A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Pakartoto Įstatymo 341
Tad Mozus uzkāpa no Moaba klajumiem uz Nebus kalnu, Pizgas virsgalu, kas ir pret Jēriku, un Tas Kungs viņam rādīja visu Ģileādas zemi līdz Danam,
2
Un visu Navtalus un Evraīma un Manasus zemi un visu Jūda zemi līdz pat jūrai,
3
Un to dienvidu(Negebas) pusi un to klajumu, to palmu pilsētu, Jērikus leju, līdz Coarai.
4
Un Tas Kungs sacīja uz viņu: šī ir tā zeme, ko es Ābraāmam, Īzakam un Jēkabam esmu zvērējis sacīdams: tavam dzimumam es to došu; es tev to esmu licis redzēt ar tavām acīm, bet tev nebūs uz turieni iet pāri.
5
Tā Mozus, Tā Kunga kalps, nomira Moaba zemē pēc Tā Kunga vārda.
6
Un viņš to apraka ielejā, Moaba zemē, Bet Peoram pretī, un neviens viņa kapu nezin līdz šai dienai.
7
Un Mozus bija simts un divdesmit gadus vecs, kad viņš nomira. Viņa acis nebija palikušas tumšas un viņa spēks nebija zudis.
8
Un Izraēla bērni apraudāja Mozu Moaba klajumos trīsdesmit dienas, tad tās gaudu un raudu dienas par Mozu beidzās.
9
Un Jozuūs, Nuna dēls, bija gudrības gara pilns, jo Mozus uz viņu bija uzlicis savas rokas, un Izraēla bērni viņam klausīja un darīja, kā Tas Kungs Mozum bija pavēlējis.
10
Un tāds pravietis iekš Izraēla vairs necēlās, kā Mozus, ko Tas Kungs būtu atzinis vaigu vaigā, -
11
Pēc visām tām zīmēm un tiem brīnumiem, ko darīt Tas Kungs viņu bija sūtījis uz Ēģiptes zemi pie Varaūs un pie visiem viņa kalpiem un pie visas viņa zemes,
12
Un pēc tās stiprās rokas un pēc visiem tiem lieliem un bijājamiem darbiem, ko Mozus darīja priekš visa Izraēla acīm.Pakartoto Įstatymo 34:1

Pakartoto Įstatymo 34:2

Pakartoto Įstatymo 34:3

Pakartoto Įstatymo 34:4

Pakartoto Įstatymo 34:5

Pakartoto Įstatymo 34:6

Pakartoto Įstatymo 34:7

Pakartoto Įstatymo 34:8

Pakartoto Įstatymo 34:9

Pakartoto Įstatymo 34:10

Pakartoto Įstatymo 34:11

Pakartoto Įstatymo 34:12Pakartoto Įstatymo 1 / PaĮs 1

Pakartoto Įstatymo 2 / PaĮs 2

Pakartoto Įstatymo 3 / PaĮs 3

Pakartoto Įstatymo 4 / PaĮs 4

Pakartoto Įstatymo 5 / PaĮs 5

Pakartoto Įstatymo 6 / PaĮs 6

Pakartoto Įstatymo 7 / PaĮs 7

Pakartoto Įstatymo 8 / PaĮs 8

Pakartoto Įstatymo 9 / PaĮs 9

Pakartoto Įstatymo 10 / PaĮs 10

Pakartoto Įstatymo 11 / PaĮs 11

Pakartoto Įstatymo 12 / PaĮs 12

Pakartoto Įstatymo 13 / PaĮs 13

Pakartoto Įstatymo 14 / PaĮs 14

Pakartoto Įstatymo 15 / PaĮs 15

Pakartoto Įstatymo 16 / PaĮs 16

Pakartoto Įstatymo 17 / PaĮs 17

Pakartoto Įstatymo 18 / PaĮs 18

Pakartoto Įstatymo 19 / PaĮs 19

Pakartoto Įstatymo 20 / PaĮs 20

Pakartoto Įstatymo 21 / PaĮs 21

Pakartoto Įstatymo 22 / PaĮs 22

Pakartoto Įstatymo 23 / PaĮs 23

Pakartoto Įstatymo 24 / PaĮs 24

Pakartoto Įstatymo 25 / PaĮs 25

Pakartoto Įstatymo 26 / PaĮs 26

Pakartoto Įstatymo 27 / PaĮs 27

Pakartoto Įstatymo 28 / PaĮs 28

Pakartoto Įstatymo 29 / PaĮs 29

Pakartoto Įstatymo 30 / PaĮs 30

Pakartoto Įstatymo 31 / PaĮs 31

Pakartoto Įstatymo 32 / PaĮs 32

Pakartoto Įstatymo 33 / PaĮs 33

Pakartoto Įstatymo 34 / PaĮs 34