A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Laiškas 4

1
Iš kur tarp jūsų atsiranda karai ir kivirčai? Ar ne iš jūsų užgaidų, kurios nerimsta jūsų nariuose?
2
Geidžiate ir neturite; žudote ir pavydite­ir negalite pasiekti; kovojate ir kariaujate; neturite, nes neprašote.
3
Jūs prašote ir negaunate, nes blogo prašote­savo užgaidoms išleisti.
4
Paleistuviai ir paleistuvės! Ar nežinote, kad draugystė su pasauliu yra priešiškumas Dievui? Taigi kas nori būti pasaulio bičiulis, tas tampa Dievo priešu.
5
Gal manote, kad Raštas veltui sako: ‘‘Pavydžiai trokšta Dvasia, kuri gyvena mumyse’‘.
6
Bet Jis duoda dar didesnę malonę, ir todėl sako: ‘‘Dievas išdidiems priešinasi, o nuolankiesiems teikia malonę’‘.
7
Todėl atsiduokite Dievui; priešinkitės velniui, ir jis bėgs nuo jūsų.
8
Artinkitės prie Dievo, ir Jis artinsis prie jūsų. Nusiplaukite rankas, nusidėjėliai, nusivalykite širdis, dvejojantys.
9
Dejuokite, liūdėkite ir raudokite! Jūsų juokas tepavirsta gedulu, o džiaugsmas­liūdesiu.
10
Nusižeminkite prieš Viešpatį, ir Jis jus išaukštins.
11
Broliai, neapkalbinėkite vieni kitų! Kas apkalba ir teisia savo brolį, tas apkalba ir teisia įstatymą. O jeigu teisi įstatymą, vadinasi, nesi įstatymo vykdytojas, bet teisėjas.
12
Yra vienas įstatymo leidėjas, kuris gali išgelbėti ir pražudyti. O kas gi tu toks, kuris teisi kitą?
13
Nagi jūs, kurie sakote: ‘‘Šiandien arba rytoj keliausime į tą ir tą miestą, tenai išbūsime metus, versimės prekyba ir pasipelnysime’‘,­
14
jūs nežinote, kas atsitiks rytoj! Ir kas gi jūsų gyvybė? Garas, kuris trumpam pasirodo ir paskui išnyksta.
15
Verčiau sakytumėte: ‘‘Jei Viešpats panorės, gyvensime ir darysime šį bei tą’‘.
16
O dabar jūs giriatės iš savo pasipūtimo, ir kiekvienas toks gyrimasis yra blogas.
17
Kas moka daryti gera ir nedaro, tas nusideda.
Laiškas 4:1
Laiškas 4:2
Laiškas 4:3
Laiškas 4:4
Laiškas 4:5
Laiškas 4:6
Laiškas 4:7
Laiškas 4:8
Laiškas 4:9
Laiškas 4:10
Laiškas 4:11
Laiškas 4:12
Laiškas 4:13
Laiškas 4:14
Laiškas 4:15
Laiškas 4:16
Laiškas 4:17
Laiškas 1 / Lai 1
Laiškas 2 / Lai 2
Laiškas 3 / Lai 3
Laiškas 4 / Lai 4
Laiškas 5 / Lai 5