A A A A A
Lietuvos Biblija

Jozuės 18

1
Visas Izraelis susirinko Šilojuje ir ten pastatė Susitikimo palapinę; visa šalis jau buvo jų užimta.
2
Septynios izraelitų giminės dar nebuvo gavusios savo dalies.
3
Jozuė tarė izraelitams: ‘‘Kaip ilgai delsite užimti kraštą, kurį jums davė Viešpats, jūsų tėvų Dievas?
4
Paskirkite po tris vyrus iš kiekvienos giminės, aš juos išsiųsiu, kad jie pereitų visą kraštą ir jį aprašytų taip, kad kiekviena giminė gautų savo paveldėjimą. Po to jie tegul grįžta pas mane.
5
Kraštą tegul jie padalina į septynias dalis. Judas tepasilieka savo vietoje pietuose, o Juozapas­šiaurėje.
6
Jūs aprašykite krašto septynias dalis ir atneškite tai man. Tada aš mesiu dėl jūsų burtą Viešpaties, mūsų Dievo, akivaizdoje.
7
Levitai neturi dalies tarp jūsų, nes Viešpaties kunigystė yra jų dalis. Gadas, Rubenas ir pusė Manaso giminės jau gavo savo dalį anapus Jordano rytuose, kurią jiems davė Viešpaties tarnas Mozė’‘.
8
Tie vyrai pakilo eiti, o Jozuė jiems įsakė: ‘‘Eikite ir apžiūrėkite visą kraštą, jį aprašykite ir sugrįžkite pas mane! O aš čia, Sile, mesiu burtą Viešpaties akivaizdoje’‘.
9
Jie apėjo visą kraštą, jį aprašė knygose, pažymėdami miestus, ir suskirstė kraštą į septynias dalis. Po to grįžo pas Jozuę į Šilojo stovyklą.
10
Jozuė metė burtą Šilojuje Viešpaties akivaizdoje ir ten padalino šalį izraelitams, paskirdamas kiekvienai giminei jos dalį.
11
Benjamino giminės šeimos burtų keliu gavo žemę tarp Judo ir Juozapo giminių.
12
Jų siena šiaurėje prasidėjo Jordanu; toliau ėjo Jericho šiaurinėje pusėje į kalnus vakarų link ir baigėsi Bet Aveno dykuma.
13
Iš ten ji ėjo į Lūzą, kuri yra Betelis, pasisukusi pietų link. Toliau siena leidosi link Atrot Adaro, arti kalno, kuris yra į pietus nuo Žemutiniojo Bet Horono.
14
Nuo čia siena pakeitė kryptį, pasisukdama vakarinėje kalno dalyje į pietus, prieš Bet Horoną, ir ėjo iki Kirjat Baalo­Kirjat Jarimo, Judo miesto. Tai yra vakarinė siena.
15
Pietuose ji prasidėjo nuo Kirjat Jarimo ir tęsėsi į vakarus, ir pasiekė Neftoacho šaltinį.
16
Toliau siena leidosi kalno pakraščiu prie Ben Hinomo slėnio, esančio Refajų lygumos šiaurėje. Nusileidusi į Ben Hinomo slėnį, tuo slėniu pro jebusiečių kalnyną pietuose nuėjo žemyn iki En Rogelio.
17
Toliau ji pasisuko į šiaurę, pasiekė Saulės versmes, o iš čia ėjo į Gelilotą, kuris yra priešais Adumimo pakilimą, iki Rubeno sūnaus Bohano akmens.
18
Iš čia ji tęsėsi iki Bet Arabo kalnų į šiaurę ir nusileido Araboje.
19
Nuo čia siena ėjo iki Bet Hoglos kalnų ir šiaurėje baigėsi prie Sūriosios jūros įlankos ir Jordano žiočių. Tai buvo pietinė siena.
20
O Jordanas­rytinė siena. Tai Benjamino paveldėto krašto sienos.
21
Benjamino giminei, atskiroms jų šeimoms, teko miestai: Jerichas, Bet Hogla, Emek Kecicas,
22
Bet Arabas, Cemaraimas, Betelis,
23
Avimas, Para, Ofra,
24
Kefar Amona, Ofnis, Geba; iš viso dvylika miestų su jų kaimais.
25
Gibeonas, Rama, Beerotas,
26
Micpė, Kefyra, Moca,
27
Rekemas, Irpeelis, Tarala,
28
Cela, Elefas, Jebusas, kuris yra Jeruzalė, Gibėja ir Kirjat Jearimas; iš viso keturiolika miestų su jų kaimais. Tai yra Benjamino giminių paveldėjimas.
Jozuės 18:1
Jozuės 18:2
Jozuės 18:3
Jozuės 18:4
Jozuės 18:5
Jozuės 18:6
Jozuės 18:7
Jozuės 18:8
Jozuės 18:9
Jozuės 18:10
Jozuės 18:11
Jozuės 18:12
Jozuės 18:13
Jozuės 18:14
Jozuės 18:15
Jozuės 18:16
Jozuės 18:17
Jozuės 18:18
Jozuės 18:19
Jozuės 18:20
Jozuės 18:21
Jozuės 18:22
Jozuės 18:23
Jozuės 18:24
Jozuės 18:25
Jozuės 18:26
Jozuės 18:27
Jozuės 18:28
Jozuės 1 / Joz 1
Jozuės 2 / Joz 2
Jozuės 3 / Joz 3
Jozuės 4 / Joz 4
Jozuės 5 / Joz 5
Jozuės 6 / Joz 6
Jozuės 7 / Joz 7
Jozuės 8 / Joz 8
Jozuės 9 / Joz 9
Jozuės 10 / Joz 10
Jozuės 11 / Joz 11
Jozuės 12 / Joz 12
Jozuės 13 / Joz 13
Jozuės 14 / Joz 14
Jozuės 15 / Joz 15
Jozuės 16 / Joz 16
Jozuės 17 / Joz 17
Jozuės 18 / Joz 18
Jozuės 19 / Joz 19
Jozuės 20 / Joz 20
Jozuės 21 / Joz 21
Jozuės 22 / Joz 22
Jozuės 23 / Joz 23
Jozuės 24 / Joz 24