English
A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Jozuės 16

1
Juozapo sūnų burtų keliu gautos žemės prasidėjo nuo Jordano ties Jerichu; jų siena ėjo Jericho šaltinių link, rytuose toliau į dykumą, pakilo iš Jericho į kalnus, į Betelį;
2
iš Betelio į Lūzą iki archų miesto Ataroto,
3
leidosi į vakarus ir pasiekė jafletų sieną prie Žemutinio Bet Horono; iš čisa iki Gezero ir pasiekė jūrą.
4
Juozapo sūnūs Manasas ir Efraimas paveldėjo šitas žemes.
5
Efraimo giminės ribos buvo tokios: jų paveldėjimo siena rytuose buvo Atrot Adaras iki Aukštutinio Bet Horono;
6
iš ten ji ėjo į vakarus; Michmetatas paliko šiaurėje; toliau siena pasisuko į rytus, į Taanat Šiloją; iš ten, jo rytų pusėje, į Janoachą;
7
iš Janoacho į Atarotą bei Naaratą, pasiekė Jerichą ir iš čia į Jordaną.
8
Iš Tapuacho siena ėjo į vakarus, Kanos slėnį, ir toliau pasiekė jūrą. Tai buvo Efraimo giminės atskirų šeimų paveldėjimas.
9
Be to, dar joms priklausė miestų su jų kaimais Manaso giminės žemėse.
10
Tačiau jie neįstengė išvaryti kanaaniečių, gyvenusių Gezeryje; jie liko gyventi Efraimo žemėse iki šios dienos, mokėdami jiems duoklę.
Jozuės 16:1
Jozuės 16:2
Jozuės 16:3
Jozuės 16:4
Jozuės 16:5
Jozuės 16:6
Jozuės 16:7
Jozuės 16:8
Jozuės 16:9
Jozuės 16:10
Jozuės 1 / Joz 1
Jozuės 2 / Joz 2
Jozuės 3 / Joz 3
Jozuės 4 / Joz 4
Jozuės 5 / Joz 5
Jozuės 6 / Joz 6
Jozuės 7 / Joz 7
Jozuės 8 / Joz 8
Jozuės 9 / Joz 9
Jozuės 10 / Joz 10
Jozuės 11 / Joz 11
Jozuės 12 / Joz 12
Jozuės 13 / Joz 13
Jozuės 14 / Joz 14
Jozuės 15 / Joz 15
Jozuės 16 / Joz 16
Jozuės 17 / Joz 17
Jozuės 18 / Joz 18
Jozuės 19 / Joz 19
Jozuės 20 / Joz 20
Jozuės 21 / Joz 21
Jozuės 22 / Joz 22
Jozuės 23 / Joz 23
Jozuės 24 / Joz 24