbų, tautų ir giminių.
10
Ir iš mūsų padarei mūsų Dievui karalystę bei kunigus, ir mes viešpatausime žemėje’‘.
11
Aš pažvelgiau ir išgirdau balsą daugybės angelų aplinkui sostą, būtybių ir vyresniųjų; jų skaičius buvo miriadų miriadai ir tūkstančių tūkstančiai.
12
Jie skelbė skambiu balsu: ‘‘Vertas Avinėlis, kuris buvo užmuštas, priimti galybę, ir turtus, ir išmintį, ir stiprybę, ir pagarbą, ir šlovę, ir palaiminimą’‘.
13
Ir girdėjau, kaip visi tvariniai, esantys danguje, žemėje, po žeme ir jūroje, ir visa, kas juose yra, skelbė: ‘‘Sėdinčiajam soste ir Avinėliui tebūnie palaiminimas, ir pagarba, ir šlovė, ir valdžia per amžių amžius!’‘
14
Keturios būtybės sakė: ‘‘Amen!’‘, o dvidešimt keturi vyresnieji puolė ant žemės ir pagarbino Gyvenantįjį per amžių amžius.
Apreiškimas Jonui 5:1
Apreiškimas Jonui 5:2
Apreiškimas Jonui 5:3
Apreiškimas Jonui 5:4
Apreiškimas Jonui 5:5
Apreiškimas Jonui 5:6
Apreiškimas Jonui 5:7
Apreiškimas Jonui 5:8
Apreiškimas Jonui 5:9
Apreiškimas Jonui 5:10
Apreiškimas Jonui 5:11
Apreiškimas Jonui 5:12
Apreiškimas Jonui 5:13
Apreiškimas Jonui 5:14
Apreiškimas Jonui 1 / ApJo 1
Apreiškimas Jonui 2 / ApJo 2
Apreiškimas Jonui 3 / ApJo 3
Apreiškimas Jonui 4 / ApJo 4
Apreiškimas Jonui 5 / ApJo 5
Apreiškimas Jonui 6 / ApJo 6
Apreiškimas Jonui 7 / ApJo 7
Apreiškimas Jonui 8 / ApJo 8
Apreiškimas Jonui 9 / ApJo 9
Apreiškimas Jonui 10 / ApJo 10
Apreiškimas Jonui 11 / ApJo 11
Apreiškimas Jonui 12 / ApJo 12
Apreiškimas Jonui 13 / ApJo 13
Apreiškimas Jonui 14 / ApJo 14
Apreiškimas Jonui 15 / ApJo 15
Apreiškimas Jonui 16 / ApJo 16
Apreiškimas Jonui 17 / ApJo 17
Apreiškimas Jonui 18 / ApJo 18
Apreiškimas Jonui 19 / ApJo 19
Apreiškimas Jonui 20 / ApJo 20
Apreiškimas Jonui 21 / ApJo 21
Apreiškimas Jonui 22 / ApJo 22