A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Jozuės 191
Antrasis paveldėjimo paskyrimas burtų keliu buvo Simeono giminės šeimoms; jų žemės buvo Judo paveldėjimo krašte.
2
Jie paveldėjo: Beer Šebą, Šemą, Moladą,
3
Hacar Šualą, Balą, Ezemą,
4
Eltoladą, Betulą, Hormą,
5
Ciklagą, Bet Markabotą, Hacar Susą,
6
Bet Lebaotą ir Šaruheną; trylika miestų su jų kaimais.
7
Ainą, Rimoną, Eterą ir Ašaną; keturis miestus su jų kaimais.
8
Be to, ir kaimus, kurie buvo arti šitų miestų; pietuose iki Balat Bero ir Ramato buvo Simeono giminės paveldėjimas.
9
Jų paveldėjimas buvo Judo giminės krašte. Judo giminei buvo paskirta daugiau žemės, negu jiems reikėjo, todėl simeonitai gavo savo dalį Judo paveldėjime.
10
Trečiasis paveldėjimo paskyrimas burtų keliu buvo Zabulono giminei ligi Sarido.
11
Jų siena ėjo į vakarus, į Maralą, siekė Dabešetą, toliau­upelio slėnį, esantį Jokneamo rytuose.
12
Nuo Sarido siena pasuko į rytus, Kislot Taboro link; iš ten į Daberatą ir toliau į Jafiją.
13
Nuo čia ji ėjo rytų link, į Gat Heferą, Et Kaciną, o iš čia­į Rimoną, Nėjos link.
14
Šiaurėje siena pasisuko į Hanatoną ir baigėsi Iftach Elio slėnyje.
15
Be to, Katatas, Nahalalas, Šimronas, Idala ir Betliejus; iš viso dvylika miestų su jų kaimais
16
buvo Zabulono šeimų paveldėjimas.
17
Ketvirtasis paveldėjimo paskyrimas burtų keliu buvo Isacharo giminės šeimoms.
18
Jų žemės apėmė Jezreelį, Kesulotą, Šunemą,
19
Hafaraimą, Šioną, Anaharatą,
20
Rabitą, Kišjoną, Ebecą,
21
Remetą, En Ganimą, En Hadą ir Bet Pacecą.
22
Ribos siekė Taborą, Šahacimą, Bet Šemešą ir baigėsi prie Jordano, apimdamos šešiolika miestų su jų kaimais.
23
Tai buvo Isacharo giminės šeimų paveldėjimas.
24
Penktasis paveldėjimo paskyrimas burtų keliu buvo Ašero giminės šeimoms.
25
Jų teritorija apėmė: Helkatą, Halį, Beteną, Achšafą,
26
Alamelechą, Amadą ir Mišalą. Vakaruose siena siekė Karmelį ir Šihor Libnatą.
27
Toliau ji pakrypo į rytus, į Bet Dagoną, pasiekė Zabuloną ir Iftach Elio slėnį šiaurėje, Bet Emeką ir Nejelį, iš čia pasuko į Kabulą,
28
Hebroną, Rehobą, Hamoną ir Kaną iki Didžiojo Sidono.
29
Toliau siena sukosi į Ramą, pasiekdama sutvirtintąjį Tyro miestą, o iš čia­į Hosą ir baigėsi prie jūros. Be to, Mahalebas, Achzibas,
30
Umas, Afekas ir Rehobas; iš viso dvidešimt du miestai su jų kaimais
31
buvo Ašero giminės šeimų paveldėjimas.
32
Neftalio giminės šeimoms burtų keliu teko šeštasis paveldėjimo paskyrimas.
33
Jų siena ėjo nuo Helefo ir Elono link Caananimo, Adamio, Nekebo ir Jabneelio iki Lakumo ir baigėsi Jordanu.
34
Ten siena pasisuko į vakarus, į Aznot Taborą, toliau į Hukoką, pasiekė Zabuloną pietuose, Ašerą vakaruose ir Judo sieną Jordano rytuose.
35
Be to, tvirtovių miestai: Cidimas, Ceras, Hamatas, Rakatas, Kineretas,
36
Adama, Rama, Hacoras,
37
Kedešas, Edrėjas, En Hacoras,
38
Ironas, Migdal Elis, Horemas, Bet Anatas ir Bet Šemešas; iš viso devyniolika miestų su jų kaimais
39
buvo Neftalio giminės šeimų paveldėjimas.
40
Dano giminės šeimoms teko burtų keliu septintasis paveldėjimo paskyrimas.
41
Jų žemės apėmė Corą, Ir Šemešą, Eštaolą,
42
Šaalabiną, Ajaloną, Itlą,
43
Eloną, Timną, Ekroną,
44
Eltekę, Gibetoną, Baalatą,
45
Jehudą, Bene Beraką, Gat Rimoną
46
ir Mejarkono bei Rakono plotą ties Jope.
47
Dano giminės gautas paveldėjimas buvo per mažas, todėl jie nužygiavę kariavo su Lešemu ir jį užėmė. Gyventojus išžudę, apsigyveno jame. Lešemo pavadinimą pakeitė Danu, pagal savo tėvą Daną.
48
Toks buvo Dano giminės šeimų paveldėjimas.
49
Taip jie iki galo padalino visą kraštą. Izraelitai davė Nūno sūnui Jozuei paveldėjimą tarp savųjų.
50
Viešpačiui įsakius, jie davė jam miestą, kurio jis prašė, Timnat Serachą Efraimo kalnuose. Jis atstatė tą miestą ir apsigyveno jame.
51
Kunigas Eleazaras, Nūno sūnus Jozuė ir Izraelio giminių vyresnieji Šilojuje, Viešpaties akivaizdoje, prie Susitikimo palapinės įėjimo burtų keliu paskirstė kraštą.Jozuės 19:1

