A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Jozuės 171
Manaso giminė taip pat gavo paveldėjimą, nes jis buvo Juozapo pirmagimis. Manaso pirmagimiui Machyrui, Gileado tėvui, teko Gileadas bei Bašanas, mat, jis buvo karys.
2
Taip pat dalį gavo likusios Manaso sūnų atskiros šeimos: Abiezero, Heleko, Asrielio, Šechemo, Hefero ir Šemido. Šitos buvo Juozapo sūnaus Manaso sūnų šeimos.
3
Manaso sūnaus Machyro sūnaus Gileado sūnaus Hefero sūnus Celofhadas neturėjo sūnų, tik dukteris: Machlą, Noją, Hoglą, Milką ir Tircą.
4
Jos, atėjusios pas kunigą Eleazarą, pas Nūno sūnų Jozuę ir giminių vyresniuosius, tarė: ‘‘Viešpats įsakė Mozei duoti mums dalį tarp mūsų brolių’‘. Tada jis, kaip Viešpats buvo nurodęs, davė ir joms dalį tarp jų tėvo brolių.
5
Tuo būdu Manasui teko dešimt dalių, neskaičiuojant Gileado ir Bašano žemių anapus Jordano,
6
nes Manaso dukterys paveldėjo dalį tarp jo sūnų. Gileado šalį gavo kiti Manaso sūnūs.
7
Manaso siena tęsėsi nuo Ašero iki Michmeto, esančio prie Sichemo. Toliau siena ėjo pietų link pro En Tapuacho versmes.
8
Manasui priklausė Tapuacho kraštas, tačiau pats Tapuacho miestas Manaso pasienyje priklausė Efraimui.
9
Toliau siena nusileido į Kanos upelio slėnį. Į pietus nuo slėnio buvo miestų, kurie įėjo į Manaso miestų skaičių, tačiau priklausė Efraimui. Iš ten Manaso siena ėjo šiaurine slėnio puse ir pasiekė jūrą.
10
Pietinė dalis priklausė Efraimui, o šiaurinė­Manasui. Jų siena vakaruose buvo jūra. Su Ašeru jie susisiekė šiaurėje, o su Isacharu­rytuose.
11
Be to, Manasui dar priklausė Isachare ir Ašere Bet Šeanas ir jo kaimai, Ibleamas ir jo kaimai, Doras ir jo kaimai, En Doras ir jo kaimai, Taanachas ir jo kaimai, taip pat Megidas ir jo kaimai.
12
Tačiau Manasas neįstengė užimti šitų miestų; kanaaniečiai toliau gyveno krašte.
13
Kai izraelitai sustiprėjo, jie pavergė kanaaniečius, tačiau jų neišvarė.
14
Juozapo palikuonys kalbėjo Jozuei: ‘‘Kodėl davei mums paveldėti tik vieną dalį žemės? Juk mes esame gausi tauta, Viešpats mus laimina’‘.
15
Jozuė jiems atsakė: ‘‘Jei esate gausi tauta ir jei Efraimo kalnynas jums yra per ankštas, tai eikite į mišką ir ten įsikurkite perizų ir milžinų sūnų krašte’‘.
16
Juozapo palikuonys tarė: ‘‘Kalnyno mums neužtenka, bet kanaaniečiai, kurie gyvena lygumose, turi geležinių kovos vežimų. Jų turi ir tie, kurie gyvena Bet Šeano kaimuose ir miestuose bei Jezreelio lygumose’‘.
17
Tada Jozuė kalbėjo Juozapo giminėms, Efraimui ir Manasui: ‘‘Esate gausi ir tvirta tauta. Jums neužtenka vienos dalies.
18
Jums teks kalnynas; nors jis yra apaugęs mišku, iškirskite jį ir gyvenkite ten. Jūs nugalėsite kanaaniečius, nors jie turi geležinių kovos vežimų ir yra stipri tauta’‘.Jozuės 17:1
Jozuės 17:2
Jozuės 17:3
Jozuės 17:4
Jozuės 17:5
Jozuės 17:6
Jozuės 17:7
Jozuės 17:8
Jozuės 17:9
Jozuės 17:10
Jozuės 17:11
Jozuės 17:12
Jozuės 17:13
Jozuės 17:14
Jozuės 17:15
Jozuės 17:16
Jozuės 17:17
Jozuės 17:18


Jozuės 1 / Joz 1
Jozuės 2 / Joz 2
Jozuės 3 / Joz 3
Jozuės 4 / Joz 4
Jozuės 5 / Joz 5
Jozuės 6 / Joz 6
Jozuės 7 / Joz 7
Jozuės 8 / Joz 8
Jozuės 9 / Joz 9
Jozuės 10 / Joz 10
Jozuės 11 / Joz 11
Jozuės 12 / Joz 12
Jozuės 13 / Joz 13
Jozuės 14 / Joz 14
Jozuės 15 / Joz 15
Jozuės 16 / Joz 16
Jozuės 17 / Joz 17
Jozuės 18 / Joz 18
Jozuės 19 / Joz 19
Jozuės 20 / Joz 20
Jozuės 21 / Joz 21
Jozuės 22 / Joz 22
Jozuės 23 / Joz 23
Jozuės 24 / Joz 24