A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Hebrajams 1

1
Daugel kartų ir įvairiais būdais praeityje Dievas yra kalbėjęs tėvams per pranašus,
2
o šiomis paskutinėmis dienomis prakalbo mums per Sūnų, kurį paskyrė visa ko paveldėtoju ir per kurį sutvėrė pasaulius.
3
Jis, Dievo šlovės spindesys ir Jo esybės tikslus atvaizdas, viską laikantis savo jėgos žodžiu, pats nuplovęs mūsų nuodėmes, atsisėdo Didybės dešinėje aukštybėse,
4
tapdamas tiek pranašesnis už angelus, kiek prakilnesnį už juos paveldėjo vardą.
5
Kuriam gi angelų kada nors Jis yra pasakęs: ‘‘Tu esi mano Sūnus, šiandien pagimdžiau Tave’‘?! Ir vėl: ‘‘Aš Jam būsiu Tėvas, o Jis bus man Sūnus’‘.
6
Ir vėl, įvesdamas Pirmagimį į pasaulį, Jis sako: ‘‘Tepagarbina Jį visi Dievo angelai’‘.
7
O apie angelus sako: ‘‘Jis daro savo angelus vėjais ir savo tarnus­ugnies liepsnomis’‘.
8
O Sūnui: ‘‘Tavo sostas, Dieve, amžių amžiams, ir teisingumo skeptras yra tavo karalystės skeptras.
9
Tu pamilai teisumą ir nekentei nedorybės, todėl patepė Tave Dievas, Tavo Dievas, džiaugsmo aliejumi gausiau negu Tavo bičiulius’‘.
10
Ir: ‘‘Iš pradžių Tu, Viešpatie, padėjai pamatus žemei, ir dangūs­ Tavo rankų darbas.
11
Jie pražus, o Tu pasiliksi, jie visi sudils lyg drabužis,
12
ir kaip apsiaustą Tu juos suvyniosi, ir jie bus pakeisti. Bet Tu esi tas pats, ir Tavo metai nesibaigs’‘.
13
O kuriam iš angelų Jis yra kada sakęs: ‘‘Sėskis mano dešinėje, kol Aš patiesiu Tavo priešus, kaip pakojį po Tavo kojomis’‘?
14
Argi jie visi nėra tarnaujančios dvasios, išsiųstos tarnauti tiems, kurie paveldės išgelbėjimą?
Hebrajams 1:1
Hebrajams 1:2
Hebrajams 1:3
Hebrajams 1:4
Hebrajams 1:5
Hebrajams 1:6
Hebrajams 1:7
Hebrajams 1:8
Hebrajams 1:9
Hebrajams 1:10
Hebrajams 1:11
Hebrajams 1:12
Hebrajams 1:13
Hebrajams 1:14
Hebrajams 1 / Heb 1
Hebrajams 2 / Heb 2
Hebrajams 3 / Heb 3
Hebrajams 4 / Heb 4
Hebrajams 5 / Heb 5
Hebrajams 6 / Heb 6
Hebrajams 7 / Heb 7
Hebrajams 8 / Heb 8
Hebrajams 9 / Heb 9
Hebrajams 10 / Heb 10
Hebrajams 11 / Heb 11
Hebrajams 12 / Heb 12
Hebrajams 13 / Heb 13