A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Pakartoto Įstatymo 121
‘‘Šitie yra įsakymai ir paliepimai, kuriuos privalote vykdyti žemėje, kurią Viešpats, jūsų tėvų Dievas, jums duoda; vykdykite juos, kol gyvensite žemėje.
2
Sugriaukite nugalėtų tautų visas dievų garbinimo vietas: kalnuose, kalvose ir po žaliuojančiais medžiais.
3
Išardykite jų aukurus, sutrupinkite stabus, sudeginkite šventąsias giraites, sudaužykite jų drožtus dievų atvaizdus ir išnaikinkite jų vardus iš tų vietų.
4
Viešpačiui, savo Dievui, to nedarysite!
5
Eikite į vietą, kurią Viešpats, jūsų Dievas, išsirinks tarp jūsų giminių, kad ten būtų garbinamas Jo vardas.
6
Toje vietoje aukokite deginamąsias ir kitas aukas, dešimtines ir pirmųjų vaisių aukas, įžadų ir laisvos valios aukas, jaučių ir avių pirmagimius.
7
Ten valgykite Viešpaties, jūsų Dievo, akivaizdoje, džiaukitės viskuo, ką įsigysite jūs ir jūsų šeimos, kuo Viešpats, jūsų Dievas, jus palaimins.
8
Tada nedarysite to, ką mes čia šiandien darome, kiekvienas kas jam atrodo teisinga;
9
nes dar neįėjote į poilsį ir paveldą, kurį Viešpats, jūsų Dievas, jums duoda.
10
Bet kai pereisite per Jordaną ir apsigyvensite žemėje, kurią Viešpats, jūsų Dievas, jums duoda, ir kai turėsite taiką ir gyvensite ramybėje,
11
tada į tą vietą, kurią Viešpats, jūsų Dievas, išsirinks savo vardui, atnešite visa, ką įsakiau: deginamąsias aukas, dešimtines, jūsų pirmųjų vaisių aukas ir visa, ką būsite pažadėję Viešpačiui.
12
Ten Viešpaties, jūsų Dievo, akivaizdoje, džiaugsitės jūs, jūsų sūnūs ir dukterys, tarnai ir tarnaitės, taip pat ir levitai, gyvenantys jūsų miestuose, nes jie neturi jokios dalies nei paveldėjimo tarp jūsų.
13
Neaukok deginamųjų aukų kiekvienoje vietoje, kurią pamatai,
14
bet tik Viešpaties pasirinktoje vietoje. Ten aukok aukas ir daryk viską, ką tau įsakau.
15
Jei norėsi valgyti, pasipjauk gyvulį ir valgyk Viešpačiui, tavo Dievui, laiminant ten, kur tu gyveni. Ten galės valgyti švarus ir nešvarus taip, kaip leista valgyti stirną ir briedį.
16
Tačiau kraujo nevalgykite, jį išliekite žemėn kaip vandenį.
17
Savo miestuose negali valgyti javų, vyno ir aliejaus dešimtinių, galvijų ir avių pirmagimių, viso, ką pažadėsi aukoti ar norėsi aukoti laisva valia, taip pat pirmųjų vaisių.
18
Tai turi valgyti Viešpaties, savo Dievo, akivaizdoje toje vietoje, kurią Viešpats, tavo Dievas, išsirinks: tu, tavo sūnus ir duktė, tarnas ir tarnaitė, taip pat ir levitas, gyvenantis su tavimi. Džiaukis Viešpaties, savo Dievo, akivaizdoje viskuo, ką padarei.
19
Niekada neužmiršk levito savo žemėje.
20
Kai Viešpats, tavo Dievas, išplės sienas, kaip pažadėjo, ir tu norėsi valgyt mėsos, gali valgyti mėsos, kokios tik tavo siela geidžia.
21
Jei vieta, kurią Viešpats, tavo Dievas, išsirinks savo vardui, bus toli, pasipjauk galvijų arba avių, kuriuos Viešpats tau davė, kaip įsakiau, ir valgyk savo vietoje, ko tavo siela geidžia.
22
Kaip valgoma stirna ir briedis, taip valgykite visi, švarūs ir nešvarūs.
23
Atidžiai žiūrėk, kad nevalgytum kraujo, nes kraujas yra gyvybė; neleistina valgyti gyvybės drauge su mėsa,
24
išpilk jį žemėn kaip vandenį.
25
Nevalgyk jo, kad gerai sektųsi tau ir tavo vaikams, kai darysi, kas patinka Viešpačiui.
26
Ką pašvęsi ir pažadėsi Viešpačiui, atnešk į vietą, kurią Viešpats išsirinks.
27
Ten aukok deginamąsias aukas, mėsą ir kraują ant Viešpaties, tavo Dievo, aukuro: aukų kraujas bus išlietas ant aukuro, o mėsą valgyk.
28
Laikykis visko, ką įsakiau, kad gerai sektųsi tau ir tavo vaikams per amžius, kai darysi, kas gera ir kas patinka Viešpačiui, tavo Dievui.
29
Kai Viešpats, tavo Dievas, išnaikins tautas, kurių žemės eini užimti, ir kai jas nugalėjęs, gyvensi jų žemėje,
30
žiūrėk, kad nepatektum į spąstus sekdamas jomis, kai jos bus pirma tavęs išnaikintos, kad neieškotum tų tautų dievų, sakydamas: ‘Kaip šios tautos tarnavo savo dievams, taip ir aš tarnausiu’.
31
Nedaryk taip Viešpačiui, savo Dievui. Nes jos darė savo dievams tai, kas bjauru Viešpaties akyse ir tai, ko Jis nekenčia; net savo sūnus ir dukteris jos degindavo savo dievams.
32
Ką įsakau, daryk: nieko nepridėk ir neatimk’‘.Pakartoto Įstatymo 12:1

