A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Pakartoto Įstatymo 61
‘‘Šitie yra įsakymai, nuostatai ir paliepimai, kurių Viešpats, jūsų Dievas, įsakė jus mokyti, kad juos vykdytumėte žemėje, kurią užimsite;
2
kad jūs, jūsų vaikai ir vaikaičiai per visas savo dienas bijotumėte Viešpaties, savo Dievo, ir laikytumėtės visų Jo paliepimų bei įsakymų, kuriuos jums skelbiu, ir ilgai gyventumėte.
3
Klausyk, Izraeli, ir rūpestingai vykdyk, ką Viešpats įsako; tuomet tau gerai seksis ir tu labai išsiplėsi, kaip Viešpats, tavo tėvų Dievas, pažadėjo tau, pienu ir medumi plūstančioje šalyje.
4
Klausyk, Izraeli! Viešpats, mūsų Dievas, yra vienintelis Dievas!
5
Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis.
6
Šitie žodžiai, kuriuos tau šiandien skelbiu, tepasilieka tavo širdyje;
7
mokyk jų savo vaikus ir apie juos kalbėk, sėdėdamas savo namuose, būdamas kelionėje, guldamas ir atsikeldamas.
8
Prisitvirtink juos kaip ženklą prie savo rankos ir prie kaktos;
9
užrašyk juos ant durų staktų ir savo kiemo vartų.
10
Kai Viešpats, tavo Dievas, įves tave į žemę, kurią pažadėjo tavo tėvams, Abraomui, Izaokui ir Jokūbui, tu gausi didelius ir gerus miestus, kurių nestatei,
11
namus pilnus visokių gėrybių, kurių nekaupei, šulinius, kurių nekasei, vynuogynus ir alyvmedžių sodus, kurių nesodinai. Kai tu valgysi ir pasisotinsi,
12
saugokis, kad nepamirštum Viešpaties, kuris tave išvedė iš Egipto žemės, iš vergijos namų.
13
Bijok Viešpaties, savo Dievo, Jam vienam tarnauk ir Jo vardu prisiek.
14
Negarbink dievų svetimų tautų, kurios gyvena aplink jus,
15
nes Viešpats, tavo Dievas, kuris yra tarp jūsų, yra pavydus Dievas; kad Viešpaties, tavo Dievo, pyktis neužsidegtų prieš tave ir Jis neišnaikintų tavęs nuo žemės paviršiaus.
16
Negundykite Viešpaties, savo Dievo, kaip gundėte Jį Masoje.
17
Uoliai vykdykite Viešpaties, savo Dievo, įsakymus, paliepimus ir įstatymus, kuriuos Jis tau davė.
18
Daryk tai, kas gera ir teisinga Viešpaties akivaizdoje, kad tau gerai sektųsi ir užėmęs paveldėtum gerąją žemę, apie kurią Viešpats prisiekė tavo tėvams,
19
kad išvarys visus tavo priešus iš tavo akivaizdos, kaip Viešpats kalbėjo.
20
Kai tavo sūnus ateityje klaus: ‘Ką reiškia Viešpaties, mūsų Dievo, duoti paliepimai, įstatymai ir įsakymai?’,
21
jam atsakyk: ‘Buvome Egipte faraono vergai; Viešpats mus išvedė iš Egipto galinga ranka.
22
Jis darė Egipte mūsų akyse didelius ir baisius ženklus bei stebuklus prieš faraoną ir visus jo namus.
23
Jis mus iš ten išvedė, kad nuvestų į kraštą, kurį pažadėjo mūsų tėvams.
24
Viešpats mums įsakė vykdyti šituos įstatymus ir bijoti Viešpaties, mūsų Dievo, kad mums visuomet gerai sektųsi ir kad Jis saugotų mūsų gyvybę, kaip tai yra šiandien.
25
Tai bus mūsų teisumas, jei laikysime ir vykdysime visus šiuos įsakymus Viešpaties, savo Dievo, akivaizdoje, kaip Jis mums įsakė’ ‘‘.Pakartoto Įstatymo 6:1
Pakartoto Įstatymo 6:2
Pakartoto Įstatymo 6:3
Pakartoto Įstatymo 6:4
Pakartoto Įstatymo 6:5
Pakartoto Įstatymo 6:6
Pakartoto Įstatymo 6:7
Pakartoto Įstatymo 6:8
Pakartoto Įstatymo 6:9
Pakartoto Įstatymo 6:10
Pakartoto Įstatymo 6:11
Pakartoto Įstatymo 6:12
Pakartoto Įstatymo 6:13
Pakartoto Įstatymo 6:14
Pakartoto Įstatymo 6:15
Pakartoto Įstatymo 6:16
Pakartoto Įstatymo 6:17
Pakartoto Įstatymo 6:18
Pakartoto Įstatymo 6:19
Pakartoto Įstatymo 6:20
Pakartoto Įstatymo 6:21
Pakartoto Įstatymo 6:22
Pakartoto Įstatymo 6:23
Pakartoto Įstatymo 6:24
Pakartoto Įstatymo 6:25


Pakartoto Įstatymo 1 / PaĮs 1
Pakartoto Įstatymo 2 / PaĮs 2
Pakartoto Įstatymo 3 / PaĮs 3
Pakartoto Įstatymo 4 / PaĮs 4
Pakartoto Įstatymo 5 / PaĮs 5
Pakartoto Įstatymo 6 / PaĮs 6
Pakartoto Įstatymo 7 / PaĮs 7
Pakartoto Įstatymo 8 / PaĮs 8
Pakartoto Įstatymo 9 / PaĮs 9
Pakartoto Įstatymo 10 / PaĮs 10
Pakartoto Įstatymo 11 / PaĮs 11
Pakartoto Įstatymo 12 / PaĮs 12
Pakartoto Įstatymo 13 / PaĮs 13
Pakartoto Įstatymo 14 / PaĮs 14
Pakartoto Įstatymo 15 / PaĮs 15
Pakartoto Įstatymo 16 / PaĮs 16
Pakartoto Įstatymo 17 / PaĮs 17
Pakartoto Įstatymo 18 / PaĮs 18
Pakartoto Įstatymo 19 / PaĮs 19
Pakartoto Įstatymo 20 / PaĮs 20
Pakartoto Įstatymo 21 / PaĮs 21
Pakartoto Įstatymo 22 / PaĮs 22
Pakartoto Įstatymo 23 / PaĮs 23
Pakartoto Įstatymo 24 / PaĮs 24
Pakartoto Įstatymo 25 / PaĮs 25
Pakartoto Įstatymo 26 / PaĮs 26
Pakartoto Įstatymo 27 / PaĮs 27
Pakartoto Įstatymo 28 / PaĮs 28
Pakartoto Įstatymo 29 / PaĮs 29
Pakartoto Įstatymo 30 / PaĮs 30
Pakartoto Įstatymo 31 / PaĮs 31
Pakartoto Įstatymo 32 / PaĮs 32
Pakartoto Įstatymo 33 / PaĮs 33
Pakartoto Įstatymo 34 / PaĮs 34