A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Pakartoto Įstatymo 161
‘‘Švęsk Paschą Viešpačiui Abibo mėnesį, nes tą mėnesį Viešpats Dievas išvedė tave iš Egipto.
2
Aukok Viešpačiui Dievui Paschos auką iš avių ir jaučių toje vietoje, kurią Viešpats, tavo Dievas, išsirinks savo vardui.
3
Nevalgyk jos su rauginta duona; septynias dienas valgyk sielvarto duonos be raugo, nes skubiai turėjai išeiti iš Egipto, kad per visą savo gyvenimą atsimintum dieną, kurią išėjai iš Egipto.
4
Septynias dienas neturi būti raugo visame tavo krašte; nepalik rytojui mėsos, aukotos pirmos dienos vakare.
5
Paschos aukos neaukok savo gyvenamoje vietoje, kurią Viešpats, tavo Dievas, tau duos.
6
Aukok ją toje vietoje, kurią Viešpats, tavo Dievas, išsirinks savo vardui. Paschą aukok vakare, saulei leidžiantis, tuo metu, kai išėjai iš Egipto.
7
Kepk ir valgyk toje vietoje, kurią Viešpats, tavo Dievas, išsirinks, o rytą atsikėlęs grįžk į savo palapinę.
8
Šešias dienas valgyk neraugintą duoną, o septinta diena yra iškilmingas susirinkimas Viešpačiui, tavo Dievui; tą dieną nedirbk jokio darbo.
9
Atskaityk septynias savaites nuo tos dienos, kai pradėsi pjauti javus,
10
ir švęsk Viešpačiui, savo Dievui Savaičių šventę, laisva valia atnešdamas aukų iš to, kuo Viešpats, tavo Dievas, laimino tave.
11
Viešpaties, tavo Dievo, akivaizdoje džiaukis tu, tavo sūnus, duktė, tarnas, tarnaitė, levitas, gyvenantis tavo apylinkėje, ateivis, našlaitis ir našlė, kurie su tavimi gyvena, toje vietoje, kurią Viešpats, tavo Dievas, išsirinko savo vardui.
12
Atsimink, kad buvai vergas Egipte, todėl laikykis šių nuostatų.
13
Palapinių šventę švęsk septynias dienas, kai būsi suvalęs javų ir vynuogių derlių.
14
Džiaukis šventėje tu, tavo sūnus, duktė, tarnas, tarnaitė, ateivis, našlaitis bei našlė, kurie gyvena tavo apylinkėje.
15
Septynias dienas švęsk iškilmingą šventę Viešpačiui, savo Dievui, toje vietoje, kurią Viešpats išsirinks. Tu iš tiesų džiaugsiesi, nes Viešpats, tavo Dievas, laimins visą tavo derlių ir visus darbus.
16
Kiekvienas vyras privalo pasirodyti tris kartus per metus: Neraugintos duonos, Savaičių ir Palapinių šventėse, toje vietoje, kurią Viešpats išsirinks, ir jie tenepasirodo Viešpaties akivaizdoje tuščiomis rankomis.
17
Kiekvienas teaukoja tą, ką gali, pagal tai, kaip Viešpats, tavo Dievas, tave palaimino.
18
Visose savo gyvenvietėse, kurias Viešpats, tavo Dievas, tau duos, kiekvienoje giminėje paskirsi teisėjus ir valdininkus, kad jie teisingai teistų žmones.
19
Neiškraipyk teisingumo. Nepataikauk ir neimk kyšių, nes kyšiai apakina išmintinguosius ir iškraipo teisiųjų žodžius.
20
Sek tuo, kas tikrai teisinga, kad gyventum ir paveldėtum žemę, kurią Viešpats, tavo Dievas, tau duoda.
21
Nesodink alko iš jokių medžių šalia Viešpaties, tavo Dievo, aukuro, kurį pastatysi.
22
Nesistatyk sau jokio atvaizdo, nes Viešpats, tavo Dievas, to nekenčia’‘.Pakartoto Įstatymo 16:1
Pakartoto Įstatymo 16:2
Pakartoto Įstatymo 16:3
Pakartoto Įstatymo 16:4
Pakartoto Įstatymo 16:5
Pakartoto Įstatymo 16:6
Pakartoto Įstatymo 16:7
Pakartoto Įstatymo 16:8
Pakartoto Įstatymo 16:9
Pakartoto Įstatymo 16:10
Pakartoto Įstatymo 16:11
Pakartoto Įstatymo 16:12
Pakartoto Įstatymo 16:13
Pakartoto Įstatymo 16:14
Pakartoto Įstatymo 16:15
Pakartoto Įstatymo 16:16
Pakartoto Įstatymo 16:17
Pakartoto Įstatymo 16:18
Pakartoto Įstatymo 16:19
Pakartoto Įstatymo 16:20
Pakartoto Įstatymo 16:21
Pakartoto Įstatymo 16:22


Pakartoto Įstatymo 1 / PaĮs 1
Pakartoto Įstatymo 2 / PaĮs 2
Pakartoto Įstatymo 3 / PaĮs 3
Pakartoto Įstatymo 4 / PaĮs 4
Pakartoto Įstatymo 5 / PaĮs 5
Pakartoto Įstatymo 6 / PaĮs 6
Pakartoto Įstatymo 7 / PaĮs 7
Pakartoto Įstatymo 8 / PaĮs 8
Pakartoto Įstatymo 9 / PaĮs 9
Pakartoto Įstatymo 10 / PaĮs 10
Pakartoto Įstatymo 11 / PaĮs 11
Pakartoto Įstatymo 12 / PaĮs 12
Pakartoto Įstatymo 13 / PaĮs 13
Pakartoto Įstatymo 14 / PaĮs 14
Pakartoto Įstatymo 15 / PaĮs 15
Pakartoto Įstatymo 16 / PaĮs 16
Pakartoto Įstatymo 17 / PaĮs 17
Pakartoto Įstatymo 18 / PaĮs 18
Pakartoto Įstatymo 19 / PaĮs 19
Pakartoto Įstatymo 20 / PaĮs 20
Pakartoto Įstatymo 21 / PaĮs 21
Pakartoto Įstatymo 22 / PaĮs 22
Pakartoto Įstatymo 23 / PaĮs 23
Pakartoto Įstatymo 24 / PaĮs 24
Pakartoto Įstatymo 25 / PaĮs 25
Pakartoto Įstatymo 26 / PaĮs 26
Pakartoto Įstatymo 27 / PaĮs 27
Pakartoto Įstatymo 28 / PaĮs 28
Pakartoto Įstatymo 29 / PaĮs 29
Pakartoto Įstatymo 30 / PaĮs 30
Pakartoto Įstatymo 31 / PaĮs 31
Pakartoto Įstatymo 32 / PaĮs 32
Pakartoto Įstatymo 33 / PaĮs 33
Pakartoto Įstatymo 34 / PaĮs 34