Jozuės 19:2

Jozuės 19:3

Jozuės 19:4

Jozuės 19:5

Jozuės 19:6

Jozuės 19:7

Jozuės 19:8

Jozuės 19:9

Jozuės 19:10

Jozuės 19:11

Jozuės 19:12

Jozuės 19:13

Jozuės 19:14

Jozuės 19:15

Jozuės 19:16

Jozuės 19:17

Jozuės 19:18

Jozuės 19:19

Jozuės 19:20

Jozuės 19:21

Jozuės 19:22

Jozuės 19:23

Jozuės 19:24

Jozuės 19:25

Jozuės 19:26

Jozuės 19:27

Jozuės 19:28

Jozuės 19:29

Jozuės 19:30

Jozuės 19:31

Jozuės 19:32

Jozuės 19:33

Jozuės 19:34

Jozuės 19:35

Jozuės 19:36

Jozuės 19:37

Jozuės 19:38

Jozuės 19:39

Jozuės 19:40

Jozuės 19:41

Jozuės 19:42

Jozuės 19:43

Jozuės 19:44

Jozuės 19:45

Jozuės 19:46

Jozuės 19:47

Jozuės 19:48

Jozuės 19:49

Jozuės 19:50

Jozuės 19:51Jozuės 1 / Joz 1

Jozuės 2 / Joz 2

Jozuės 3 / Joz 3

Jozuės 4 / Joz 4

Jozuės 5 / Joz 5

Jozuės 6 / Joz 6

Jozuės 7 / Joz 7

Jozuės 8 / Joz 8

Jozuės 9 / Joz 9

Jozuės 10 / Joz 10

Jozuės 11 / Joz 11

Jozuės 12 / Joz 12

Jozuės 13 / Joz 13

Jozuės 14 / Joz 14

Jozuės 15 / Joz 15

Jozuės 16 / Joz 16

Jozuės 17 / Joz 17

Jozuės 18 / Joz 18

Jozuės 19 / Joz 19

Jozuės 20 / Joz 20

Jozuės 21 / Joz 21

Jozuės 22 / Joz 22

Jozuės 23 / Joz 23

Jozuės 24 / Joz 24