A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

1 Timotiejui 21
Taigi visų pirma prašau atlikinėti prašymus, maldas, užtarimus ir dėkojimus už visus žmones,
2
už karalius bei visus valdininkus, kad tyliai ir ramiai gyventume visokeriopai dievotą ir kilnų gyvenimą.
3
Tai gera ir priimtina akyse Dievo, mūsų Gelbėtojo,
4
kuris trokšta, kad visi žmonės būtų išgelbėti ir pasiektų tiesos pažinimą.
5
Nes yra vienas Dievas ir vienas Dievo ir žmonių Tarpininkas­ žmogus Kristus Jėzus,
6
kuris atidavė save kaip išpirką už visus, kad būtų paliudytas reikiamu metu.
7
Tam aš esu paskirtas pamokslininkas ir apaštalas,­sakau tiesą Kristuje, nemeluoju,­tikėjimo ir tiesos mokytojas pagonims.
8
Taigi trokštu, kad vyrai melstųsi visur, keldami aukštyn šventas rankas, be pykčio ir abejonių.
9
Taip pat, kad moterys puoštųsi kukliais ir padoriais drabužiais, droviai ir santūriai, ne supintais plaukais ar auksu, ar perlais, ar brangiu drabužiu,
10
bet,­kaip dera moterims, pasižyminčioms dievobaimingumu,­ gerais darbais.
11
Moteris tesimoko tyliai, su visišku paklusnumu.
12
Neleidžiu, kad moteris mokytų nei kad vadovautų vyrui,­ji tesilaiko tyliai.
13
Juk pirmas buvo sutvertas Adomas, o paskui­Ieva.
14
Ir ne Adomas buvo apgautas, o moteris buvo apgauta ir nusidėjo.
15
Bet ji bus išgelbėta, gimdydama vaikus,­jeigu jie išlaikys tikėjimą, meilę, šventumą ir susilaikymą.1 Timotiejui 2:1

1 Timotiejui 2:2

1 Timotiejui 2:3

1 Timotiejui 2:4

1 Timotiejui 2:5

1 Timotiejui 2:6

1 Timotiejui 2:7

1 Timotiejui 2:8

1 Timotiejui 2:9

1 Timotiejui 2:10

1 Timotiejui 2:11

1 Timotiejui 2:12

1 Timotiejui 2:13

1 Timotiejui 2:14

1 Timotiejui 2:151 Timotiejui 1 / 1Tim 1

1 Timotiejui 2 / 1Tim 2

1 Timotiejui 3 / 1Tim 3

1 Timotiejui 4 / 1Tim 4

1 Timotiejui 5 / 1Tim 5

1 Timotiejui 6 / 1Tim 6