A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Pakartoto Įstatymo 251
‘‘Jei du kreiptųsi į teismą, teisėjai išteisins teisųjį ir pasmerks nusikaltusį.
2
Jei nusikaltėlis nubaustas plakimu, teisėjas įsakys gulti, ir jis bus nuplaktas jo akivaizdoje. Kirčių skaičius bus pagal nusikaltimą,
3
bet neviršys keturiasdešimties kirčių, kad tavo brolis nebūtų žiauriai sužalotas tavo akyse.
4
Neužrišk nasrų kuliančiam jaučiui.
5
Jei broliai gyventų kartu ir vienas jų mirtų bevaikis, mirusio žmona neištekės už svetimo, bet jos vyro brolis įeis pas ją ir ves ją, kad atliktų vyro brolio pareigą.
6
Pirmagimį jos sūnų pavadins mirusiojo brolio vardu, kad jo vardas neišnyktų iš Izraelio.
7
Jeigu jis nenorės vesti savo brolio žmonos, moteris eis prie miesto vartų ir kreipsis į vyresniuosius: ‘Mano vyro brolis nenori atstatyti savo brolio vardo Izraelyje nė manęs vesti’.
8
Tada miesto vyresnieji pasikvies jį ir kalbės su juo. Jei jis atsakys: ‘Nenoriu jos vesti’,
9
moteris vyresniųjų akyse nuaus nuo jo kojos apavą ir spjaus jam į veidą, tardama: ‘Taip atsitinka vyrui, kuris atsisako pratęsti savo brolio giminę’.
10
Jis bus vadinamas Izraelyje: ‘Nuautojo namai’.
11
Jei du vyrai susivaidiję pradėtų grumtis, ir vieno žmona, norėdama padėti savo vyrui, nutvertų kitą už lyties,
12
nukirsk jai ranką, nepasigailėk jos.
13
Nenaudok didesnių ir mažesnių svarsčių.
14
Nelaikyk savo namuose didesnio ir mažesnio saiko.
15
Naudok teisingus ir tikrus saikus bei matus, kad ilgai gyventum žemėje, kurią Viešpats, tavo Dievas, tau duoda.
16
Visi, kurie taip daro ir neteisiai elgiasi, yra pasibjaurėjimas Viešpačiui, tavo Dievui.
17
Atsimink, ką tau padarė amalekiečiai, kai išėjai iš Egipto.
18
Jie išėjo prieš tave ir tavo nuvargusius ir atsilikusius žmones išžudė, kai tu buvai pailsęs ir nuvargęs; jie nebijojo Dievo.
19
Kai Viešpats, tavo Dievas, suteiks tau poilsį nuo visų priešų žemėje, kurią tau duoda paveldėti, išnaikink Amaleko vardą nuo žemės paviršiaus; žiūrėk, neužmiršk’‘.Pakartoto Įstatymo 25:1
Pakartoto Įstatymo 25:2
Pakartoto Įstatymo 25:3
Pakartoto Įstatymo 25:4
Pakartoto Įstatymo 25:5
Pakartoto Įstatymo 25:6
Pakartoto Įstatymo 25:7
Pakartoto Įstatymo 25:8
Pakartoto Įstatymo 25:9
Pakartoto Įstatymo 25:10
Pakartoto Įstatymo 25:11
Pakartoto Įstatymo 25:12
Pakartoto Įstatymo 25:13
Pakartoto Įstatymo 25:14
Pakartoto Įstatymo 25:15
Pakartoto Įstatymo 25:16
Pakartoto Įstatymo 25:17
Pakartoto Įstatymo 25:18
Pakartoto Įstatymo 25:19


Pakartoto Įstatymo 1 / PaĮs 1
Pakartoto Įstatymo 2 / PaĮs 2
Pakartoto Įstatymo 3 / PaĮs 3
Pakartoto Įstatymo 4 / PaĮs 4
Pakartoto Įstatymo 5 / PaĮs 5
Pakartoto Įstatymo 6 / PaĮs 6
Pakartoto Įstatymo 7 / PaĮs 7
Pakartoto Įstatymo 8 / PaĮs 8
Pakartoto Įstatymo 9 / PaĮs 9
Pakartoto Įstatymo 10 / PaĮs 10
Pakartoto Įstatymo 11 / PaĮs 11
Pakartoto Įstatymo 12 / PaĮs 12
Pakartoto Įstatymo 13 / PaĮs 13
Pakartoto Įstatymo 14 / PaĮs 14
Pakartoto Įstatymo 15 / PaĮs 15
Pakartoto Įstatymo 16 / PaĮs 16
Pakartoto Įstatymo 17 / PaĮs 17
Pakartoto Įstatymo 18 / PaĮs 18
Pakartoto Įstatymo 19 / PaĮs 19
Pakartoto Įstatymo 20 / PaĮs 20
Pakartoto Įstatymo 21 / PaĮs 21
Pakartoto Įstatymo 22 / PaĮs 22
Pakartoto Įstatymo 23 / PaĮs 23
Pakartoto Įstatymo 24 / PaĮs 24
Pakartoto Įstatymo 25 / PaĮs 25
Pakartoto Įstatymo 26 / PaĮs 26
Pakartoto Įstatymo 27 / PaĮs 27
Pakartoto Įstatymo 28 / PaĮs 28
Pakartoto Įstatymo 29 / PaĮs 29
Pakartoto Įstatymo 30 / PaĮs 30
Pakartoto Įstatymo 31 / PaĮs 31
Pakartoto Įstatymo 32 / PaĮs 32
Pakartoto Įstatymo 33 / PaĮs 33
Pakartoto Įstatymo 34 / PaĮs 34