A A A A A
Lietuvos Biblija

1 Timotiejui 2

1

  Taigi visų pirma prašau atlikinėti prašymus, maldas, užtarimus ir dėkojimus už visus žmones,

2

  už karalius bei visus valdininkus, kad tyliai ir ramiai gyventume visokeriopai dievotą ir kilnų gyvenimą.

3

  Tai gera ir priimtina akyse Dievo, mūsų Gelbėtojo,

4

  kuris trokšta, kad visi žmonės būtų išgelbėti ir pasiektų tiesos pažinimą.

5

  Nes yra vienas Dievas ir vienas Dievo ir žmonių Tarpininkas­ žmogus Kristus Jėzus,

6

  kuris atidavė save kaip išpirką už visus, kad būtų paliudytas reikiamu metu.

7

  Tam aš esu paskirtas pamokslininkas ir apaštalas,­sakau tiesą Kristuje, nemeluoju,­tikėjimo ir tiesos mokytojas pagonims.

8

  Taigi trokštu, kad vyrai melstųsi visur, keldami aukštyn šventas rankas, be pykčio ir abejonių.

9

  Taip pat, kad moterys puoštųsi kukliais ir padoriais drabužiais, droviai ir santūriai, ne supintais plaukais ar auksu, ar perlais, ar brangiu drabužiu,

10

  bet,­kaip dera moterims, pasižyminčioms dievobaimingumu,­ gerais darbais.

11

  Moteris tesimoko tyliai, su visišku paklusnumu.

12

  Neleidžiu, kad moteris mokytų nei kad vadovautų vyrui,­ji tesilaiko tyliai.

13

  Juk pirmas buvo sutvertas Adomas, o paskui­Ieva.

14

  Ir ne Adomas buvo apgautas, o moteris buvo apgauta ir nusidėjo.

15

  Bet ji bus išgelbėta, gimdydama vaikus,­jeigu jie išlaikys tikėjimą, meilę, šventumą ir susilaikymą.

Lithuanian Bible
Public Domain: No info