A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Pakartoto Įstatymo 241
‘‘Jei vyras vestų žmoną, su ja gyventų ir būtų dėl ko nors nepatenkintas ja, jis parašys skyrybų raštą, paduos jai ir atleis ją.
2
Išėjusi iš jo namų, ji galės ištekėti už kito vyro.
3
Jei ir tas pradėtų jos nemėgti ir duotų skyrybų raštą arba mirtų,
4
pirmasis vyras negalės jos vėl vesti po to, kai ji yra suteršta. Tai bjauru Viešpaties akyse. Venk tokios nuodėmės žemėje, kurią Viešpats, tavo Dievas, tau duoda.
5
Ką tik vedęs vyras bus atleistas nuo karo tarnybos ir nebus jam pavestos kitos pareigos; jis liks namuose vienerius metus pralinksminti savo žmoną.
6
Užstatui neimk nei apatinio, nei viršutinio girnų akmens, nes taip paimtum užstatu gyvybę.
7
Jei žmogus būtų pagautas vagiant savo brolį izraelitą, kad jį pavergtų arba parduotų, toks bus baudžiamas mirtimi. Pašalink pikta iš savųjų.
8
Žiūrėk, kad raupsų metu rūpestingai vykdytum Levio giminės kunigų nurodymus, kuriuos jiems daviau.
9
Atsimink, ką Viešpats, tavo Dievas, padarė Mirjamai kelyje, kai ėjote iš Egipto.
10
Ką nors skolindamas savo broliui, neik į jo namus užstato pasiimti,
11
bet palauk lauke, kol jis tau išneš.
12
Jei jis neturtingas, nelaikyk pas save per naktį to užstato.
13
Dar saulei nenusileidus, atiduok jam užstatą, kad jis miegotų savo patale ir laimintų tave. Taip tu būsi teisus Viešpaties, tavo Dievo, akyse.
14
Neišnaudok samdinio, kuris yra vargdienis ir beturtis, iš tavo brolių ar ateivių, kuris gyvena tavo apylinkėje.
15
Užmokėk jam atlyginimą tą pačią dieną, dar saulei nenusileidus, nes jis neturtingas ir iš to gyvena, kad jis nesišauktų Viešpaties dėl tavęs ir tau nebūtų nuodėmės.
16
Tėvai nebus žudomi už vaikus nė vaikai­už tėvus; kiekvienas mirs už savo nuodėmes.
17
Neiškraipyk teisme ateivio ar našlaičio bylos ir neimk iš našlės drabužio kaip užstato.
18
Atsimink, kad buvai vergas Egipte ir kad Viešpats, tavo Dievas, iš ten tave išpirko. Todėl įsakau tau taip elgtis.
19
Jei, veždamas javus, užmirši lauke pėdą, negrįžk jo pasiimti. Palik jį ateiviui, našlaičiui ir našlei, kad Viešpats, tavo Dievas, tave laimintų visuose tavo darbuose.
20
Kai skinsi alyvų vaisius, nežiūrėk antrą kartą; kas liko medžiuose, palik ateiviui, našlaičiui ir našlei.
21
Kai skinsi vynuoges, nerink pasilikusių. Palik jas ateiviui, našlaičiui ir našlei.
22
Atsimink, kad buvai vergas Egipte. Todėl įsakau tau taip daryti’‘.Pakartoto Įstatymo 24:1
Pakartoto Įstatymo 24:2
Pakartoto Įstatymo 24:3
Pakartoto Įstatymo 24:4
Pakartoto Įstatymo 24:5
Pakartoto Įstatymo 24:6
Pakartoto Įstatymo 24:7
Pakartoto Įstatymo 24:8
Pakartoto Įstatymo 24:9
Pakartoto Įstatymo 24:10
Pakartoto Įstatymo 24:11
Pakartoto Įstatymo 24:12
Pakartoto Įstatymo 24:13
Pakartoto Įstatymo 24:14
Pakartoto Įstatymo 24:15
Pakartoto Įstatymo 24:16
Pakartoto Įstatymo 24:17
Pakartoto Įstatymo 24:18
Pakartoto Įstatymo 24:19
Pakartoto Įstatymo 24:20
Pakartoto Įstatymo 24:21
Pakartoto Įstatymo 24:22


Pakartoto Įstatymo 1 / PaĮs 1
Pakartoto Įstatymo 2 / PaĮs 2
Pakartoto Įstatymo 3 / PaĮs 3
Pakartoto Įstatymo 4 / PaĮs 4
Pakartoto Įstatymo 5 / PaĮs 5
Pakartoto Įstatymo 6 / PaĮs 6
Pakartoto Įstatymo 7 / PaĮs 7
Pakartoto Įstatymo 8 / PaĮs 8
Pakartoto Įstatymo 9 / PaĮs 9
Pakartoto Įstatymo 10 / PaĮs 10
Pakartoto Įstatymo 11 / PaĮs 11
Pakartoto Įstatymo 12 / PaĮs 12
Pakartoto Įstatymo 13 / PaĮs 13
Pakartoto Įstatymo 14 / PaĮs 14
Pakartoto Įstatymo 15 / PaĮs 15
Pakartoto Įstatymo 16 / PaĮs 16
Pakartoto Įstatymo 17 / PaĮs 17
Pakartoto Įstatymo 18 / PaĮs 18
Pakartoto Įstatymo 19 / PaĮs 19
Pakartoto Įstatymo 20 / PaĮs 20
Pakartoto Įstatymo 21 / PaĮs 21
Pakartoto Įstatymo 22 / PaĮs 22
Pakartoto Įstatymo 23 / PaĮs 23
Pakartoto Įstatymo 24 / PaĮs 24
Pakartoto Įstatymo 25 / PaĮs 25
Pakartoto Įstatymo 26 / PaĮs 26
Pakartoto Įstatymo 27 / PaĮs 27
Pakartoto Įstatymo 28 / PaĮs 28
Pakartoto Įstatymo 29 / PaĮs 29
Pakartoto Įstatymo 30 / PaĮs 30
Pakartoto Įstatymo 31 / PaĮs 31
Pakartoto Įstatymo 32 / PaĮs 32
Pakartoto Įstatymo 33 / PaĮs 33
Pakartoto Įstatymo 34 / PaĮs 34