A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Pakartoto Įstatymo 181
‘‘Kunigai ir visa Levio giminė neturės dalies ir paveldėjimo kaip visi izraelitai. Aukos Viešpačiui bus jų dalis.
2
Jie nepaveldės dalies tarp savo brolių. Viešpats bus jų dalis, kaip Jis jiems pasakė.
3
Kunigams priklauso iš tautos tokia aukos dalis: aukojant jautį ar aviną, kunigui tenka petys, abu žandikauliai ir skrandis,
4
taip pat pirmienos javų, vyno, aliejaus ir avių vilnų.
5
Iš visų tavo giminių Viešpats, tavo Dievas, išsirinko Levio giminę tarnauti Jam per amžius.
6
Jei levitas, gyvenęs tavo apylinkėje, ateitų savo noru į Viešpaties pasirinktą vietą,
7
jis tarnaus Viešpačiui, savo Dievui, kaip visi jo broliai levitai, kurie ten būna Viešpaties akivaizdoje.
8
Jis gaus tokią pat dalį kaip ir kiti, neskaitant to, ką gavo pardavęs tėviškę.
9
Kai įeisi į žemę, kurią Viešpats, tavo Dievas, tau duos, neišmok daryti tų tautų bjaurysčių.
10
Nebus tarp jūsų tokių, kurie leistų savo sūnų ar dukterį per ugnį, nei ateities spėjėjų, nei ženklų aiškintojų, nei kerėtojų, nei burtininkų,
11
nei žavėtojų, nei mirusiųjų dvasių iššaukėjų, nei žynių, nei raganių.
12
Visi, kurie taip daro, yra pasibjaurėjimas Viešpačiui, ir už tokias bjaurystes Jis išnaikins tas tautas, prieš tau užimant kraštą.
13
Būk tobulas prieš Viešpatį, savo Dievą.
14
Tautos, kurių žemę paveldėsi, klauso ženklų aiškintojų ir žynių patarimų, o tau Viešpats, tavo Dievas, ne taip skyrė.
15
Viešpats, tavo Dievas, pakels pranašą iš tavo brolių kaip mane­jo klausykite!
16
Kai prašei Viešpaties, savo Dievo, prie Horebo, sakydamas: ‘Nebenoriu daugiau girdėti Viešpaties, savo Dievo, balso ir matyti šios baisios ugnies, kad nemirčiau’,
17
Viešpats man tarė: ‘Jie teisingai kalbėjo.
18
Aš pakelsiu iš jų brolių pranašą, panašų į tave, ir įdėsiu savo žodžius į jo lūpas. Jis kalbės jiems, ką jam įsakysiu.
19
Kas nenorės paklusti mano žodžiams, kuriuos jis kalbės mano vardu, iš to išieškosiu.
20
Pranašas, kuris drįstų kalbėti mano vardu, ko Aš jam neliepiau, ar svetimų dievų vardu, bus baudžiamas mirtimi’.
21
Jei sakytum: ‘Kaip mums pažinti žodį, kurį Viešpats kalbėjo?’
22
Ženklas bus toks: jei pranašas paskelbtų ką nors iš anksto Viešpaties vardu ir tai neįvyktų, tam Viešpats nekalbėjo, bet pranašas kalbėjo iš savo pasipūtimo, ir todėl jo nebijok’‘.Pakartoto Įstatymo 18:1

Pakartoto Įstatymo 18:2

Pakartoto Įstatymo 18:3

Pakartoto Įstatymo 18:4

Pakartoto Įstatymo 18:5

Pakartoto Įstatymo 18:6

Pakartoto Įstatymo 18:7

Pakartoto Įstatymo 18:8

Pakartoto Įstatymo 18:9

Pakartoto Įstatymo 18:10

Pakartoto Įstatymo 18:11

Pakartoto Įstatymo 18:12

Pakartoto Įstatymo 18:13

Pakartoto Įstatymo 18:14

Pakartoto Įstatymo 18:15

Pakartoto Įstatymo 18:16

Pakartoto Įstatymo 18:17

Pakartoto Įstatymo 18:18

Pakartoto Įstatymo 18:19

Pakartoto Įstatymo 18:20

Pakartoto Įstatymo 18:21

Pakartoto Įstatymo 18:22Pakartoto Įstatymo 1 / PaĮs 1

Pakartoto Įstatymo 2 / PaĮs 2

Pakartoto Įstatymo 3 / PaĮs 3

Pakartoto Įstatymo 4 / PaĮs 4

Pakartoto Įstatymo 5 / PaĮs 5

Pakartoto Įstatymo 6 / PaĮs 6

Pakartoto Įstatymo 7 / PaĮs 7

Pakartoto Įstatymo 8 / PaĮs 8

Pakartoto Įstatymo 9 / PaĮs 9

Pakartoto Įstatymo 10 / PaĮs 10

Pakartoto Įstatymo 11 / PaĮs 11

Pakartoto Įstatymo 12 / PaĮs 12

Pakartoto Įstatymo 13 / PaĮs 13

Pakartoto Įstatymo 14 / PaĮs 14

Pakartoto Įstatymo 15 / PaĮs 15

Pakartoto Įstatymo 16 / PaĮs 16

Pakartoto Įstatymo 17 / PaĮs 17

Pakartoto Įstatymo 18 / PaĮs 18

Pakartoto Įstatymo 19 / PaĮs 19

Pakartoto Įstatymo 20 / PaĮs 20

Pakartoto Įstatymo 21 / PaĮs 21

Pakartoto Įstatymo 22 / PaĮs 22

Pakartoto Įstatymo 23 / PaĮs 23

Pakartoto Įstatymo 24 / PaĮs 24

Pakartoto Įstatymo 25 / PaĮs 25

Pakartoto Įstatymo 26 / PaĮs 26

Pakartoto Įstatymo 27 / PaĮs 27

Pakartoto Įstatymo 28 / PaĮs 28

Pakartoto Įstatymo 29 / PaĮs 29

Pakartoto Įstatymo 30 / PaĮs 30

Pakartoto Įstatymo 31 / PaĮs 31

Pakartoto Įstatymo 32 / PaĮs 32

Pakartoto Įstatymo 33 / PaĮs 33

Pakartoto Įstatymo 34 / PaĮs 34