Pakartoto Įstatymo 12:2

Pakartoto Įstatymo 12:3

Pakartoto Įstatymo 12:4

Pakartoto Įstatymo 12:5

Pakartoto Įstatymo 12:6

Pakartoto Įstatymo 12:7

Pakartoto Įstatymo 12:8

Pakartoto Įstatymo 12:9

Pakartoto Įstatymo 12:10

Pakartoto Įstatymo 12:11

Pakartoto Įstatymo 12:12

Pakartoto Įstatymo 12:13

Pakartoto Įstatymo 12:14

Pakartoto Įstatymo 12:15

Pakartoto Įstatymo 12:16

Pakartoto Įstatymo 12:17

Pakartoto Įstatymo 12:18

Pakartoto Įstatymo 12:19

Pakartoto Įstatymo 12:20

Pakartoto Įstatymo 12:21

Pakartoto Įstatymo 12:22

Pakartoto Įstatymo 12:23

Pakartoto Įstatymo 12:24

Pakartoto Įstatymo 12:25

Pakartoto Įstatymo 12:26

Pakartoto Įstatymo 12:27

Pakartoto Įstatymo 12:28

Pakartoto Įstatymo 12:29

Pakartoto Įstatymo 12:30

Pakartoto Įstatymo 12:31

Pakartoto Įstatymo 12:32Pakartoto Įstatymo 1 / PaĮs 1

Pakartoto Įstatymo 2 / PaĮs 2

Pakartoto Įstatymo 3 / PaĮs 3

Pakartoto Įstatymo 4 / PaĮs 4

Pakartoto Įstatymo 5 / PaĮs 5

Pakartoto Įstatymo 6 / PaĮs 6

Pakartoto Įstatymo 7 / PaĮs 7

Pakartoto Įstatymo 8 / PaĮs 8

Pakartoto Įstatymo 9 / PaĮs 9

Pakartoto Įstatymo 10 / PaĮs 10

Pakartoto Įstatymo 11 / PaĮs 11

Pakartoto Įstatymo 12 / PaĮs 12

Pakartoto Įstatymo 13 / PaĮs 13

Pakartoto Įstatymo 14 / PaĮs 14

Pakartoto Įstatymo 15 / PaĮs 15

Pakartoto Įstatymo 16 / PaĮs 16

Pakartoto Įstatymo 17 / PaĮs 17

Pakartoto Įstatymo 18 / PaĮs 18

Pakartoto Įstatymo 19 / PaĮs 19

Pakartoto Įstatymo 20 / PaĮs 20

Pakartoto Įstatymo 21 / PaĮs 21

Pakartoto Įstatymo 22 / PaĮs 22

Pakartoto Įstatymo 23 / PaĮs 23

Pakartoto Įstatymo 24 / PaĮs 24

Pakartoto Įstatymo 25 / PaĮs 25

Pakartoto Įstatymo 26 / PaĮs 26

Pakartoto Įstatymo 27 / PaĮs 27

Pakartoto Įstatymo 28 / PaĮs 28

Pakartoto Įstatymo 29 / PaĮs 29

Pakartoto Įstatymo 30 / PaĮs 30

Pakartoto Įstatymo 31 / PaĮs 31

Pakartoto Įstatymo 32 / PaĮs 32

Pakartoto Įstatymo 33 / PaĮs 33

Pakartoto Įstatymo 34 / PaĮs 34